DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae cotos

Profesor de teologie (nehirotonit)

 

 

COTOS  NICOLAE, profesor de teologie (nehirotonit)

 

N. 10 oct. 1883, în Straja, jud.  Suceava, decedat la  15 mai 1959, în Sibiu. 

Liceul la Suceava (1897-1905), apoi Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905-1909), care-i conferă doctoratul în 1911;

Studii de specializare la Universităţile din Viena, Breslau, Tubingen, Bonn, Berlin, Atena şi Bucureşti (1910- 1914),  

Voluntar în armata română în primul război mondial. 

Profesor suplinitor la Seminarul teologic din Chişinău (1918- 1919, apoi docent (I 919),

Profesor agregat ( 1 920) şi titular (I 924) la catedra de Teologie Fundamentală de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (pensionat 1941 ); în cadrul acesteia a făcut şi cursuri speciale de Psihologia religiei, Filosofie creştină, Sectologie, a suplinit un timp catedra de Teologie Dogmaticg  şi Simbolică;

Decan al Facultăţii în 1924- 1921, 1935- 1937 şi 1938- 1940,

Rector al Universităţii din Cernăuţi în 1926- 1927,

Redactor al revistei “Candela" (1935-1938), fondator şi redactor al revistei “Credinţa" în care a publicat numeroase articole de îndrumare creştinească. 

Stabilit din 1944 la Sibiu, în 1951/52 a fost utilizat ca lector suplinitor pentru Limba geacă la Institutul Teologic Universitar de aici.

A publicat relativ puţin, dar impresionant ca originalitate, concizie şi precizie. 

În schimb, a fost un profesor de mare prestigiu.

 

Lucrări:

 

v      Jurământul în cele 21 predici “despre statui” şi în întâia “către catehumeni”ale Sf.  Ioan Gurp de Aur în RT, an.  III, 1909, p. 30-36, 151 - 157, 488 -493 şi an.  IV, 19 10, p. 286-290;

v      Tatăl Nostru, Bucureşti, 1916,127p.;

v      Secta Studenţilor de Biblie (russeliştilor),în ,,Candela", an.  XXXIV, 1923, p. 23-31, 117-125, 242-256, 413-431;

v      În jurul izvorului şi normei de credinţă  şi viaţă creştină  în ,,Candela", an. XXXV, 1924, p. 48-65;

v      Încenuşarea şi înmormântarea în ”Candela", an.  XXXVI, 1925, p. 49-59, 114-124 şi 409-416;

v      Teologia fundamentală,  partea introductivă, Cernăuţu, 1938, 22 p.

v      Cursul său complet de Teologie fundamentală a rămas litografiat.

 

Traduceri:

 

v      Regulele tratate pe larg ale ceilui întru sfinţi Părintelui nostru Vasile arhiepiscopul Cesareei Capadochiei, după  întrbări şi răspunsuri în “Candela", an.  XXVI, 1907, p. 24-30, 81-88,146- 162, 214-230, 284-300, 346-356, 568-575, 606-614;

v      Iustin Martirul şi Filozoful; Apărarea creştinilor către Antonim Piul (Apologia întia), în  “Candela", an.  XLIII, 1932, p. 93-104, an.  XLIV, 1933, p. 160-176; an.  XLV, 1934, p. 248-265; an.  XLVI, 1935, p. 300-304 şi an.  XLVII, 1936, p. 315-317;

v      Apologia a doua în,,Candela", an.  XLVIII, 1937, p. 259 - 262 şi an.  LVII, 1946, p. 294-302 s.a.

v      0 serie de Iucrări şi traduceri au rămas în manuscris, altele s-au pierdut în refugiul din 1940.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME