DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dionisie eclesiarhul

Caligraf, traducator, cronicar

 

DIONISIE ECLESIARHUL (din botez Dimitrie), caligraf, traducător şi cronicar

 

N. c. 1740, în Stoeneşti, jud.  Vâlcea, decedat  în 1820, în Craiova. 

A învăţat probabil la şcolile din mănăstirite Tismana şi Cozia.  Preot de mir, rămas văduv a fost călugărit sub numele Dionisie. 

De prin 1776, era sIujitor-eclesiarh la catedrala episcopală din Râmnicu Vâlceaş între anii 1798 şi 1791 eclesiarh la biserica “Sf.  Apostoli" din Craiova (metocul Episcopiei Râmnicului), un timp refugiat în Transilvania, Banat şi Ungariaş stabilit apoi la mănăstirea Gănescu din Craiova între anii 1795 - 1799 era în mănăstirea Bistrţa, apoi egumen al schitului Mănăileşti (c. 1799- c. 1801 ), pe care I-a zugrăvit cu cheltuiala sa (se vede portretul său şi al mamei monahia Anastasia), eclesiarh la Mitropolia Ungrovlahiei 1804 - 1812) şi conducător al tipografiei, (1809) ş din nou în Oltenia, la Craiova, ca dascăl slovenesc" – traducător de documente (1813-1820). 

Aproape o jumătate de veac, a desfăşurat o intensă activitate de caligraf, miniaturist, istoric şi traducător de documente. 

 

A tradus din slavoneşte şi a transcris mii de documente în 25 de tomuri, a alcătuit peste 20 de “pomelnice ctitoreşti" ale unor mănăstiri, schituri şi biserici de mir, cele mai multe cu interesante date istorice, a copiat diferite manuscrise, a alcătuit un cronograf al Tării Româneşti.  Toate condicile şi pomelnicele sunt scrise cu o mână de iscusit caligraf, împodobite cu initiale înflorate, scene şi portrete.

 

Lucrări:

 

Pomelnice ale mănăstirilor Dobruşa (1777), Gănescu-Craiova (1789), Cozia (1794-1799), biserica “Adormirea" din Drăgăşani  (1794), biserica din Proieni (1798), schitul “Naşterea Domnului" de la Bistriţa (1798), mănăstirea Titireciu (1799), schitul Păpuşa (1800), biserica din Ursani (1804), mănăstirea “Dintr-un lemn" (1804 - 1805), catedrala mitropolitană din Bucureşti (1809), mănăstirea Bucovăţ (1813), bisericile ”Oota" Craiova (1813), “ Sf . loan" Hera-Craiova (după 1813), “ Sf.  Nicolae" din Tg. Jiu (1814), :iminicu de Sus (1814), schitul Teiuşu (1814), biserica din Zăvideni (1815), biserica “Postelnicul Fit" Craiova (1815), mănăstirea Tătăreni (1816), bisericile ”Hagi Enus" din Craiova şi “Sf. Treime" din Craiova.

 

Condici de documene:

 

Episcopia Râmnicului (3 tomuri, cu 3826 doc., 1779-1786), mănăstirile Tismana (2 tomuri, cu 2173 doc., 1787), Strehaia (1791), Sadova (1792), Jitianu (1793), Bistrita (2 tomuri, 1795-1796), Govora (1796-1797), Arnota (1804), Mitropolia din Bucureşti (2 tomuri, 1805), Mitropolia din Târgovişte (2 tomuri, 1805), schiturile Văleni şi Micşani (1807), mănăstirile Cotroceni (2 tomuri, 1806- 1808), Bucovăţ (1813), Obedeanu (1820), Serbăneşti, a familiei.

 

Opera sa principală este Hronograful “ării Româneşti de la 1764 până la 1815, scris la Craiova între anii 1814 şi 1820, o cronică, dar în acelaşi timp o lucrare memorialistică, el fiind martor al evenimentelor pe care le expune cronologic, cu exactitate, într-o limbă arhaică; evenimentele europene sunt prezentate cu mai puţină precizie.

 

Ediţii:

 

Cronograful Tării Româneşti de la 1764 până la 1815, în Tesaur de monumente istorice pentru România, tom. 11, Bucureşti, 1863, p. 159-236;  Cronografuf Tării Româneşti, ed. îngrijită  pref. de C. S. Nicolaescu-Plopşor, Rm.  Vâlcea, 1934, XIX + 215 p.;  Hronograf (1764- 1815).  Transcriere după original, indice şi glosar de Dumitru Bălaşa.  Studiu introductiv de Dumitru Bălaşa şi Nicolae Stoicescu.  Note si comentarii de Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1987, 183 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME