DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN CORNOIU

Profesor de teologie (nehirotonit)

 

 

CORNOIU IOAN, profesor de teologie (nehirotonit)

 

 N. 15 Sept. 1861, în Tg. Jiu, decedat la 13 iun. 1913, în Bucureşti. 

Studii la Seminariile ,,Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1873 - 1877) şi ,,Central" din Bucureşti (1877 - 1880), apoi la –

Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1880-1984), unde obţine doctoratul în 1885. 

Profesor suplinitor (1885), provizoriu (1992), apoi –

Titular definitiv (1895) la catedra de Enciclopedia şi Metodologia studiilor teologice, Exegeza şi Introducerea în Noul Testament, funcţionând până la moarte;

Decan în 1913;

Paralel a deţinut şi alte funcţii: director al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei (1895-1892 şi 1896-1909) primul –

Director al Cultelor în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1892 - 1895),

Profesor la Seminarul “Nifon" (1903-1913); membru al ,,Societăţii pentru învăţătura poporului român" şi al ,,Societăţii Geografice Române".

 

Lucrări:

 

v      Schiţe din Viaţa Sf. Apostol Pavel, în BOR. an. XVIII 1894-1895, p.130-153, 20, 42,73 şi 317-333,

v      Istoria canonului Noului Testament, în BOR, an.  XVIII, 1894 - 1895, p. 417-425, 516-529, 643-658 şi 738-751;

v      Istoriai textului cărţilor Noului Testament, în BOR. an.  XVIII, 1994-1895, p. 813-825, 945-956 şi 1033- 1049; an. XIX, 1895 - 1896, p. 58-72 şi 131 - 139;

v      Introducerea în cărţile Noului Testament. Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1903 (ed. a II-a, 1911, 206 p.);

v      Curs litografiat de Noul Testament, alte articole în “Biserica Ortodoxă Română" şi ,,Revista Ortodoxă".

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME