DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  LUDOVIC COSMA

Preot, publicist

 

 

COSMA LUDOVIC, preot, publicist

 

N. 13 ian. 1882, în Boţeşti, jud. Vaslui, în familie de preot (frate cu A. C. Cosma), decedat la  3 mart. 1947, în Galati. 

Studii la Gimnaziul “Anastasie Panu" (1893-1896), Ia Seminarul ,,Veniamin" din laşi (1896- 1901) şi la –

Facultatea de Teologie din Bucureşti (1901 - 1905), după care a frecventat un timp cursurile Academiei duhovniceşti din Kiev (1905-1907),  

Preot-paroh la biserica “Sfinţii Împăraţi" din Galaţi (1907-1940),

Revizor eclesiastic at Eparhiei Dunării de Jos (1908- 1910),

Iniţiatorul şi îndrumătorul Căminului Cultural “Sf. Împăraţi" (1909-1943),

Profesor suplinitor la Seminarul “Sf.  Andrei" (1918-1921),

Profesor de Religie la Şcoala normală “Costache Negri" şi la Şcoala ortodoxă din Galaţi,

Membru şi preşedinte al mai multor societăţi culturale.

 

Lucrări:

 

v      Psihoterapia si vindecările miraculoase din Evanghelii (Studiu apologetico-critic),  Teză pentru licenţă, Bucureşti, 1905, 81 p.;

v      Istoricul bisericii şi parohiei .Sf. Împăraţi" din Galaţi (1857- 1927), Galati, 1927, 144 p.;

v      Cărţile şi revistele bisericii “Sf. Împăraţi” din Galaţi după vechime, 1776-1938, cu toate datele şi însemnările de pe ele, Galaţi, 1938, 84 p;

v      Albumul biografic şi arborele genealogic al familiei Bazgan, Galaţi, 1944, 112 p.

 

A publicat diferite broşuri moralizatoare, conferinţe şi cuvântări, articole şi studii în periodicele vremii:

 

v      ,,Biserica Ortodoxă Română",

v      “Vestitorul" şi

v      "Căminul” de la Galaţi ş.a.;

v      A tradus, din ruseste, romanul Varava de Maria Corelli (I 925),

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME