DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

 

Preot prof. univ. dr. MIRCEA PACURARIU

 

CUVâNTUL AUTORULUI

 

După un indelungat si stăruitor efort vede lumina tiparului acest Dictionar al teologilor români, primul de acest fel la noi.

El cuprinde aproape 720 de nume de teologi, incepind cu cei “daco-romani”din primele veacuri creştine şi pâna azi.

Am dat termenului “teolog” un sens foarte larg: ierarhi, copisti de manuscrise şi meşteri tipografi de renume, traducători din literatură teologica patristică, postpatristică, slavonă ori modernă, profesori de teologie din epoca moderna şi contemporană, preoţi folclorişti, istorici, prozatori, ziarişti, etc.

Au fost incluşi şi unii cărturari cu pregătire teologică, mai ales din secolul nostru, care au activat mai puţin ân cadrul Bisericii, şi mai mult ân mediul “laic”, dar care au tratat, în lucrările lor probleme bisericeşti.

Au fost incluşi şi un număr apreciabil de teologi uniţi din Transilvania de până la 1948.

De asemenea, sunt incluşi aici “teologi”români din Basarabia, din Bucovina, din ”diaspora“ românească din America şi chiar câţiva “aromâni”, precum şi unii teologi de alt neam, dar care au trăait şi au activat printre români.

Am prezentat şi pe unii ierarhi de la care n-au rămas lucrări scrise, pentru că am considerat că ierarh este un “dascăl” prin ânsăşi misiunea sa ân mijlocul credincioşilor, iar unii s-au impus ân viaţa bisericeascăprin realizări de alt gen.

Nu sunt prinşi ân acest Dicţionar actualii episcopi şi arhierei-vicari, precum şi lectorii de la Facultăţile de Teologie, înfiinţate după 1990, numai datorită faptului că sunt înca tineri şi la inceputul activitaţii lor pastorale sau didactice şi nu din alte considerente.

Fără ândoială că nu am pretenţia de a fi ântocmit o lucrare perfectă, ea este perfectibilă. O serie de teologi au fost uitaţi prea devreme şi despre ei s-a scris prea puţin, iar despre alţii nu s-a scris nici măcar un necrolog, mai cu seama în perioada regimului comunist, din motive uşor de înţeles. Aşa se se explică puţinele date biografice despre unii dintre ei sau chiar absenţa unora.

O biografie selectiva însoţeşte cele mai multe nume de teologi prezenţi în Dicţionar. Despre unii - mai ales despre cei în viaţa -  s-ar putea obiecta că s-a scris fie prea multe, fie prea puţin, este firesc ca într-o asemenea lucrare să existe şi o doză de subiectivism, dar ea n-a fost în intenţia autorului.

Poate ar fi fost necesară şi prezenţa puţinelor personalităţi feminine pe care le avem în teologia românească.

Cititorul avizat va aprecia singur in ce măsură răspunde exigenţelor actuale acest prim Dicţionar al teologilor români, la care am lucrat peste zece ani. El apare cu sprijinul Editurii “Univers Enciclopedic”, căreia îi mulţumesc pentru colaborare, în primul rând tânărului şi entuziastului ei conducător, Vlad Popa.

Varianta electronică, apare prin bunăvoinţa domeniului TeologiRomani.org, sponsorizată de catre Biserica.org, din Los Angeles, California (USA), realizatorul proiectului fiind Preotul Protopop Constantin Alecse, caruia îi mulţumesc din suflet.

De asemenea, mulţumesc familiei Dora Serban şi Marian Serban, care a facut scanarea, şi corecturile de rigoare pentru versiunea electronică.

 

Univers enciclopedic- Bucureşti, 1996


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME