DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SPIRIDON CANDEA

Profesor de teologie

 

CANDEA SPIRIDON, profesor de teologie

 

 N. 18 iuI. 1902, în Bogata Olteană, jud.  Braşov, decedat la 15 nov. 1990, în Sibiu (înmormântat în Bogata).

 

Studii la Şcoala normalî “Andrei Şaguna” din Sibiu (abs. 1923), cu diferenţa de liceu şi bacalaureat , apoi la Academia teologică  ,,Andreiang" (1923 - 1927); trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la studii de specializare pentru Liturgică  Pastorală şi Artă creştină la Facultatea de Teologie din Atena (1930-1933), unde obţine licenţa (1933), apoi la Facultatea de Teologie din Munchen (1933-1934); doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1939),   După terminarea studiilor, a ocupat un post administrativ la Academia teologică ,,Andreiană" (1927-1930), fiind paralel profesor suplinitor de Religie la Liceul “Gheorghe Lazăr" (1927-1928) şi duhovnic la Academia teologică (1929-1930 apoi preot paroh în Bogata Olteană (1934-1936),  În toamna anului 1936 a fost numit profesor suplinitor de Pastorală, Omiletică şi Patrologie la Academia teologică ,,Andreiană“ iar în 1938 consilier referent la Arhiepiscopia Sibiului (până în 1945), continuând să predea la Academie  ca suplinitor  numai Pastorala.  Din 1945 profesor titular la catedra de Liturgică şi Pastorală de la aceeaşi Academie (devenită în 1948 Institut teologic de grad universitar), funcţionând până în 1967, director de Studii (prorector) al Institutului (1949- 1960); consilier tehnic în Ministerul cultelor (1945 - 1948); protopop, mai tîrziu iconom stavroforş a adus o contribuţie de seamă la construirea unei biserici monument de artă în satul natalş arestat politic în 1967- 1968.  A publicat studii de Liturgică şi Pastorală, cercetări asupra activităţii diaconulu Coresi.

 

Lucrări: 

 

Ř      Pedeapsa depunerii din cler, Sibiu, 1934, 40 p. (extras din RT, XXIV, 1934, p. 244 - 259, 292-304 şi 402-411);

Ř      Pastoraţia familiei, în “Anuarul XIV al Academiei teologice Andreiane", 1937/1938, p. 5-47 (şi extras, 46p.)

Ř      Pentru o mai bună pregătire a viitorilor preoţi, în “Anuarul XV al Academiei..... 1938/1939, p. 140- 155 (şi extras, 18 p.);

Ř      Secta baptistă în România (din punct de vedere istoric şi naţional), Sibiu, 1939, 32p.;

Ř      Hristos şi mântuirea sufletească a orăşenilor.  Studiu de teologie pastorală (teză de doctorat), Sibiu, 1939, 302 p.;

Ř      Din activitatea pastorală I. P. S. Sale Mitropolitului Nicolae, Sibiu, 1940, 62 p.;

Ř      Botezul din  necesitate,  Sibiu, 1940,36 p.; Apostolatul laic, Sibiu, 1944, 146 p.;

Ř      Apostolatul tinereţii, în vol.  Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 199 - 212;

Ř      Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi, în ST, an. II, 1950, nr. 3-6, p. 190- 197,

Ř      Limba veche liturgică şi inovaţiile introduse în ea de fosta Biserică unită, în ST, an.  IV, 1952, nr. 910, p. 531-560 (şi în broşură, Sibiu, 1953, 32 p.);

Ř      Agneţul şi miridele în cadrul Sfintei Liturghii, în ST, an.  V, 1953, nr. 7 - 8, p. 482 - 494,

Ř      Mărturisirea păcatelor, în MO, an VI 1954 nr. 9- 10, p. 456-477;

Ř      Modul şi timpul prefacerii cinstitelor daruri în Trupul şi Sângele Mântuitorulu, în MA, an. I, 1956, nr. 1-2, p. 103 - 123;

Ř      Îngrijirea pastorală a credincioşilor bolnavi, în MA, an. II, 1959, nr. 1-2, p. 87-100;

Ř      Mijloace pastorale în faţa acţiunilor eterodoxe, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 3 -4, p. 273 - 282;

Ř      Liturghiile primare sau apostolice, în MA. an.  IV, 1959. nr. 1-2, p. 86-95,

Ř      Liturghiile Bisericii Ortodoxe, în MA, an.  IV, 1959, nr. 3-4, p. 255-262,

Ř      Părţile Liturghiei bizantine, în MA,an.  IV, 1959, nr. 5-6, p.402-410;

Ř      Pictura creştină  în primele trei veacuri, în MA, an.  V, 1960, nr. 5 -6, p. 413 - 427;

Ř      Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în MO an. XII, 1960, nr. 5-6, p. 283-290,

Ř      Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, în MA, an.  VI, 1961, nr. 1-3, p. 97 - 106;

Ř      Prezentarea Sfintei Treimi în arta creştină, în MA, an. VI, 1961, nr. 7-8, p. 446-472;

Ř      Preoţi căsătoriţi sau celibatari?, în MA, an.  VI, 1961, an. 9 - 10, p. 580 -599;

Ř      Cumpătarea preotului, în MB, an.  XII, 1962, nr. 9-10, p. 539-548;

Ř      Cultul creştin şi unitatea Bisericii Iui Hristos, în ,,Ortodoxia” , an.  XV, 1963, nr. 3-4, p. 473-488

Ř      lzvoarele şi literatura teologiei pastorale, în MA, an.  IX, 1964, nr.6-8, p. 524-536;

Ř      Despre uniformitatea cultului în Biserica Ortodoxă Română, în MA  an.  IX, 1964, nr. 9-10, p. 595-605

Ř      Marile reforme calendaristice şi data serbării Paştilor. în MB, an.  XIV, 1964, nr. 11 - 12, p. 698 - 705;

Ř      Necesitatea unităţii pascale creştine, în MA, an.  X, 1965, nr.4- 6, p.371 - 418;

Ř      Familia şi viaţa modernă, în MA, an. XII, 1967, nr. 10-12, p. 843 - 858;

Ř      Cultul divin şi pastoraţia creştină, factori de promovare ai vieţii religioase în Ortodoxie, în BOR, an. LXXXV, 1967,nr. 11-12,p. 1194-1209.

Ř      Limba noastră veche bisericească, factor de unitate naţională şi religioasă, în MA, an. II, 1957, nr. 9-10, p. 680-699;

Ř      Primul Liturghier românesc tipărit, în MA, an.  IV, 1959, nr. 9 - 10, p. 722-771;

Ř      Textul Liturghierului românesc publicat de diaconul Coresi, în MA, an.  V, 1960, nr. I - 2, p. 70 - 92;

Ř      Braşovul, cea mai minunată cetate pentru activitatea diaconului Coresi, în MA, an.VIl, 1962,nr.1-2, p.116-132;

Ř      Diaconul Coresi - simplu tipograf sau şi traducător al cărţilor tipărite de el?, în MA, an.  VII, 1962, nr. 3 -6, p. 325 – 344

Ř      Un volum de predici cu titlul Bune vestiri, Sibiu, 1944, 510 p. (în colaborare cu pr.  Zosim Oancea),

 

Traduceri:       

 

Ř      Sf. Grigore de Nazianz, Cuvantare apologetiăl sau apărarea pentru fuga în Pont îndată după hirotonie şi arătarea demnităţii, valorii şi menirii preoţiei, în AB, an.  III, XLI, 1992, n,. 4-6, p. 67 -112.

Ř      Diverse alte articole, recenzii, predici, traduceri din Sfinţii Părinţi în periodicele menţionate în lista bibliografică;

Ř      Indrumări pastorale pentru preoţi în “Telegraful Român" (unele semnate “părintele Teofil”).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME