DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dimitrie dan

Preot, istoric, folclorist

 

DAN DIMITRIE, preot, istoric, folclorist

 

N. 8 oct. 1856, în Suceava, decedat la 25 mai 1927, în Cernăuţi. 

Studiile gimnaziale în Suceava (1868-1876), apoi a urmat Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1876-1880), mai târziu Facultatea de Litere din Bucureşti. 

Preot în Lujeni şi Straja în Bucovina (1880-1920), apoi consilier la Mitropolia din Cernăuţi (din 1920), arhipresbiter mitrofor, membru al Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina (din 1870);

Membru corespondent al Academiei Române (1904), membru corespondent al Comisiunii centrale pentru intreţinerea monumentelor de artă şi istorie din Viena, membru al Comisiunii Monumentelor Istorice din Bucureşti. 

A publicat studii de istorie bisericească locale, documente istorice, monografii asupra unor cărturari români, monografii de mănăstiri, poezii, tradiţii şi credinte populare, studii de etnografie şi toponomie, studii asupra unor naţionalităţi din Bucovina etc.

 

Lucrări istorice:

 

v      Din toponimia românească .Studiu istorico-lingvistic, Teză de licenţă în litere, Bucureşti, 1896, 77 p.;  

v      Comuna Straja şi locuitorii ei.  Studiu istoric topografic şi folcloric, Cernăuţi, 1897, 112 p. + 4 f. + 2 pl.,

v      Mănăstirea şi comuna Putna. cu două apendice, Bucureşti, 1905, IV + -62 + I pl. (sub îngrijirea Academiei Române);

v      Cronica  Episcopiei de Rădăuţi cu apendice şi documente slavone originale şi traduse.... Viena, 1912, VII + 264 p. + 10 pl. (singura monografie a acestei eparhii până azi),

v      Mănăstirea Suceviţa.  Cu anexe de documente ale Suceviţei şi Schitului celui Mare, Bucureşti, 1913, 228 p. (Sub îngrijirea Academiei Române);

v      Rolul preoţimii bucovinene în menţinerea românismului de la robirea (1775) la desrobirea Bucovinei (1918).... Cernăuţi, 1925,65 p.

v      Studii mai mărunte despre Suceviţa, bisericile “Sf. Gheorghe" din Suceava, a  “ doamnei Elena Rareţ" din Suceava, a hatmanului Luca Arbore etc. în "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice" Sau în alte periodice.

 

v      Arhimandritul Vartolomeu Măzăreanu.  Schituţă biografică şi bibliografică cu mai multe anexe, înm An. Acad. Rom. M.S.L., t. XXXIII, 1910-1911, p. 243-347 (şi extras 103 p.);

v      Protopopul tipograf şi gravor Mihail Strilbitchi - Schiţă biografică şi bibliografică. în “Candela", an.  XXXI, 1912-p. 225-231 şi 281-288 (şi extras);

v      Nataniil Natan Dreteanul (copist la Putna, n.n.), în “Candela", an.  XXXIII, 1914, p. 48-57,

v      Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Schită biografică. Cernăuţi, 1927, 60 p.

 

Studii despre alte neamuri:

 

v      Armenii orientali din Bucovina.  Cernăuţi, 1891,45 p. (ed. germană, 1890, 39 p);

v      Tiganii din Bucovina, Cernăuţi, 1892,32 p. (ed. germană, 1893,42 p.);

v      Lipovenii din Bucovina, Cernăuţi, 1894,43 p. (ed.germană 1890, 35 p.);

v      Evreii din Bucovina, Studiu istoric, cultural. etnografic şi folcloric, Cernăuţi, 1899, 37 p.;  

v      Rutenii din Bucovina.  Schiţă etnografică în An.Acad.Rom., MSL, s.ll, t. XXXV,1912-1913,  p. 37 - 81 +pi. (extrasul, 44 p.).

v      Persecutarea armenilor în Moldova în anul 1551, Cernăuţi, 1891;  

v      Dare de seamă  asupra celor mai vechi patru Evanghelii armene  aflătoare în Moldova şi Bucovina.  Cernăuţi, 1996;  

v      Monofizismul în Biserica armeană. Cernăuţi, 1901;  

v      Obiceiuri şi credinţe armene la naştere, nuntă şi înmormântare, Cernăuţi, 1904, 20p.

 

Etnografie şi folclor:

 

v      Credinţe poporale bucovinene. în “Gazeta Bucovinei Cernăuţi, 1894 - 1895 (mai multe numere); o bună parte din legendele publicate în periodice (“Aurora Română"-Cernăuţi, “ Junimea Literară"-Suceava şi Cernăuţi, “Sezătoarea"-Falticeni ş.a.) au fost strânse în volumul:

v      Din scrierile Iui Dimitrie Dan.  Cernăuţi, 1902,89 p. (cap “ Traditiuni poporale") Hai leru Doamne, Bucureşti 1901, 23 p.;

v      Infăşătul la românii din Bucovina, Bucureşti, 1906;  

v      Stâna la românii din Bucovina, Cernăuţi, 1923. 

v      Colaborări la “Candela", ”Patria", “Aurora Română", “ Revista lstorică", “ Revista Politică", “Gazeta Bucovină", “ Junimea Literară" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME