DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

 

Preot prof. univ. dr. MIRCEA PACURARIU

 

ABREVIERI

 

An.Acad.Rom.,M.S.I.s,t, = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Istorice; seria, tomul

An.Acad.Rom.,M.S.L,s.t. = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Literare, seria, tomul

AB                   = Altarul Banatului, Caransebeş (azi la Timişoara)

ABas                = Arhivele Basarabiei, Chişinău

ACMII             = Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice-secţia pentru Transilvania, Cluj

AIIC                = Anuarul Institutului de Istorie din Cluj

AIINC             = Anuarul Institutului de Istorie Natională din Cluj

AIIAX             = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A.D. Xenopol", Iaşi

AO                  = Arhivele Olteniei, Craiova

AR                   = Arhiva Românească, Bucureşti

BMI                 = Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti

BOR                = Biserica Ortodoxă Româna, Bucureşti

BSNR              = Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti

BS                   = Biserica şi şcoala, Arad

CC                   = Cultura Crestină, Blaj

CI                    = Cercetări Istorice, Iaşi

CL                   = Convorbiri Literare, Bucureşti

CLg                 = Cercetări Lingvistice, Bucureşti

FD                   = Foaia Diecezană, Caransebeş

GB                   = Glasul Bisericii, Bucureşti

LR                   = Limba Româna, Bucureşti

MA                  = Mitropolia Ardealului, Sibiu

MB                  = Mitropolia Banatului, Timişoara

MM                 = Mitropolia Moldovei, Iaşi

MMB               = Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi

MMS               = Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi

MO                  = Mitropolia Olteniei,Craiova

RA                   = Revista Arhivelor, Bucureşti

RB                   = Revista Bibliotecilor

REF                 = Revista de Etnografie si Folclor, Bucureşti

RESEE             = Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucureşti

RF                   = Revista de Folclor, Bucureşti

RFR                 = Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti

RI                    = Revista de Istorie, Bucureşti

RIB                  = Revista de Istorie Bisericească, Craiova

RIIZ                 = Revista Istorică Română.  Bucureşi

RL                   = Raze de Lumină,  Bucureşti

ROC                = Romanian Orthodox Church News, Bucureşti

RRH                = Revue Roumaine d’Histoire, Bucureşti

RSIAB             = Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti, Chişinău

RT                   = Revista Teologică,  Sibiu

SCB                 = Studii şi Cercetări de Bibliologie, Bucureşti

SCIA               = Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti

SCILF             = Studii şi Cercetări de Istorie Literară şi Folclor, Bucureşti

SCIV               = Studii şi Cercetări de Istorie Veche, Bucureşti

SCL                 = Studii şi Cercetări Lingvistice, Bucureşti

SCN                = Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureţti

SMIM              = Studii şi Materiale de Istorie Medie, Bucureşti

ST                    = Studii Teologice, Bucureşti

TR                   = Telegraful Român, Sibiu

TB                   = Ţara Bârsei, Braşov

VB                   = Viaţa Basarabiei, Chişinău

VO                  = Vestitorul Ortodoxiei, Bucureşti

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME