DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VIRGIL CANDEA

Profesor universitar, istoric, filosof, teolog

 

 

CANDEA VIRGIL, profesor universitar, istoric al culturii româneşti, filosof, teolog. 

 

N. 29 apr. 1927, în Focşani. 

 

Studii liceale în Bucureşti (1938-1945),

Superioare la Facultăţiile de Drept (1945-1949),

Filosofie (1946-1950) şi Teologie (1951 - 1955) din Bucureşti, la care a obţinut licenţa, iar mai târziu –

Doctoratul în Filosofie (1970),  

Bibliograf principal, apoi şef al Secţiei de documentare la Biblioteca Academiei Române (1950-1961),

Director al Secretariatului Asociaţiei Internaţionale de Studii sud-est europene (1963-1968),

Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Studii sud-est europene (1968-1972),

Secretar al Asociaţiei ,,România" (1972-1990),  

Lector, apoi profesor de Istoria relaţiilor Internaţionale, Istoria culturii sau Artă religioasă la Facultatea de Drept (1963 - 1966), Institutul de Arte plastice “Nicolae Grigorescu" (1980-1982), Facultatea de Teologie (din 1993), toate în Bucureşti,

Profesor invitat la Institutul Universitar Oriental din Napoli (1965), Instiuitul de Înalte Studii Europene din Geneva (1970), Universităţile din Beirut (1982), Strasbourg (1983) şi “La Sapienza" din Roma (1990),  

Membru corespondent (1992), apoi titular (1993) al Academiei Române, membru corespondent al Societăţii sud-est europene din Munchen (1990),

Secretar general al Asociaţiei Internaţionale de studii sud-est europene (1988-1994), apoi

Secretar general de onoare (din 1994); redactor al revistei “Studii şi Cercetări de Bibliologie" (1955-1960) şi al “Buletinului Asociatiei Internaţionale de Studii sud-est europene" (1963 -1968 şi 1988 - 1994),

Membru în comitetul de redactie al unor periodice cu profil istoric;

Membru în Adunarea Naţională Bisericească din Bucureşti (din 1990),  

A participat la numeroase congrese şi reuniuni Internaţionale de stiinţe istorice, de studii sud-est europene, de artă  religioasă sau de istoria culturii. 

A publicat numeroase lucrări privitoare la istoria spiritualităţii româneşti, a culturii româneşti medievale, opera unor umanişti şi iluminişti români, arta postbizantină, relaţiile noastre spirituale, culturale cu Orientul creştin etc.;

A îngrijit publicarea, în ediţii critice, a operelor lui Dimitrie Cantemir, Alexandru Odobescu, Dante;

A  organizat expoziţii internaţionale de icoane (Beirut 1969, Paris 1993),

 

Lucrări:

 

Ř      Un dascăl ecumenic uitat cuviosul Pavel Everghetinul, în MO, an.  VIll, 1956, nr. 8-9, p. 456-481;

Ř      Cuviosul Nicodim Aghioritul, în MO, an.  VIll, 1956, nr. 10 - 12, p. 628-633;

Ř      Textele liturgice ca izvor de învăţătură, în MO, an.  IX, 1957, nr. 9 - 10, p. 586-602 (toate semnate cu pseudonime);

Ř      Din tâlcuirile liturgice ale cuviosului Nicodim Aghioritul, în MO, an.  X, 1958, nr. 1, p. 72 - 83;

Ř      Livres anciens en Roumanie d’apres les fonds de la Bibliotheque de l’Academie Roumaine, Bucarest, 1962, 24 p.+32;

Ř      Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română, în “Limbă şi Literatură”, 7, 1963, p. 29-76,

Ř      Semnificatia politică  a unui act de cultură feudală ( Biblia de la Bucureşti 1688), în rev. ”Studii", an.  XVI, 1963, nr. 3, p. 651-671;

Ř      Tratatul “Despre raţiunea dominantă". cea dintâi opera filosofică publicată în limba română (1688), în “Viaţa Româneasă", 16, 1963, nr. 3, p. 84-89;

Ř      William Harvey, Anthime Gazis et les debuts de la science roumaine moderne, în “Balkan Studies", Tessaloniki, 5, 1964;

Ř      Echos de la culture roumaine chez les Slaves du Moyen-Age, în “Bulletin de l’Association Internationale des Etudes Sud Est Europeennes", 3, 1965, nr. 2;.

Ř      Une politique culturelle commune roumano-arabe dans la premiere moitie du XVIII-e siecle, lbidem, 3, 1965, nr. 1, p. 52-56;

Ř      Caracteres dominants de la culture roumaine medievale, Ibidem, 6, 1968, nr. 1;

Ř      L’humanisme d’Udriste Năsturel et I’agonie des lettres slavonnes en Valachie, în RESEE, VI, 1968, nr. 2, p. 239-287;

Ř      Les Bibles grecque et roumaine de 1687-1688 et les visees imperiales de Şerban Cantacuzene, în “Balkan Studies", 10, 1969, nr. 2;

Ř      Les icones melkites, Beyrouth, 1969, 464 p.;

Ř      Dimitrie Cantemir, Divanul.  Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de ..., Bucureşti 1969, CX+570 p.;

Ř      Les intellectuels du Sud-est europeen au XVII siecle, în RESEE, VIll, 1970, nr. 2, p. 181-230 şi nr. 4, p. 623-668;

Ř      Sources grecques et roumaines dans les bibliotheque du Proche Orient. în “Bulletin de I’Association Internationale des Etudes Stud Est Europeennes", 8, 1970, nr. 1 -2, p. 66-78;

Ř      Letopiseţul Tării Româneşti (1292-1664) în versiune arabă a lui Macarie Zaim, în rev.,,Studii". an.  XXIII, 1971, nr. 4, p. 673 -692;

Ř      Stolnicul între contemporani, Bucureşti, 1971, 180 p.;

Ř      Dimitrie Cantemir: Sistemul său; întocmirea religiei mahomedane, Traducere, studiu introductiv şi comentariu de..., Bucureşti, 1977, LXXIV+687 p.;

Ř      Muntele Athos. Prezenţe româneşti, Bucureşti, 1979, 108 p. (în colaborare: cu versiuni separate în limbile franceză, engleză şi germană);

Ř      Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc.  Cluj-Napoca, 1979, 384 p.;

Ř      Prezenţe culturale româneşti (Istambul, Ierusalim, Paros, Patmos, Sinai, AIep),   Bucureşti, 1982, 123 p. (în colaborare: cu versiuni separate în limbile franceză, engleză, germană);

Ř      Prezenţe culturale româneşti (Austria, Belgia, Elvetia, Franţa, Germania, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia), Bucureşti, 1984 (în colaborare, cu versiune în limba franceză);

Ř      Muntenia răsăriteană în scrierile căIătorilor străini, în vol.,,Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor",  Buzău, 1983, p. 157 -205;

Ř      Noul Testament în limba română ca act de spiritualitate şi cultură, în Noul Testament, Alba lulia 1648, ed. nouă, Alba lulia, 1988, p. 41-56;

Ř      Interferences culturelles au Levant: les ecrits de Paolo Segneri en arabe, grec, roumain et turc, în RESEE, 27, 1989, nr. 1-2, p. 49-63;

Ř      Secolul al XVII-lea: biruinţa scrisului românesc, în ,,Limbă şi Literatură", 14, 1989, nr. 2, p. 177-188 si 3, p.323-335;

Ř      Note filocalice, în ,,Caiete Critice”5, 1991, nr. 10-12, p.25-26;

Ř      Mărturii româneşti peste hotare.  Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol.  I (Albania - Grecia), Bucureşti, 1991,602 p.+XXXII pl.;

Ř      Moldova şi Orientul Apropiat în coordonatele geografiei spirituale româneşti, în MMB  ,Teologie şi Viaţă", an.  III (LXIX), 1993,nr. 8- 10,p. 139-146,

Ř      Melchisedec Ştefănescu şi Alexandru Odobescu: 0 contribuţie necunoscută de mariologie românească, în AIIAX, 30, 1993, p. 199-208,

Ř      Un manuscris filocalic uitat: Matericul Avvei Isaia în traducere românească, în vol.  "Persoană şi comuniune.  Prinos de cinstire pr. prof. acad.  Dumitru Stăniloae", Sibiu, 1993, p. 223-229;

Ř      Icones grecques, melkiters, russes. Collection privees du Liban.  Publie sous la direction de..., Geneve, 1993. 412 p. ilustr.

Ř      Alte numeroase Studii şi articole în periodice din ţară şi de peste hotare.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME