DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE CORNEANU

Mitropolit

 

 

CORNEANU NICOLAE, mitropolit

 

N. 21 nov. 1923, în Caransebes, în familie de preot. 

Liceul în Caransebes (1934- 1942),

Facultatea de Teologie la Bucureşti (1942-1946),

Doctoratul la 30 iun. 1949, cu teza “Viaţa şi petrecerea Sfîntului Antonie, începutul monahismului creştin pe valea Nilului”. 

Profesor suplinitor la Academia teologică din Caransebes (1 apr. 1947- I sept. 1948),

Diacon necăsătorit; secretar eparhial (din sept. 1948), referent principal (de la I apr. 1949),  si –

Consilier administrativ (1 iun. 1952- I oct. 1956) la Arhiepiscopia Timişoarei,

Profesor la Seminarul Teologic din Caransebes (I oct. 1956- 1 mart. 1959),

Conferenţiar la Institul Teologic Universitar din Sibiu (de la 11-mart. 1959) şi preot (1960),  

La 15 dec. 1960 ales episcop al Aradului (hirotonit 15 ian. 1961 , înscăunat 22 ian. 1961);

La 17 febr. 1962 ales arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebesului şi mitropolit al Banatului (înscăunat 4 mart. 1962), păstorind până azi;

Locţiitor de mitropolit al Ardealului (apr.-iun. 1967) şi al Oltenici (oct. 1977-apr. 1978),  

Ca ierarh a fost preocupat nu numai de problemele administrativ-gospodăreşti curente, ci şi de restaurarea unor monumente istorice-bisericesti din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, de organizarea unor colecţii muzeale (de pildă, la Centrul Arhiepiscopesc ş.a.), de ridicarea unor noi lăcaşuri de închinare, unele adevărate monumente de artă, a unor clădiri noi în incinta Centrului Arhiepiscopesc şi a Seminarului teologic din Caransebes. 

A îndrumat – din1962 încoace – revista ,,Mitropolia Banatuluiţ (din 1990 “Altarul Banatului"), iar din 1980 “Îndrumgtorul bisericesc" de la Timişoara.

A îndrumat activitatea tipografiei eparhiale, în care au apărut numeroase lucrări cu caracter istoric sau teologic. 

Este unul dintre ecumeniştii de seamă ai vremii, delegat al Bisericii Ortodoxe Române Ia zeci de întruniri peste hotates câteva Adunări generale ale Conferinţei Creştine pentru Pace cu sediul la Praga şi la diferite sesiuni ale unor comitete de lucru (ca membru al acestora),  

A Iucrat ani de-a rândul în cadrul unor comisii ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor, participând la diferite întruniri ale acestora;

Intre 1978 - 1981 membru în Comitetul central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 

Membru de onoare al Academiei Române (1992),

 

Lucrări principale:

 

v      Simbolul scării şi treptelor în religiile necreştine, în MA, an.  IV, 1959, nr. 5-6, p. 396-401;

v      Cu privire la semnificatia originară  a cuvântului ,,catolic", în MA, an.  IV, 1959, nr. 1 -2, p. 42-53;

v      Chipul preotului adevărat după Fericitul leronim, în MO, an.  XI, 1959, nr. 1 -2, p. 24-31;

v      Frumuseţea ca atribut al dumnezeirii,în ST, an.  XI, 1959, nr. 5 - 6, p. 297 - 313;

v      Aspecte din Iirica ambroziană, în ST, an. XI, 1959, nr. 7 -8, P. 443-452;

v      Actualitatea tratului lui Tertulian. Despre prescripţia ereticilor", în MMS, an.  XXXV, 1959, nr. 9 -12, p. 580-588;

v      Tălmăciri din lirica abroziană în MMS, an.  XXXVII, 1961, nr. 1-2, p. 9-17;

v      Ecouri târzii ale simbolului creştin al scării, în ST, an. XIV, 1962, nr.  I - 2, p. 3 - 12;

v      Contribuţii ale tălmăcitorilor români la cunoaşterea “scării" Sfantlui Ioan Sinaitul, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 3 - 4, p. 147 - 158 ,

v      Muntele Sinai şi importanţa sa în istoria Bisericii creştine, în MB, an.  XXI, 1966, nr. 10-12, p. 678-687,

v      Sf.  Ioan Milostivul patriarhul Alexandriei, în MB, XXII, 1974, nr. 7-9, p. 414-430;

v      Fundamentarea teologică a pedobaptismului, î MB, an.  XXIX, 1979, nr. 10- 12, p. 576-589.

v      Temeiurile învăţăturii ortodoxe, Timişoara, 1981;

 

Studii patristice. 

 

v      Aspecte din vechea literatură creştină, Timişoara, 1984, 295 p.;

v      Patristica mirabilia.  Pagini din literatura primelor veacuri creştine, Timişoara, 1987, 422 p.;

v      Invăţături ale Bisericii Ortodoxe, Timişoara, 1987,304 p.;

v      Qqo vadis?  Studii, note şi comentarii teologice, Timişoara, 1990, 428 p.,

v      loan Scărarul “ Scara precedată de Viaţa pe scurt a Iui loan Scolasticul şi urmată de cuvântul către pastor. 

v      Traducere, introducere şi note de .... Timişoara, 1994,564 p.

v      A îngrijit colecţiile de predici “Iesit-a semănătorul”......Timişoara, 1974, 335 p. şi –

v      Culegere de predici, Timişoara, 1984, 336 p.

 

Sute de articole, predici, note, comentarii, recenzii, mai ales în revista:

 

v      ,,Mitropolia Banatului",

v      ,,Îndrumătorul bisericesc" şi foaia

v      ,,Învierea" de la Timişoara (unele semnate “Diaconul Nicolae" sau , Pr.  N. Sebesan"),

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME