DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dragomir demetrescu

Profesor de teologie(nehirotonit)

 

DEMETRESCU DRAGOMIR, profesor de teologie (nehirotonit)

 

N. 6 aug. 1852, în Bucureşti, decedat la  3 iun. 1926, în Bucureşti. Seminarul “Central" din Bucureşti (1967-1874) şi Facultatea de Teologie din Atena (1874-1878), studii de Teologie, Filosofie şi Literatură clasică la Universităţiile din Munchen, Leipzig, Halle şi Berlin ( 1887 - 1890), cu doctoratul în Filosofie şi Litere la Universitatea din Leipzig (1891); ” doctor honoris causa" al Facultăţii de Teologie din Atena ( 1887). 

Profesor de Studii biblice şi Patrologice la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1878- 1891, cu concediu de studii în 1887-1891); profesor suplinitor (1891), provizoriu ( 1892), apoi titular (I 895) la catedra de Istorie bisericească Universală a Facultăţii de Teologie din Bucureşti, la care a funcţionat Până la moarte, suplinitor al catedrei de lstoria Bisericii Române (1914- 1922), decan al Facultăţii (1915-1919); director al Cultelor în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii (1895-1899), senator (1902-1905). împreună cu prof. Constantin Erbiceanu a reductat “Revista Teologică" de la Iaşi (I 883-1887): membru în comitetul de redactie al revistei “ Biserica Ortodoxa Romană", în care a publicat numeroase studiiş delegat la Conferinţa panortodoxă de la Constantinopol (1923) şi la Congresul “Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică la Copenhaga (1922).

 

Lucrări:

 

v      Clement Alexandrinul.  Cuvânt îndemnător (protreptic) către greci, Bucureşti, 1890 (teză de doctorat în limba greacă).

v      Predica de pe munte a Mântuitorului după Evanghelistul Matei însoţită de o nouă treducţiune română şi de comentarii. Iaşi, 1880, 10 p.;  

v      Cele douăsprezece Evanghelii ale Patimilor... însoţite de rezumatul cuprinsului lor şi adnotaţiunii explicative, Iaşi, 1882, 64 p.;  

v      Dogmele şi misterele religiunri creştine sau catehismul ortodox.... Iaşi, 1886, V + 195 p.;  

v      Sfântul Iustin filosoful şi martirul şi critica teologilor protestanţi.  Disertatiune, Bucureşti, 1893, 31 p.;

v      Explicarea Psalmului 50.  Studiu exegetico-biblic.  Bucureşti, 1997, 85 p.;  

v      Predica  şi activitatea apostolilor înainte de convertirea Iui Pavel. în BOR, an.  XXI, 1897-1898, p. 275-291, 419-432, 481 – 494, 687-693, 769-782,

v      Arie, arienii şi semiarienii, în BOR, an.  XXVII, 1903, nr. 6, p. 653-674 şi nr. 7, p. 788-804;  

v      Cinstirea şi veneraţiunea Sfintei Fecioare, înBOR,an.  XXXVIII, 1914, nr.6, p.519-533, nr. 7, p. 702-714 şi nr. 8, p. 794-802;  

v      Rostul istoriei bisericeşti în teologie. în BOR, an.  XXXIX, 1915, nr. 1, p. 87-97, nr. 3, p. 245-252, nr. 4, p. 404-415 şi nr. 5, p. 473-484 (şi extras, Bucureşti, 1915).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME