DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VASILE COMAN

Episcop

 

COMAN VASILE, episcop. 

 

N. 25 dec. 1912, în Deal, jud.Alba, decedat la 10 iul. 1992, în Oradea.

Studii la Liceul “Aurel Vlaicu" din Orăştie (1923-1930), la Academia teologică “Andreiană" din Sibiu (1930 - 1934), cu examen de diferenţă şi licenţa (1937) la Facultatea de Teologie din Cernăuţi: un an la Facultatea de Stiinţe Naturale a Universităţii din Cluj (1934- 1935);

Seminarul Pedagogic Universitar din Cluj, cu examen de capacitate pentru Religie la Iaşi (1937);

Doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1947),  

Preot în Şirnea-Braşov (1936-1937), profesor de Religie la Liceul ,,Andrei Şaguna" din Braşov (1937-1942),

Preot-paroh la biserica “Sf. Adormire"din Braşov-Cetate (1942-1970), protopop al Braşovulul (1957 - 1970),

Protopop stavrofor (1960), membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului. 

Rămas văduv, la 13 dec. 1970 a fost ales episcop al Oradiei: tuns în monahism la mănăstirea Sâmbăta de Sus (21 dec.) şi hirotonit la 27 dec.,

Înscăunat la 10 ian. 1971. Ca episcop, s-a ocupat nu numai de obisnuitele probleme administrative, ci şi de refacerea a numeroase biserici, îndeosebi monumente istorice, de ridicarea de biserici noi, a unor clădiri la Centrul eparhial, de valorificarea patrimoniului cultural-artistic al eparhiei, de tipărirea unor lucrări cu caracter istoric (Montimente istorice-bisericeşti din eparhia Oradiei, 1978;

Trepte vechi si noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în Eparhia Oradiei, 1980; Roman R. Ciorogariu.... 1981),  

A facut parte din câteva delegaţii sinodale române care au vizitat alte biserici: Grecia şi Ethiopia (1971), lerusalim (1975); Arhiepiscopia misionară ortodoxă română din America (1976 şi 1978); a reprezentat Biserica noastră la diferite întâlniri peste hotare, în Ungaria, Austria, Germania în calitate de membru în Comisia ortodoxă pentru dialogul cu Iuteranii, a participat la diferitele sesiuni ale acesteia, în Germania, Islanda, Suedia, Cipruş preşedintele Comisiei române pentru dialogul cu Biserica Luterană din Germania; mai multe conferinţe la Fundaţia ,,Pro Oriente" din Viena.

 

Lucrări:

 

v      Raportul dintre rugăciunile pentru morţi şi purgatoriu, în RT, an.  XXIX, 1939, nr. 10-11, p.426-441;

v      Adevărul ortodox şi gresala sectară despre Sfânta Tradiţie, Sibiu, 1941, 60 p.;

v      Religie şi caracter, Braşov, 1944, 128 p. (reeditată la Oradea, 1992, 120 p.);

v      Exorciştii în Dreptul bisericesc, Braşov, 1945, 39 p.

v      Hristos în familie, Braşov, 1945, 150 p.;

v      Cartea în slujba păstoririi creştine, Sibiu, 1947, 68 p.

v      Mitropolitul loan Meţianu. La 50 de ani de la moarte, în MA,an. XI, 1966, nr. 1 -3, p. 23-37;

v      Insemnătatea cultural şi religioasă a tipăriturilor coresiene, în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 10 - 12, p. 659 – 681;

v      Răspândirea cărţilor de cult de la Râmnic în parohiiie din Tara Bârsei, în MO, an. XXIII, 1971, nr. 9 - 10 p. 627 - 633;

v      Rugăciunile pentru autorităţile statului în cultul creştin, în MB, an.  XX, 1970, nr. 10 - 12, p. 659-681; an, XXIII, 1973, nr. 7-9, p. 393-414; an.  XXIX, 1979, nr. 7-9, p. 441-460; an.  XXX, 1980, nr. 4-6, p. 225-238; an.  XXX, 1980, nr.7-9, p.425-439;

v      Pentru o preoţie slujitoare, în MA, an.  XVI, 1971, nr. 9-10, p. 651-663;

v      Caracterul tradiţie  în Ortodoxie, în MA, VII, 1972, nr. 9 - I 0, p. 708 - 714;

v      Slujirea învăţătorească a Bisericii în zilele noastre, în MA, an. XIX, 1974, nr. 7 -9, p. 390-403;

v      Episcopul Roman Ciorogariu  luptător pentru libertatea şi dreptatea poporului român din Transilvania, în MA, an.  XXI, 1976, nr. 7-9, p. 628-636;

v      Însemnătatea Sfintei Liturghii în Viaţa credincioşilor, în MO, an.  XXVIII, 1976, nr. 3-4, p. 175 - 185;

v      Sfântul Vasile cel Mare păstor de suflete, în MB, an.  XXIX, 1979, nr. 4-6, p.264-274;

v      Însemnătatea Scripturii şiTradiţiei în cultul Bisericii ortodoxe. în “Ortodoxia ", an. XXXII, 1980, nr. 4, p. 582-600;

v      Lucrarea Sfântului Duh în Liturghie, în MA, a,.  XXVI, 1981, nr. 4-6, p. 257-277;

v      Locul şi rostul preotului în parohie.  Câteva îndrumări pastorale pentru timpul de acum, în MA, an.  XXVI, 1981, nr. 7 -9, p, 479 - 491;

v      Prezenta Bisericii în lume, în MA, an. XXVII, 1982, nr. 1-3, p. 90-103;

v      Mântuirea în Isus Hristos prin Bseric, în ,,Ortodoxia", an.  XXXVII, 1985, nr. 2, p. 345 - 366.

 

Alte articole, recenzii, cronici în:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Revista Teologică",

v      ,,Mitropolia Ardealului",

v      ,,Mitropolia Banatului",

v      ,,Telegraful Român" etc.

 

Şi-a strâns în două volume predicile publicate în reviste:

 

v      Cuvântări liturgice, ed.I, Oradea, 1975; ed. a II-a, 1976, 272 p.;

v      Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor (Cuvântări la duminicile şi sărbătorile anului, ocazionale şi îndrumări creştineşti), Oradea, 1980, 711 p.

v      Studiile şi articolele strânse în volumeles Scrieri de teologie liturgică şi pastorală, Oradea, 1983, 556 p.;

v      Cuvinte pentru suflet.  Studii şi articole cu caracter pastoral misionar, Oradea, 1985, 380 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME