DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NARCIS CRETULESCU

Arhiereu, istoric

 

CRETULESCU  NARCIS (din botez Nicolae), arhiereu, istoric

 

N. 3 dec. 1835, în Costeşti, jud.  Botoşani, în familie de preot, decedat în mart. 1913, la mănăstirea Neamţ. 

Intră de tânăr în mănăstirea Neamţ (1850), unde urmează cursurile Seminarului monahal de acolo (1855-1859), apoi continuând la Seminarul superior de la Socola (I 861 - 1866), un an la Facultatea de Litere din Iaşi(I 866/1867),  

Călugărit la mănăstirea Neamţ sub numele Narcis (1859), ierodiacon (1863), ieromonah (1867),

Preot militar, profesor de limba româna la diferite şcoli din Brăila, Ismail, Bucureşti şi Iaşi(1867-1880),

Protosinghel (1874), egumen la mănăstirea Sf. Sava din Iaşi (1877-1880), arhimandrit (1880),

Arhiereu titular pentru Mitropolia Moldovei, cu titlul "Botoşăneanul" (ales în 1880, hirotonit 1881), ocupând  însă  postul de profesor;

Director al Seminarului din Huşi (I 880- 1886), 

În dec. 1886 demisionează din toate funcţiile şi se retrage la, mănăstirea Neamţ, unde a trăit până la sfârşitul vieţii;

Intre anii 1902 şi 1909 stareţ al mănăstirii.

A scris câteva lucrări despre mănăstirile din Moldova, a cules inscripţii şi însemnări.

 

Lucrări:

 

v          Istoria sfintei mănăstiri Gorovei, Dorohoi, 1898, 66 p.;

v          Mănăstirea Bistrţa, Piatra Neamţ, 1900, 16 p.;

v          Istoria sfintei mănăstiri Râşca, Fălticeni, 1901, 151 p.;

v          lstoria Cetăţii Neamţu, Bucureşti, 1905, 42 p. (extras din ,,România Militară", an.  VIII, 1905),

v          Diferite articole privind trecutul unor mănăstiri moldovene în rev. ,,Arhiva" de la Iaşi.

v          0 serie de lucrări i-au rămas în manuscris, între cares Istoria sfintelor mănăstiri Neamţ şi Secu (10 vol., în Biblioteca Academiei Române),

v          Istoria sfintelor mănăstiri Sf. Sava si Sf. Vineri din Iaşi, Istoria mănăstirilor Agapia şi Văratec,

v          Inscripţiile mănăstirilor Neamţ-Secu şi a schiturilor dimprejur (toate în Biblioteca mănăstirii Neamţ),

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME