DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MIRCEA CHIALDA

Profesor de teologie

 

 

CHIALDA MIRCEA, profesor de teologie.

 

N. 30 iun. 1913, in Voivodenii Mici, jud.  Făgăraşi (azi Braşov), în familie de preot, decedat la 8 dec. 1991, în Bucureşti. 

 

Sudii la Liceul “Gheorghe Lazăr" din Sibiu (1923-1930), la Academia teologică ,,Andreiană" din Sibiu ( 1930/1931) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1931- 1935), unde a obţinut licenţa (1935) şi doctoratul (1938),  

Profesor suplinitor (1938), provizoriu (1941) şi

Titular definitiv (1944) la catedra de Vechiul Testament şi Limba ebraica de la Academia teologică din Caransebe: până în 1948;

După 1948 încadrat la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti, unde a îndeplinit următoarele funcţii:

Conferenţiar de Studiuil Vechiului Testament (1949-1952),

Lector de Limba ebraică (1952- 1956), asistent la Secţia biblică (1956-1959),

Profesor suplinitor la catedra de Studiu biblic al Vechiului şi Noului Testament de la cursurile de doctorat (1959) şi titular (din 1965),

Apoi profesor titular la catedra de Studiul Vechiului Testament la cursurile de licenţă (1970-1983),

Prorector (1971-1973), apoi

Rector (1973-1979) al Institutului: diacon (1939), preot (1957), iconom stavrofor (1961).

 

Lucrări:

Ř      Ebed lahve (Isaia cap. 40-55), în “Anuarul Academiei teologice din Caransebe: pe 1939-1940", p.190-243 (şi extras, 59 p.)

Ř      Sacrificiile Vechiului Testament, Caransebe:, 1941, 524 p.;

Ř      Anul jubiliar al evreilor, în “Anuarul Academiei teologice din Caransebe: pe 1941 - 1942", p. 68 - 94 (şi extras, 29 p.);

Ř      Melchisedec, preotul rege din Salem, Caransebe:, 1946, 26 p. (extras din rev.,,Altarul Banatului");

Ř      Învăţături moral-sociale în cartea Proverbele lui Solomon, în ST, an.  VII, 1955, nr. 1-2 p. 3-24;

Ř      Invăţături moral-sociale după Decaolog, în ST, an.VIII, 1956, nr. 9-10, p. 603-621;

Ř      Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă, în ,,Ortodoxia", an. XIV, 1962, nr. 4, p. 489-539,

Ř      Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechi-catolice, în “Ortodoxia", an.  XX IV, 1972, nr.  I , p. 5 - 13;

Ř      Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (Unitatea Sfintei Scripturi), în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 5 - 6, p. 541 - 562;

Ř      A doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia), în GB, an.  XLII, 1983, nr. 6-8, p. 369-380;

Ř      Preacinstirea Maicii Domnului, în MMS, an.  LIX, 1983, nr. 7-9, p. 439-448;

Ř      Învăţătura despre Sfânta Scriptură, în MMS, an.  LX, 1984, nr. 4-6, p. 367-386;

Ř      Incercările de apropiere între Biserica Ortodoxă şi Biserica vechilor catolici, în “Ortodoxia", an.  XVIII, 1966,nr. 3,p. 319-356;

Ř      Invăţătura despre “Filioque" în Biserica veche catolică, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 3, p. 350-365;

Ř      Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la cucerirea Independenţei de Stat a României, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 5-8, p. 387 -406.

Ř      Articole de Vechiul Testament în “Altarul Banatului" – Caransebe:, predici, articole în ,,Glasul Bisericii" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME