DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VASILE COSTIN

Arhiepiscop

 

 

COSTIN  VASILE, arhiepiscop

 

N. 7 iuI. 1938, în Satu Nou de Sus, jud.  Maramures. 

Studii la Seminarul Teologic din Cluj (1954-1959), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1959-1963),

Cursuri de doctorat - pentru Liturgică la Institutul Teologic din Bucureşti (1963-1966);

Studii de specializare la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena şi la Institutul de Arheologie Coptă din Cairo (1967 - 1972),

Doctorate la Atena in mart. 1972, echivalat la Bucureşti la 21 mart. 1974. 

Documentarist la Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române (1969), secretar eparhial (1972- 1973), apoi vicar administrativ al Episcopiei Oradiei (1973 - 1975), fiind hirotonit tot atunci diacon, apoi preot necăsătorit, tuns in monahism in mănătstirea lzbuc in 1974 şi hirotesit arhimandrit,

Superior al Aşezămintelor româneşti din lerusalim şi reprezentant aî Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia lerusalimului (1975-1979), 

La 10 dec. 1979 ales episcop-vicar patriarhal, cu titlul “Tîrgovisteanul” (hirotonit 20 ian. 1980) din 16 nov. 1982 până la 1 aug. 1988 a fost şi rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti. 

La 3 Sept. 1991 ales arhiepiscop al Târgovi:tei (instalat 22 Sept. 1971),  

Membru in delegaţiile Bisericii noastre care au vizitat Patriarhia Ecumenică (1974 şi 1978), şi Biserica Rusă (1980), participant la a doua conferinţă presinodala pregătitoare a Sfântului şi marelui Sinod panortodox (Chambesy, 1982), la a şasea Adunare generala a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983) şi altele.

 

Lucrări:

 

v      Cultul Bisericii Copte în comparaţie cu cultul Bisericii Ortodoxe, Teză de doctorat (în greceste), Atena, 1972, 103 p.;

v      Scrierea pseudografică “Testamentum Domini” ca izvor pentru istoria cultului creştin, în ST, an.  XVII, 1965, nr. 3-4, p. 204-218;

v      Cultul Bisericii monofiziţilor iacobiţi în “Ortodoxia", an.  XVII, 1965, nr. 3, p. 354-366;

v      Liturghia Sfântului lacob în ritul sirienilor iacobiţi, în “Ortodoxia", an. XVIII, 1966, nr. 1, p. 99- 14;

v      Problema limbilor liturgice în lumina preocupărilotr ecumeniste active, în ST, an.  XVIII, 1966, nr. 7 -8, p. 420-433.

 

0 serie de articole şi dări de seamă  în:

 

v      “Învierea”  de la lerusalim, pe care a redactat-o în perioada 1975-1979,

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Telegraful Român",

v      “Romanian Orthodox Church News" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME