DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GRIGORE CRISTESCU

Profesor de teologie

 

 

CRISTESCU  GRIGORIE,  profesor de teologie

 

N. 24 apr. 1895, în Craiova, decedat la  28 mart. 1961, în Bucureşti.

Studii la Seminarul ,,Central" din Bucureşti (1907-1915), cu diferenţa la Liceul "Mihai Viteazul" din Bucureşti şi bacalaureat (1918),

Facultatea de Teologie din Bucureşti (1915-1919), la care a obţinut doctoratul în 1924,

Facultatea de Litere din iaşi, secţia clasică (licenţa în 1920), studii de specializare la Institutul catolic şi la Facultatea de Teologie protestantă din Paris (1921 - 1923),  

Diacon (1919), şi –

Profesor de Ştiinţe religioase şi Limbi clasice la Seminarul teologic "Chesarie Episcopul" din Buzău (1919-1921),

Preot la biserica "Toţi Sfinţii" ş profesor la Seminarul teologic "Sf. Grigorie Decapolitul" din Craiova (1923-1924),

Preşedinte al Consistoriului spiritual al Eparhiei Rânicului (1923-1924),

Preşedinte al Societăţii clerului "Renaşerea" din Craiova, iconom stavrofor (iun. 1924), 

În sept. 1924 a fost numit profesor titular provizoriu (definitivat în 1927) la catedra de Morală de la Academia teologică "Andreiană" din Sibiu, unde a funcţionat până în 1929 (a mai predat Omiletica şi Limba greacă, 1925-1929); un timp predicator la catedrala mitropolitană. 

La 1 oct. 1929 numit -prin concurs- profesor de Omiletică şi Catehetică la Facultatea de Teologie din Bucureşti, funcţionând până  în 1940, când a renunţat la catedrăş preot la biserica “Antim" (1929),

Preot misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor (1929-1930),

Preot la bisericile "Sf. Spiridon Nou" (1930-1933)  şi "Pitar Moş" (1933-1946); revine în învăţământ, la Facultatea de Teologie, ca profesor de Omiletică (1946-1948), apoi de Pastorală şi Omiletică, în cadrul lnstitutului Teologic Universitar din Bucureşti (1948-1955), 

A publicat numeroase lucrări de Morală socială, Pastorală şi Omiletică.

 

Lucrări:

 

v      Imperativul creştin.  Sugestii evanghelice pentru reforma socială, Buzău, 1922 , 64 p.;

v      Capernaume, Capernaume!  Momente din apostolatul nostru, Craiova, 1923, 108 p.;

v      Fapte şi orientări creştine.  Craiova, 1924, 103 p.;

v      La cine ne vom duce? 12 meditaţii pastorale, Sibiu, 1925, 40 p.;

v      Propovăduiţi Evanghelia.  Studiu de Teologie practică, Sibiu, 1925,56 p.,

v      Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei, Arad, 1925, 197 p.

v      Sinteze etico-sociale, Sibiu, 1926 109 p.;

v      Mai aproape de Tine, Doamne.ş Meditaţiile unui închinător, Sibiu, 1926, 320 p.;

v      Un capitol de pimenică ortodoxă, Sibiu, 1926, 78 p.;

v      Percepţia misterului.  Studii de psihologie religioasă şi misionară, Sibiu,1926,39p.;

v      Pentru înviorarea entuziasmului pastoral, Sibiu, 1926, 60 p.;

v      Slujba ta fă-o deplin.  Scrisori pastorale, Sibiu, 1926,94 p.;

v      Iius în Viaţa modernă, Sibiu, 1927, 58 p.;

v      Prin Hristos la cultură, Sibiu, 1927, 94p.;

v      Semnături de primăvară. Gânduri închinate tineretului, Sibiu, 1927, 78 p.;

v      Mie a vieţui este Hristos.  Scrisori pastorale, Sibiu, 1928, 86 p.;

v      Teologie şi sacerdoţiu. Tipul clasic al păstorului ortodox şi idealurile pastoralei moderne.  Sibiu, 1928, 61 p.;

v      Misionarism cultural, Sibiu, 1928, 102 p.; Fă  lucrul evanghelistului, Sibiu, 1929, 183 p.;

v      Invăţători si sfinţi din veacul al IV-lea, Sibiu, 1929;

v      Predică şi cateheză, Sibiu, 1929, 114 p.;

v      Ale Tale dintru ale Tale, Râmnicu Vâlcea, 1931, 155 p.;

v      Activitatea omiletică - teoretică şi practică - a Fericitului Augustin, în ST, an. II, 1931, nr. 1, p. 7-36;

v      Câteva momente din activitatea catehetică - teoretică şi practică - a Fericitului Augustin, în ST, an. II, 1932, nr.1-2, p. 3 - 34;

v      Un catehet din veacul al XV-Iea; Jean Charlier de Gerson ( 363 - 429), în ST, an. III, 1932, nr. 1, p. 48-80 (şi extras);

v      Predică şi predicator în vremea noastră, în ST, seria II, an. II, 1950, nr. 3 -6, p. 137 - 157;

v      Îndrumări omiletice, în BOR, an.  LXXI, 1953, nr.    7-8, p. 689-705;

v      Valoarea şi funcţiunea subconştientului în practică, în MO,an. IX, 1957, nr.1-2, p.14 - 23;

v      Omilie ,,mare " şi omilie ,,mică" sau omilie ,,exegetică" şi omilie “tematică", în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 1-2, p. 46-58;

 

Zeci de alte articole, mai ales în:

 

v      “Telegraful Român" şi

v      “Revista Teologică"- Sibiu, altele în

v      “Raze de Lumină",

v      “Glasul Bisericii" etc., recenzii, predici.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME