DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IEROMONAHUL CHIRIAC

Ieromonah, traducator, tipograf

 

CHIRIAC, ieromonah, traducător, tipograf. 

 

N. 1796, în Svistov, în Bulgaria, în familie de preot, decedat la 9 febr. 1878, la mănăstirea Secu.

Stabilit cu tatăl său în Bârlad.  Frate (1812), apoi călugăr (1814) la Secu, unde a trăit toata Viaţa în 1840 -1841 a făcut o călătorie la Muntele Athos şi  “ara Sfântă, iar în 1850 - 1851 o nouă călăatorie în Rusia (Kiev, Voronej, Moscova, Petersburg), Polonia, Austria, Ungaria şi Transilvaniaş a scris interesante note de călătorie care au circulat în manuscris. 

 

A făcut mai multe traduceri din limba rusă, unele tipărite, altele rămase în manuscris.

 

Traduceri şi prelucrări:

 

Ř      Oglinda omului celui din Iăuntru... Neamţ, 1833, 16 + 174 p. (ed. a II-a, Căldăruşani, 1835, 20 + 211 p.; ed. a III-a. Sibiu, 1839, 20 + 172 p., alte ediţii în sec.  XX);

Ř      Viaţa Preacuviosului Părintelui nostru stareţului Paisie.  Adunată de la mulţi scriitori şi alcătuită în ruse:te de sfinţia sa părintele schimonahul Platon... Neamţ, 1836. 4 + 60 foi;

Ř      Praştie... împotriva iudeilor de arhim. Ioanichie  Galeatovschi şi -

Ř      Adunare înscurt pentru eresurile lipoveneşti, de Sf. Dimitrie al Rostovului, Neamţ, 1837, 8 + 218 + 84 p. (noi ediţii, separate, Ia Bucureşti, în 1858 şi 1859, VIII+218p. şi56 p.; alte ediţii în sec. XX);

 

A mai tradus un Rozisc al Sf. Dimitrie al Rostovului (păstrat într-o copie a lui Andronic duhovnicul);

 

Se pare că a tradus şi:

 

Ř      Hronograful Sf.  Dimitrie al Rostovului, tipărit la Neamţ în 1837, 3 f. + 428 + 54 p.,

Ř      Cronica lui Chesar Baronie" (care va fi copiată mai târziu tot de Andronic duhovnicul), ş. a.

Ř      Însemnările de călătorie publicate de G. Giuglea sub titlul: Călătoriile călugărului Chiriac de la mănăstirea Secu, în BOR, an.  LIV, 1936, nr. 3-4, p. 153-182, nr.5-6, p.305-336, nr 7-8, p. 433-46, 4, nr. 9- 10, p. 577-608 şi nr. 11 - 12, p. 697-720 (şi extras, Bucureşti, 1936, 178 p).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME