DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GRIGORE comsa

Episcop

 

COMŞA GRIGORIE (din botez Gheorghe), episcop

 

N. 13 mai 1889, în Comana de Sus Făgăraş (azi jud.  Braşov), decedat la 25 mai 1935, în Arad.

Liceul în Făgăraş (1900-1908), Institutul teologic la Sibiu (1908 - 1911),

Facultatea de Drept a Universităţii din Budapesta (1911-1915), la care obţine doctoratul, paralel, face studii la Facultatea de Teologie catolică din Budapesta; ulterior obţine licenţa (1921), apoi doctoratul (1925) la Facultatea de Teologie din Bucureşti.

Diacon la Sibiu (1915), redactor la “Telegraful Român" (1918), secretar de resort la Preşedinţia Consiliului Dirigent (1918 - 1919), subdirector, apoi subdirector general în Ministerul Cultelor şi Artelor din Bucureşti (1920-1925), paralel diacon la biserica ,,Amza", deputat în primul Parlament al României îtregite (1920), 

La 3 mai 1925 ales episcop la Arad, tuns în monahism la Sinaia, cu numele Grigorie, hirotonit arhiereu la 14 iun., înscăunat la 12 iul. 1925, păstorînd până la moarte. 

Membru de onoare al Academiei Române (1934), al Societăţii Scriitorilor Români şi al Sindicatului ziariştilor din Banat, membru în Comitetul Central al Astrei.

Apreciat orator şi episcop misionar, a luptat mult pentru apărarea credinţei ortodoxe în faţa prozelitismului sectar; a înfiinţat câteva colecţii de lucrări teologice şi moralizatoare (Biblioteca preotului ortodox, Biblioteca crestinului ortodox); a îndrumat activitatea Academiei teologice din Arad, a buletinului oficial ,,Biserica şi Şcoala" şi întreaga viaţă bisericească din eparhie. 

A publicat peste 75 lucrări (volume de predici, broşuri antisectare etc.)

 

 

Lucrări:

 

v      Volume de predici: Predici pentru toate duminicile de peste an şi alte ocaziuni (în colaborare cu Pr. Gheorghe Maior), Arad, 1918, 332 p.

v      Pentru neam şi lege.  Patruzeci de cuvântări împotriva adventiştilor şi baptiştilor, Caransebes, 1923, 192 p.;

v      La altarul neamului, Bucureşti, 1924, 56 p.;

v       Predici la sărbătorile bisericeşti, Arad, 1925, 112 p.;

v      Pentru slujitorii altarului.  Meditatii şi îndemnări.  Caransebes, 1925, 48 p.;

v      Veniţi la Hristos.  Predici la toate Duminicile anului bisericesc, Arad, 1926, 290 p.;

v      De la leagăn până la moarte, Arad, 1927, 228 p.;

v      Brazde în ogorul Ortodoxiei, Arad, 1932, 214 p.;

v      Darurile Duhului Sfânt, Arad, 1934, 60 p.;

v      Aprindeţi darul lui Dumnezeu  (meditaţii pentru preoţi), Arad, 1934, 93 p.;

v      Flori din grădina sufletului, Arad, 1934, 529 p.;

v      Haina de nuntă.  Arad, 1935, 113 p.

v      Istoria predicii la români, Bucureştii, 1921, 303 p.;

v      Trei sute cincizeci de pilde pentru predici şi alte cuvântări, Arad, 1928, 388 p.; (în colaborare cu Arhim. Justin Suciu);

v      0 mie de pilde pentru Viaţa creştină, Arad, 1929, 431 p. (în colaborare cu pr. Nicolae Popovici si pr. Gheorghe Popovici),

v      Problema sectelor; Sectele religioase din România.  Bucureşti, 1925, 47 p.;

v      Călăuza cunoaţterii şi combaterii sectelor, Bucureşti, 1925, 127 p. Publicată sub titlul: Noua călăuză pentru cunoaşterea.... 180 p.);

v      Baptismul în România din punct de vedere istoric, naţional şi religios, Arad, 1927, 72 p.,

v      Cheia sectelor religioase din România.  Arad, 1930, 198 p.;

v      În slujba misionarismului ortodox.  Arad, 1930, 310 p.,

v      Statul în faţa sectelor, Arad, 1933, 44 p.

v      Alte Iucrări: Datoriile preoţimii în faţa poblemelor sociale.  Bucureşti, 1925;

v      Pastoraţia individuală şi colectivă.  Arad, 1929, 51 p.;

v      Credinţa, morală a neamului, Arad, 1929, 86 p.;

v      Credinţa care Iucrează, Arad, 1931, 100 p.;

v      Preotul şi societatea de azi, Arad, 1932, 43 p.;

v      Spre zările vesniciei, Arad, 1933, 204 p.,

v      Ortodoxia şi românismul în trecutul nostru, Arad, 1933;

v      Tineretul României.  Bucureşti, 1933, 342 p.;

v      Scrisori către ănvăţători.  Arad, 1934,48 p.;

v      Cultura satelor noastre, Arad, 1935, 183 p.

 

Traduceri:

 

v      Adolf Harnack: Monahismul, idealurile şi istoria lui, Sibiu, 1916, 107 p.

 

Diferite broşuri de apărare a credinţei ortodoxe, pastorale, cuvântări, articole, în:

 

v      “Telegraful Român" şi

v      “Revista Teologică" de la Sibiu,

v      ,,Biserica şi Şcoala" - Arad ş. a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME