DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE COLAN

Mitropolit

 

COLAN NICOLAE, mitropolit 

 

 N. 28 nov. 1893, în Araci (fost Arpătac),jud. Covasna, decedat la 15 apr, 1967, în Sibiu. 

 Studii la Liceul “Andrei Şaguna” din Braşov (1906-1914), Institutul teologic din Sibiu (1914 - 1917),

 Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (lic. 1920), specializare la Facultatea de Teologie protestantă a Universităţii din Berlin (1921 - 1922),  

 Secretar arhiepiscopesc la Sibiu (1920 - 1921), profesor de Noul Testament la Academia teologică “Andreiană" din Sibiu (1922 - 1936) şi –

 Rector al Academiei (1928-1936); paralel, membru în Adunarea eparhialg a Arhiepiscopiei Sibiului, în Consiliul eparhial şi în Congresul Naţional Bisericesc,

 Secretar general al Asociaţiei cleruluii “Andrei Şaguna”, membru în Comitetul Central al Astrei, preşedinte al Reuniunii meseriaşilor români din Sibiu, delegat la Congresul ecumenist de la Lausanne din 1927, redactor al “Revistei Teologice" (1923-1936), fondator şi redactor al revistei “Viaţa Ilustratăţ (Sibiu-CIuj, 1936-1940),diacon şi preot în 1934, protopop în 1935.

La 29 apr. 1936, ales episcop al Vadului, Feleacului şi CIujului (hirotonit 31  mai, înscăunat 29 iun. 1936),  în această sIujire, a înfiinţat o şcoală de cântăreţi bisericeşti la Nuşeni-Cluj şi un Liceu ortodox în Clujş a îndrumat activitatea Academiei teologice din Cluj (între anii 1940 şi 1945, în timpul ocupaţiei horthyste, a predat cursuri de Noul Testament) şi a foii eparhiale a pus bazele a două colecţii de Iucrări teologice; “Cărţile vieţii" (1937) şi ,,Veniţi de luaţi lumină“ (1941); a tipărit Noul Testament (după  Biblia lui Şaguna) în două ediţii (1942 şi 1945),  în 1938 a fost ministru al Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor. în 1938 ales membru de onoare, iar în 1942 membru activ al Academiei Române (în locul liu Nicolae Titulescu, discursul de recepţie rostit în 1945),   În 1948 a făcut parte din delegaţia Bisericii noastre care a prticipat la Conferinţa panortodoxă de la Moscova. 

La 23 mai 1957 ales arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului (înscăunat 26 mai)  păstorând până la moarte.  Ca mitropolit a  îndrumat activitatea clerului, a Institutului Teologic şi ai publicaţiilor bisericeşti de la Sibiu, s-a îngrijit de pictarea catedralei mitropolitane.

A publicat o serie de Iucrări, peste cinci sute de Studii, articole, recenzii, note, pastorale, cuvântări, conferinţt, fie în cele două reviste pe care le-a condus, fie în “Telegraful Român" –Sibiu, “Lumina Satelor" - Sibiu, “Renaşterea" - CIuj, “Transilvania" - Sibiu ş.a.ş a editat “Anuarele Academiei teologice" din Sibiu (1928- 1936),

 

Lucrări:

 

v      Sfântul Pavel către Filimon, Creştinismul şi sclavia, în, Anuarul I al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1924- 1925, p. 3-34 (şi extras, Sibiu, 1925, 36 p.),

v      Cartea Sf Apostol Pavel către Efeseni, în “Anuarul V al Actidemiei teologice <Andreiane>", 1928- 1929, p. 40-72;

v      Biblia şi intelectualii, Sibiu, 1929, 78 p.

v      La Iuptă dreaptă.  Un capitol de strategie misionară, Sibiu, 1926, 46 p.;

v      Medalioane, CIuj 1940, 119 p.

v      În legături, Cluj, 1946, 94 p.;

v      Biserica neamului şi unitatea limbii româneşti Academia Română de  Discursuri de recepţiune, LXXXII), Bucureşti, 1945, 22p.

 

Traduceri:

 

v      Fr. W. Foerster,”Hristos şi Viaţa omenească, Sibiu, 1925, 264 p.(I)+294 p. (II); ed. a II-a, Sibiu, 1946, XVI + 335 p.,

v      Emil Fiedler, Omul cel nou, Cluj, 1941, VIII+150 p. (sub pseudonimul ,,Părintele Nicolae"),

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME