DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NEOFIT CRITEANUL

Mitropolit

 

 

CRITEANUL (sau CRETANUL) NEOFIT, mitropolit

 

N. c. 1690, în insula Creta, decedat la 16 iun. 1753, în Bucureşti. 

Venit în Tara Românească pe când era ieromonah;

Dascăl al copiilor domnului Constantin Mavrocordat;

Mitropolit "titular" (onorific) de Mira Lichiei (hirotonit la Bucureşti 27 ian. 1737), mutat în scaunul de mitropolit al Ungovlahiei (Bucureşti) la 7 nov. 1738, păstorind până la moarte. 

Desi grec, a luat parte la acţiunea de desfiinţare a "rumâniei" în 1746, s-a ridicat împotriva abuzurilor unui domn fanariot, a sporit averea Mitropoliei (a cumpărat, din banii săi, moşia Pătroaia, jud.  Dâmboviţa),  

Sub raport cultural, a îndrumat şcolile ţării, a înfiinţat o şcoală la Pătroaia, subvenţionată de Mitropolie, în care învăţau gratuit copii ţăranilor (1746-1774); a înfiinţat şi înzestrat biblioteca Mitropoliei;

 

A tipărit o serie de cărţi de slujbă sau cu conţinut teologic la Bucureşti:

 

v      Molitvelnicul (1741),

v      Liturghierul (1741 şi 1746),

v      Catavasierul (1742),

v      Evanghelia (1742,1750 şi 1753),

v      Triodul (1742, 1746),

v      Apostolul,

v      Penticostarul şi

v      Antologhionul (toate în 1743),

v      Octoihul (I746, 1752),

v      Ceaslovul (I747),

v      Psaltirea (I748) ş.a., apoi:

v      Invăţătura bisericească a lui Antim Ivireanul (I741),

v      Intrebări  bogosloveşti, tradusă din Sf.  Atanasie cel Mare (1741),

v      Cazaniile Iui Ilie Miniat, traduse pentru prima oară în româneste (I742),

v      Pravosla unica Mărturisire a lui Petru Movilă (1746),

v      Mărgăritarele Sf. loan Gură de Aur (1746) ş.a.

 

v      In vara anilor 1746 - 1747 a făcut două vizite canonice în eparhia sa şi într-o parte din a Râmicului şi a lăsat interesante însemnări de călătorie, cu date istorice, geografice, etnografice, copii de inscripţii.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME