DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  OLIMP CACIULA

Preot

 

CĂCIULĂ OLIMP, preot.

 

N. 14 nov. 1905, în Buzău, decedat la 11 febr. 1979, în Bucureşti. Seminarul teologic la Buzău (abs. 1924),

 

Facultatea de Teologie la Bucureşti (1924 - 1928), Studii de specializare la Facultatea de Teologie din Atena (1929-1931), cu doctoratul în 1931. 

Preot, profesor şi director al SeminaruIui  “Nifon" din Bucureşti (1932- 1942), Subdirector în Ministerul CuItelor (1942- 1948),

Directorul Bibliotecii lnstitutului Teologic (1948 - 1952), funcţionar în Administraţia patriarhală (1952- 1962), inspector general patriarhal (1962 - 1968);

Autor de lucrări teologice şi traduceri din literatura patristică şi din teologia greacă contemporană. 

Membru în delegaţiile sinodale române care au vizitat Muntele Athos (1963), Biserica Bulgară (1966), Biserica Coptă din Egipt (1971).

 

Lucrări:

 

Euharistia ca jertfă, Atena, 1931,352 p. (traducere rezumativă în româneste de preotul Radu Antofie, sub titlul Jertfa euharistică, în rev. “Îngerul”,  de la Buzău, apoi în extras, Buzău, 1940, 167 p.);

Anatematismele Sfântului Ciril al Alexandriei, Bucureşti, 1937, III p. (rezumativ în BOR, an.  LV, 1937, nr. 3-4, p. 129-155);

 Hristologia Sf. loan Damaschin după tratatul despre cele două voinţe în Hristos, Bucureşti, 1938, 138 p.

Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sfântului Apostol Pavel, în ST, an III 1951, nr. 7-8, p. 462 - 480;

Ura de rasă păcat strigător la cer. în ,,Ortodoxia", an.  IV, 1952, nr. 2, p. 338-352;

 A cunoscut Iosif Flaviu pe Apostolul Pavel?, în GB, an.  XX, 1961, nr. 1 -2, p. 77-111.

Cultele din România, în Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 417-442.

 

Traduceri:

           

Din literatura patristică:

 

Ř      Sf. Grigorie pe Nissa, Fii desăvârşit, Bucureşti, 1935, 59 p. (prelucrare);

Ř      Sf. Vasile cel Mare, Comentar la Psalmi, Bucureşti, 1939, 327 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1943, 354 p.);

Ř      Sf. lustin Martirul Dialogul cu iudeul Trifon, Bucureşti, 1941, 327 p.

 

Din greaca moderna:

 

Ř      Prof.  P. Braţiotis, Autoritate şi libertate în teologia ortodoxă, Cernica, 1940, 32 p.;

Ř      Arhim. Ilias Mastroghianopoulos, Bizanţ, o Iume a spirituliu şi a dragostei, în MO, an. XXV, 1973, nr. 1 -2, p. 66-87 şi 11-12, p.900 -907;an.XXVI, 1974, nr.3-4, p.266-278 nr 5-6, p. 394-405; an.  XXVII, 1975, nr. 3-4, p. 186-195, nr. 5-6, p. 387-393 nr. 7-8, p. 537-542; an.  XXVIII, 1976, nr. 7-8, p. 529 - 535; an.  XXX, 1978, nr. 7 -9, p. 529 537;

Ř      Acelaşi, Nostalgia Ortodoxiei, în MB, an. XXV, 1975, nr. 4-6, p. 159 -176.

Ř      losif Mesiodax, Apologia (studiu introductiv, note şi comentarii de Ariadna Camariano-Cioran), Bucureşti, 1977, 176 p.

 

Ř      A tradus din româneste în greceste lucrarea lui Dimitrie Gh. lonescu, Relaţiile ţărilor române cu Patriarhia de Alexandria, Bucureşti, 1935, întregită, publicată în rev.  Ekklisiastikos Faros, Alexandria, 1973 - 1974, 98 p.

 

Ř      Alte articole, traduceri din Literatura greacă patristică (Sf. loan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nissa), teologii greci moderni (loan Karmiris ş.a.), predici, recenzii, note, reportage, în “Îngerul” – Buzău, “Biserica Ortodoxă Română", “Studii Teologice", “Glasul Bisericii", “Mitropolia Moldovei şi Sucevei", ”Mitropolia Olteniei", ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME