DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN CONSTANTINESCU

Preot si protopop

 

CONSTANTINESCU  IOAN, preot şi protopop în Bucureşti

 

Profesor de Religie la Şcoala Centrală de fete din Bucureşti (devenită Şcoala normală de institutoare sau Şcoala de fete gr. 1),

membru în Consistoriul eparhial al Mitropoliei Ungrovlahiei.  Autor de manuale şcolare de Religie.

 

Lucrări: 

 

v      Reflecţiuni morale asupra Evangheliilor duminicale pentru uzul preoţilor şi elevilor..,, Bucureşti, 1872,148 p. (ed. a II-a, 1874,134 p.),

v      Manual de istoria sfântă a Vechiului Testament, cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru uzul seminarielor şi Şcoalelor secundare.... Bucureşti, 1873, IV + 224 p. (ed. a XVIII-A, 1896, 174 p.);

v      Manual de istoria sfântă a Noului Testament cu reflexiuni şi instrucţiuni morale (cu un compendiu de Istorie bisericească până la Constantin cel Mare) pentru uzul elevilor din seminarii, gimnasii şi şcoalele normale, Bucureşti, 1974 212 p. (ed. a VIl-a, 1887, 208 p.; ed. a XIll-a, partea a ll-a, 1892, 173 p.; ed. aXVIII-a, partea a III-a, 1896, 198 p.);

v      Manual de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I gimnasială, Bucureşti, 1899, 2 + 164 p.

v      Carte de citire pentru formarea moravurilor fiilor şi fiicelor creştine.  Bucureşti, 1876, 119 p. (ed. a II-a, 1882, 191 p.);

v      Prescurtare de istoria sacră a Vechiului si Noului Testament pentru şcoalele primare, Bucureşti, 1874, 110 p. (ed. a XII-A, 1893, 52 p.);

v      Explicarea Evangheliilor duminecale ... pentru şcolile primare, ed. a III-a, Bucureşti, 1877, 80 p. (ed. a IX-a, 1891, 69 p.);

v      Carte de rugăciuni, învăţături morale pentru formarea moravurilor fiilor şi fiicelor creştine.... ed. a II-a, Bucureşti, 1891, 2 f. +256 p.;

v      Cele patru Evanghelii. Matei -Marcu -Luca -loan. Pentru uzull scoalelor primare urbane şi rurale..., Buicureşti, 1894, 264 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME