DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE CIUREA

Preot misionar

 

CIUREA NICOLAE, preot misionar (SUPLIMENT LA DTR)

 

(17 Ianuarie 1926 – 3 Martie 2002)

 

Părintele Nicolae Ciurea, s’a născut la 17 Ianuarie 1926, în portul dunărean Cernavodă, judeţul Constanţa, ca al şaptelea copil, al vrednicei familii de vrednici români  şi buni ortodocşi, Constantin şi Aneta Ciurea. Din cei nouă fraţi şi surori, au trăit doar trei surori: Aneta, Luţa şi Stela,  şi  cu singurul băiat Nicolae.

 

A avut parte de o copilărie fericită şi instructivă din multe puncte de vedere. Şcoala primară a făcut-o in orăşelul Medgidia, Judeţul Constanţa, unde tatăl său fusese mutat cu serviciul militar.

 

Între anii 1937-1945, a urmat cursurile Seminarului Teologic “Kesarie Episcopul” din Buzău, unde tânărul elev Ciurea Nicolae s’a dovedit plin de talente şi sârguitor la carte, fiind apreciat de profesori şi  ajungând dirijorul clasei noastre pentru muzica bisericească bizantină. A trăit şi a suferit împreună cu colegii dela Seminar, toate greutăţile războiului şi ocuparea Ţării de către ruşi.

 

După absolvirea Seminarului din Buzău, în toamna anului 1945, s-á  căsătorit cu aceea care îi va fi devotată soţie şi iubitoare mamă, Rafira Bădicu din comuna Nedelea-Prahova, după care s-a înscris la Facultatea de Teologie din Suceava, unde se mutase vestita Facultate de Teologie din Cernăuţi, având profesori  renumiţi, precum Fraţii Iordăchescu, Orest Bucevschi, Milan Şesan, Vladimir Prelipceanu, şi Iustin Moisescu, viitorul Mitropolit al Transilvaniei, al Moldovei  şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În anul 1948, Facultatea de Teologie din Suceava a fost desfiinţată, iar profesorii şi studenţii ei au fost transferaţi la Bucureşti. Aşa se face, că studentl în Teologie Nicolae Ciurea a devenit Licenţiat în Teologie al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, cu teza de licenţă “Psihologia Predicii”, obţinând calificativul “excepţional”.

 

A fost binecuvântat de Dumnezeu cu doi copii de excepţie, Victor şi Magdalena. La 26 August 1949, a fost hirotonit Diacon şi  la 28 August acelaşi an, Preot de către Prea Sfinţitul Episcop Vicar Teodor Scorobeţ, pe seama parohia Jabeniţa din Protopopiatul Reghin, de unde pe data de 1 Noiembrie 1949 a fost transferat la parohia vecină, Adrian, unde s’a impus prin activitatea sa pastorală, misionară şi culturală.

 

La 1 Aprilie 1957,  este transferat la parohia din Predeal, Protopopiatul Braşov, unde a desfăşurat aceeaşi activitate preoţească excepţională timp de zece ani, după care, la cererea Înalt Prea Sfinţitului  Arhiepiscop Victorin I se dă binecuvântarea de a se transfera în Aprilie 1969, la Parohia “Învierea Domnului” din Hamilton, Ontario, pe care o păstoreşte până la pensionarea sa, la 17 Ianuarie  1991. Realizările sale la Parohia “Învierea Domnului” sunt bine cunoscute de toată lumea şi ele îi vor perpetua memoria din neam în neam. Şcoala duminicală şi de limba română, serbările cu tineretul, devenite tradiţionale la biserica noastră, ansamblul de dansuri naţionale “Doina”, corul bisericii purtând numele fondatorului şi dirijorului Traian Barbu, muzeul parohial, bibliteca şi arhiva parohială, activităţile desfăşurate la Casa Română, activităţile misionare, pastorale  culturale, inter-ortodoxe şi ecumeniste pe plan local, promovate şi cultivate de Păriintele Protopop Nicolae Ciurea au făcut ca numele Parohiei noastre să fie cunoscut şi apreciat de toate parohiile ortodoxe surori din Hamilton, precum şi din  Sfânta noastră Arhiepiscopie.

 

Anii de pensie i-au fost senini, în ciuda suferinţei care i-a scurtat firul vieţii, bucurându-se de dragostea şi atenţia întregii sale familii. Îi plăcea să spună cu mândrie de părinte iubitor: am venit patru în Canada şi acum suntem zece, cu ginerele Van, Patricia, nora noastră şi nepoţii Alexandra, Nicole, Amanda şi Victor-Iulian. A dat la iveală o carte care oglindeşte cu fidelitate memoriile  şi experienţele vieţii sale, intitulată “În Via Domnului-Memorii”, care a apărut în Editura “Danubius” din Bucureşti anul trecut (2001), în 220 de pagini evocatoare ale vieţii sale de studiu cu colegii dela Seminarul Teologic “Chesarie Episcopul” din Buzău, ale familiei sale dragi, dar şi a familiilor sale mai mari, parohiile ortodoxe române, ce i-au fost rânduite să le îndrumeze pe calea mântuirii, ajutat de scumpa sa soţie, Dna Preoteasă Rafira Ciurea şi de copiii lor devotaţi Magdalena şi Victor.

 

Duminică 3 Martie 2002, a fost chemat la Domnul, priveghiat în clipele sale ultime de întreaga sa familie, de care s’a despărţit luându-şi rămas bun dela fiecare şi încredinţându-i în purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu. Miercuri, 6 Martie, 2003, în biserica pe care a păstorit-o cu râvnă misionară şi dragoste exemplară, “Învierea Domnului” din Hamilton, Ontario a fost prohodit în mijlocul enoriaşilor săi iubiţi, de Înalt Prea Sfinţitul  Părinte  Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române din Paris pentru Vestul Europei, înconjurat de un mare sobor de preoţi. În numele colegilor dela Seminarul Teologic “Chesarie Episcopul” din Buzău şi al colegilor dela Facultatea de Teologie din Bucureşti, a evocat personalitatea iubitului nostru coleg şi prieten scump de-o viaţă întreagă, cel ce scrie îndurerat sufleteşte aceste rânduri îndoliate întru pomenirea Părintelui nostru Nicolae Ciurea, acum mutat la  odihna lui în veşnicele locaşuri cereşti! Dumnezeu să-l ierte şi să-i facă ţărâna canadiană uşoară!

GEORGE ALEXE


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME