DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MIRON CRISTEA

Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane

 

 

CRISTEA  MIRON (din botez Ilie), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

 

N. 18 iul. 1868, în Topliţa ,jud.  Harghita, decedat la 6 mart. 1939, la Cannes-Franţa (înmormântat în catedrala patriarhală din Bucureşti).

Studiul la Gimnaziul săsesc din Bistriţa (1879-1883), apoi la Liceul grăniceresc din Năsăud (1883-1887), la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1897-1890) şi la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta (1891 -1895), unde obţine doctoratul cu o teza despre Viaţa şi opera lui Eminescu (tipărită  în limba maghiară, 1895),

Invăţător-director la Şcoala confesională românească din Orăştie (1890 - 1891),

Secretar (1895-1902), apoi consilier (asesor, 1902-1909) la Arhiepiscopia Sibiului,

Hirotonit diacon necăsătorit (30 ian. 1900), arhidiacon (8 Sept. 1901),

Călugărit la mănăstirea Hodoş Bodrog (1902), sub numele Miron, ieromonah (13 apr. 1903), protosinghel (1 iun. 1908),

Redactor la  "Telegraful Român" (1898-1900), preşedinte al  ,,despărţământului" Sibiu al Astrei (1905),

Preşedinte al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu şi al altor instituţii culturale româneşti: în calitate de consilier a adus o contribuţie directă la ridicarea actualei catedrale mitropolitane şi la înfiinţarea Băncii culturale "Lumina" din Sibiu, încă din timpul studenţiei s-a numărat printre militanţii de frunte pentru realizarea idealurilor de unitate naţională ale poporului român. 

La 21 nov./3 dec. 1909 ales episcop al Caransebesului (înscăunat 25 apr / 8 mai 1910); în această calitate, a apărat şcolile confesionale româneşti din Banat în faţa încercărilor guvernului din Budapesta de a le desfiinţa. 

Participant la Marea Adunare Natională de la Alba lulia din 1 Decembrie 1918 şi membru al delegaţiei românilor transilvăneni care a prezentat actul unirii la Bucureşti.  Membru de onoare al Academiei Române (1919),

La 18 dec. 1919 a fost ales mitropolit primat al României întregite, iar în ziua următoare învestit şi înscăunat.

 La 4 febr. 1925 devine primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate la 1 nov. 1925. 

Sub el s-a făcut unificarea bisericească din noul stat român unitar, s-a organizat Biserica noastră ca Patriarhie, s-a votat Statutul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române din 1925, în timpul păstoririi lui, a reapărut revista "Biserica Ortodoxă Română" (1921), a iniţiat apariţia revistei ,,Apostolul", organ de publicitate al Arhiepiscopiei Bucureştilor (1924), s-a îngrijit de traducerea şi tipărirea Bibliei sinodale din 1936 (în traducerea preoţilor pofesori  Gala Galacţion, Vasile Radu şi mitropolitul Nicodim), precum şi a unor ediţii din Noul Testament, a sprijinit tipărirea de cărţi teologice în Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, a înfiinţat Seminarul teologic "Miron Patriarhul" din Câmpulung (1922) pentru orfanii de război şi Academia de Muzică religioasă din Bucureşti (1927), a sprijinit o serie de tineri teologi la Studii peste hotares sub el s-a ridicata actualul palat patriarhal şi a fost repictată catedrala patriarhalaş a ctitorit schitul de lemn de la Topliţa.

A contribuit la întărirea legăturilor cu alte Biserici creştine, prin vizitele sale la Locurile Sfinte (1927), Anglia (1936), Polonia (1938) sau prin delegaţiile străine pe care le-a primitş a sprijinit participarea teologilor ortodocşi români la congres şi întâlniri ecumeniste peste hotare sau convocarea unor asemenea întâlniri în ţară (Conferinţa regonală a Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică, la Bucureşti în 1933. fiind ales preşedinte de onoare, Conferinţa romano-anglicană de la Bucureşti din 1935 ş.a.),

A publicat culegeri de folclor, o Iucrare de iconografie, câteva volume de cuvântări.

Pe plan politic, a făcut parte din "Regenţă" (20 iul. 1927 - 8 iun. 1930) şi a fost prim-ministru (10 febr. 1938 - 6 mart. 1939),

 

Lucrări:

 

v          Alexandru Roman, Sibiu, 1997, 31 p 

v          Arhiepiscopul şi mitropolitul Miron Romanul Sibiu, 1898, 66 p. (sub pseodonimul “Ilie Dinurseni");

v          Proverbe, maxime, asemănări şi idiotisme, colectate din graiull românilor din Transilvania şi Unagaria, Sibiu, 1901, XXIV + 279 p.;

v          Iconoarafia şi întocmirile din interni (interiorii. n.n.) bisericei răsăritene, Sibiu, 1905, X V 11 I+ 300 p.;

v          Catedrala mitropolitană din Sibiu, Istoricul zidirii, Sibiu, 1908, p. 45 - 195 (în colaborare);

v          Principii fundamentale pentru organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Romăne, Bucureşti, 1920, 44 p.;

v          Cuvântări şi predici ale unui teolog, mai târziu cleric român în ţară sub stăpînire străină, Vol.I. Bucureşti 1923, 383+IV p.;

v          Pastorale şi cuvîntări ale unuii episcop român în ţară sub stăpînire străină, Vol. II, Bucureşti, 1923, 306 + 11 p.;

v          Trei ani de propovăduire.  Pastorale şi cuvântări, vol.III, Bucureşti, 1923, 356 p.;

v          Pastorale, predici şi cuvântări, Vol.  IV, Bucureşti, 1938, 278 + III p

v          Pastorale, predici şi cuvântări, Vol.  V, Bucureşti, 1938.  III + 298 + III p.;

v          Pastorale, predici: si cuvântări, Vol.  VI, Bucureşti, 1939, 238 p.

 

Colaborări la:

 

v      “Telegraful Român"- Sibiu,

v      “Tribuna"- Sibiu,

v      “Familia"- Oradea,

v      “Gazeta Transilvania" - Braşov,

v      “Libertatea"- Orăştie,

v      “Drapelul" - Lugoj,

v      “Luceafărul" -Budapesta,

v      “Tara Noastră"- Sibiu,

v      “Românul"- Arad,

v      “Foaia Diecezană" – Caransebes.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME