DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  STEFAN CALINESCU

Preot, profesor

 

CĂLINESCU ŞTEFAN, preot, profesor. 

 

N. 10 aug. 1844, în Bălăria (azi Valea Plopilor),  jud.  Giurgiu, decedat la  6 mart. 1921, în Bucureşti.

 

Studii la Seminarul “Central" din Bucureşti (1863-1870), apoi la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (Iicenţa 1876),  

Profesor de Religie la Gimnaziul “Mihai Viteazul" (1871- 1876), profesor de Morală, Liturgică şi Pastorală, apoi de Dogmatică şi Drept canonic la Seminarul “Central" (1876-1904), profesor de Stiinţe religioase, mai târziu de Latină, Greacă şi Română la Seminarul “Nifon" (1874 - 1915),

Preot la biserica ”Sf.  Ecaterina", toate în Bucureşti: un timp protoiereu al Capitalei, iconom stavrofor, autor de manuale didactice.

 

Lucrări:

 

Ř      Viaţa, operele, şi filosofia lui Descartes, Bucureşti, 1876, 98 + 11 p. (teză de licenţă);

Ř      Tratatul Sf.  Ioan Gură de Aur despre preoţie, traducere, Bucureşti, 1882, 232 p. (retipărire din revista “Ortodoxul” din 1881);

Ř      Încercări de literatură bisericească Discursuri, omilii, biografii, disertaţiuni şi varia Bucureşti, 1893, 443+11 p.; Povăţuitor în activitatea pastorală a preotului... Bucureşti, 1908, 352 p.

Ř      Învăţătura elementară despre dogmele Bisericiii Ortodoxe de Răsărit Bucureşti, 1877,87p; ed. a III-a, 1893,112p (retipărită sub titlul dogmele religiunii creştine pentru clasa a IV-a secundară, Bucureşti, 1906, 64 p. şi 1913, 83 p.);

Ř      Manual de Morală creştină pentru seminarii, licee, Bucureşti, 1878 (ed. a XII-A, în 1902, 160 p.; mai târziu;

Ř      Morală creştină pentru cl. a VII-a seminarială Bucureşti, 1903, 211 p. şi

Ř      Manual de Morală creştină pentru cl. a lll-a sau a IV-a secundare 1906 şi 1913);

Ř      Lecţiuni de Teologie dogmatică cu adnotaţiuni patrologice, şi istorice şi cu noţiuni de Simbolică, pentru cl. a VI-a de seminar, Bucureşti, 1896, 263+IV p. (altă edişie, 1903, 246 p.; editiune nouă, ş.a., 247+111 p.);

Ř      Liturgica pentru seminarii, Craiova, 1903, 142 p. (ed. a II-a 1911, 165 p.);

Ř      Nou Catehism ortodox pentru clasele primare, urbane şi rurale, Bucureşti, 1889, 64 p. (ed. a VI-a, 1898, 112 + 46 p.);

Ř      Istoria sfântă a  Vechiului Testament, pentru Cl.  I - II primare (1891);

Ř      Istoria sfântă a Noului Testament, pentru cl. a III-a primară (1889);

Ř      Manual de istorie sacră pentru cl. a lll-a şi a IV-a primare (1893), toate în mai multe ediţii.

Ř      Manual de gramatică română pentru şcolile secundare, curs teoretic şi practic Bucureşti, 1896, 306 p.;

Ř      Cestiunea ortografiei, Bucureşti, 1899, 168 p.,

Ř      Regulile ortografiei române, Bucureşti, 1899, 68 p.;

Ř      Sintaxa limbii româneşti (în colaborare cu C. Stoicescu, Elemente de gramatică latină pentru cl. a II-a şi cl. a III-A a scolilor secundare (în colaborare cu D. Constantinescu, ambele în 1901 în colaborare cu prof.  D. Boroianu a publicat lstoria Seminarului ”Central" din Bucureşti, Iaşi, 1904, 279 p.

 

Ř      A redactat un timp revista “Ortodoxul" la Bucureşti (1885-1886), precum şi

Ř      Ziarele “Vocea Clerului" (1877, cu G. Zottu),

Ř      “Consolatorul" (1880, cu C. Enescu) şi

Ř      Voinţa Bisericii" (cu G. Enescu, O. Musceleanu şi D. Boroianu),  

Ř      A publicat felurite Studii şi articole în aceste periodice, în revistele

Ř      “Biserica Ortodoxă Română" şi

Ř      “Viitorul", precum şi în ziarele:

Ř      ,,Telegraful",

Ř      ,,Secolul",

Ř      ,,Apărarea Naţională", Bucureşti.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME