DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ROMULUS CANDEA

Profesor, istoric bisericesc

 

CANDEA ROMULUS, profesor, istoric bisericesc (nehirotonit),  

 

N. 7 oct. 1886, în Avrig, jud.  Sibiu, în familie de preot, decedat la  27 ian. 1973, în Avrig. 

 

Studii la Liceul evanghelic german din Sibiu (1897-1905), la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905-1909), care i-a conferit doctoratul în 1912 “sub auspiciis imperatoris", continuând la Facultatea de lstorie şi Filosofie a Univesităţii din Leipzig, la care obţine titlul de ,,doctor în Filosofie şi magistru al Artelor frumoase" (1916);

 

Profesor de Istorie bisericească  şi disciplinele pedagogice la Institutul Teologie-pedagogică din Sibiu ( 1 mart. 1915 - 1 oct. 1919);

 

Profesor de Istorie bisericească universală la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1919 - 1922), apoi titular al catedrei de istorie universală medie, modernă şi contemporană de la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cernăuţi (1922- 1940); Decan al acesteia (1923/24), rector al Universităţii din Cernăuţi (1925/26);

 

Membru corespondent al Academiei Române (1929); membru laic în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Cernăuţilor şi în Congresul Naţional Bisericesc, deputat şi senator din partea Universitîţii din Cernăuţi;

 

Profesor de Istorie universală la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1940- 1947, între 1940 şi 1945 refugiată la Sibiu).

 

Lucrări:

 

Ř      Românii şi rutenii în Biserica gr. or. Din Bucovina, în RT, an. III, 1909, nr. 2, p. 87 - 94;       nr. 3, p. 157 - 165; nr. 4, p. 214 - 221; nr. 5, p. 260-267;

Ř      Der Katholizimus in den Donaufurstentumern, in  Beitrage zur Kultur und Universalgeschichte, begrundet von K. Lamprecht.... Leipzig, 1917; 

Ř      Catolicismul în Moldova în secolul al XVII-lea, în “Anuarul XXXIII al lnstitutului teologic-pedagogic din Sibiu pe anul 1916/1917", p. 3-66 (şi extras Sibiu, 1917, 68 p.);

Ř      Concordate.  Un capitol de istorie Politică, Cernăuţi, 1921, 128 p.;

Ř      Andrei Şaguna, în ,,Candela", an.  XXXIV, 1923, nr. 5 , p. 177 - 188 (şi extras);

Ř      Mitropolitul Vladimir Repta, în ,,Candela", an.  XXXV, 1924, nr.  11-12, p. 437-460 (şi extras 24 p.);

Ř      Patriarhul Miron Cristea, în  “Candela", an.  XXXVI, 1925, nr. 3-7, p. 73-93 (şi extras);

Ř      Biserică şi Stat. Cu prilejul înfiinţării Patriarhiei române, în ,,Candela", an.  XXXVI, 1925, nr. 8-10, p. 386-404 (şi extras, cu subtitlul: Câteva consideraţii istorice şi principiale, 24p),

Ř      Liste de patriarhi alexandrini, în "Candela", an.  XXXVII, 19-16, nr. 10 - 11, p. 139- 147 (şi extras, 11I p.),

Ř      Arhimandritul Clememt Constantin Popovici, în “Candela", an.  XXXVII, 1926, nr. 10- 11, p. 225 -231 (şi extras, 9 p.);

Ř      Biserica ardeleanî în anii 1916- 1918, în  “Candela", an.  XXXVII, 1926,nr. 10-11, p.232-275 (şi în extras, 47p.);

Ř      Un creştin şi un român: preotul Constantin Morariu, Cernăuţi, 1928, 14 p.;

Ř      Unirea românilor, o necesitate istorică, Cernăuţi, 1932, 10 p.;

Ř      “Arborensii", trădători austrieci şi naţionalişti români, Cernăuţi, 1937, 48 p.;

Ř      Un Iuptător bucovinean: Alecu Hurmuzachi, TR, an.  LXXIX, 1941, nr. 36, 38, 39 şi 41 (şi extras, Sibiu, 1941, 23 p.);

Ř      Introducere în studiile istorice, în "Transilvania", an.  LXXIII, 1942, nr. 9, p. 671 679 (şi extras, 9 p.);

Ř      L’assaut des Hongrois contre l’Eglise roumaine, 1916- 1918, în ,,Revue de Transylvanie", VII-IX, 1941- 1943, p. 210-250.

Ř      Problema universală. Discurs rostit în Adunarea deputaţilor, Cernăuţi, 1923,56 p.;

Ř      Reforma învăţământului superior, Cernăuţi, 1935, 71 p.;

Ř      Diferite alte articole în:

Ř      “Telegraful Român",

Ř      “Revista Teologică",

Ř      ,,Candela" şi alte periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME