DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IRINEU CRACIUN

Episcop-vicar

 

CRĂCIUN  IRINEU (din botez Gavril), episcop-vicar

 

N. 6 oct. 1928, în Sadova,  jud.Suceava, decedat la 7 ian. 1973, în Iaşi (înmortmântat la mănăstirea Neamţ), 

Studii la Liceul "Dragoş Vodă" din Câmpulung (1940-1948), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1948-1952),

Cursurile de doctorat - specialitatea Morală la Institutul Teologic din Bucureşti (1953-1956),

Studii ecumenice la Institutul Ecumenic de la Bossey-Elveţia (1965-1966),  

Călugărit la mănăstirea Sâmbăta de Sus în 1952, sub numele Irineu şi hirotonit ierodiacon (1953), ieromonah în 1956 şi duhovnic-asistent la lnstitutul Teologc din Sibiu (1956 - 1958); şef de serviciu la Centrul Arhiepiscopesc Iaşi (I 958 - 1962),

Arhimandrit şi vicar administrativ al Arhiepiscopiei laşilor (1962- 1969),

Episcop-vicar tot acolo, cu titlul  "Suceveanul" (din iun. 1969 până la moarte);

Membru în delegaţiile Bisericii noastre care au vizitat R.D. Germană (1968) şi Finianda (1971);

Autor de studii de Morală şi Istoria artei.

 

Lucări:

 

v      Chipul călugărului îmbunătăţit după Sfinţii Părinţi, în BOR, an.  LXXIII, 1955, nr. 3-4, p.341 -355;

v      Responsabilitatea morală, înST, an.Vll, 1955, nr.3-4,p.182-196;

v      Rolul voinţei în Viaţa morală, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 3 -4, p. 211-226;

v      Îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul după Sfinţii Părinţi, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 9- 10, p. 622-640;

v      Relaţia dintre oameni şi formele ei de manifestare în Viaţa socială, în MMS, an.  XXXV, 1959, nr. 3 -4, p. 188-213;

v      Învăţătură ortodoxă despre pocăinţă, în ,,Ortodoxia", an.XII, 1960, nr.3, p.389-404;

v      Problema păcii, în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 9-12, p. 628-652;

v      Aspectul moral al răscumpărării în cele trei confesiuni creştine, în “Ortodoxia", an.  XV, 1963, nr. 2, p. 225 - 260.

v      Episcopul Pahomie al Romanului, în MMS, an. XXXV, 1959, nr. 9-12, p. 627-635;

v      Mittopolitul Veniamin Costachi teolog- ortodox, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 1 -2, p. 7-17;

v      Preotul profesor Emilian Voiutschi, în MMS, an. XLII, 1966,nr. 9-12,p. 674-688.

v      Mănăstirea Neamţ, lavra monahismului din Moldova, în MMS, an.  XXXVIII, 1962, nr. 56, p. 343-353;

v      Pictura bisericească de la Moldoviţa, în MMS, an.  XXXIX, 1963, nr. 7 8, p. 389-417,

v      Bisericile cu Pictură exterioară din Moldova, în MMS, an.  XLV, 1969, nr. 7 - 9, p.406-444;

v      Acatistul Maicii Domnului în pictura bisericilor din Moldova, în MMS, an.  XLVIII, 1972, nr. 5-6,p. 297-340;

v      Mănăstirea Cetăţuia.  Trei veacuri de la întemeiere (1672-1972)

v      Pictura bisericii de la mănăstirea Cetăţuia, în MMS. an.  XLVIII, 1972, nr. 7-8, p. 498-524.

 

Reportaje şi predici în:

 

v   “Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

 

Articole în:

 

v   “Telegraful Român" şi

v   “Indrumătorul Bisericesc" de la Sibiu.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME