DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Prof. iOAN CONSTANTINESCU

Preot si protopop

 

 

CONSTANTINESCU IOAN, preot, profesor

 

N. 23 mart. 1905, în Hulub, jud. Botoşani, decedat în 1987, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “,Veniamin" din Iaşi, la Facultatea de Teologie din Bucureşti, la care a obţinut doctoratul în 1948. 

Preot în Suliţa – Botoşani (1932-1941), la biserica “Sfinţii Teodori" din Iaşi,

Profesor la Seminariile ,,Veniamin" din laşi (1941-1944), ,,Central" din Bucureşti (1944 - 1946),

Profesor la Seminarul “Chesarie Episcopul" din Buzău (1946-1968) la care a fost şi director (1949- 1960),

Din nou la Bucureştii (din 1968), iconom stavrofor (1955),  

A publicat studii neotestamentare şi biografii de teologi români.

 

Lucrări:

 

v      Studiul Noului Testament.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1981, 442 p. (ed. a II-a, Bucureştii, 1992, 334 p.), 

v      Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, în GB, an.  XXXI, 1972, nr. 5-6, p. 533-548;

v      Rugăciunile pentru cei morţi, în GB, an.  XXXIV, 1975, nr. 7-8, p. 749-763

v      Sfânta Scriptură şi magisterul Bisericii, în GB, an.  XXXIV, 1975, nr. 9-10, p. 927-945;

v      A doua venire a Domnului Isus Hristos (parusia), şi unele înţelegeri gresite in legătură cu ea, în GB, an.  XXXV, 1976, nr. 3-4, p. 328-344;

v      Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Isus Hristos, Scurt comentar, în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr. 1 -2, p. 51 -77

v      Cuvântarea misionaă  a Mântuitorului la trimiterea apostolilor la propovăduire, în GB, an.  XLVII, 1983, nr. 1 -3, p. 67 - 84;

v      “Rugăciunea arhierească“ a Domnului nostru Isus Hristos.  Comentar. în “Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 3, p. 370-387;

v      Parabola viţei celei adevărate.  Comentariu, în GBI an  XLIII, 1984, nr. 7-9, p. 479-491;

v      Mântuirea subiectivă şi unele erori în legătuăcu ea, în GB, an.  XLIV, 1985, nr. 1 -2, p. 45-58;

v      Intrarea solemnă a Domnului nostru lsus Hristos în lerusalim, după cele patru Evanghelii Comentariu. în GB, an.  XLVI, 1987. nr. 3, p. 13-34.

v      Preotul profesor Dr. Constantin Provian, directorul Seminarului teologic din Buzău. în GB, an.  XXX 1, 1972, nr.I-2, p. 96 - I01 ,

v      Preotul profesor Ioan Gotcu, în MMS, an. XLVIII,1972, nr.7 - 8, p. 609 - 617;

v      Preotul profesor Valeriu Iordăchescu, în GB, an.  XXXIV, 1975, nr. 3 -4, p. 385-388;

v      Preotul profesor Cicerone iordăchescu, în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 5-6, p. 487-493

v      Arhimandritul uliu Scriban, în ST, an. XXVIII, 1976, nr. 7- 10, p.735-743.

v      Diferite alte articole şi predici în revistele menţionate şi alte periodice bisericeşti.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME