DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GEORGHE CUNESCU

Preot, publicist

 

 

CUNESCU GHEORGHE, preot, publicist

 

 N. 3 aug. 1914, în Susleni, jud.  Orhei. 

Studii la Seminarul teologic (1928 - 1936) şi la facultatea de teologie (1936-1940) din Chişinău. 

Preot în Soldăneşti - Orhei (1942-1944), Pânăghia – Dolj (1945-1947), Ideciu de Jos-Mures (1948-1952), Luieriu-Mures (1953 -1971) şi Bucureşti (1972 - 1975),  

Preocupat de reeditarea operei lui Gala Galaction;

Studii despre diverse personalităţi ale culturii româneşti.

 

Lucrări  în volum:

 

v      Gala Galaction. 0 lume nouă.  Antologie şi studiu introductiv de.... Bucureşti, 1970, 288 p.;

v      Gala Galaction.  Prin ţară.  Culegere, cuvânt introductiv, tabel bibliografic şi note de..., Bucureşti, 1975, 156 p.;

v      Gala Galaction, Opinii literare.  Ediţie de.... Bucureşti, 1979, 362 p.; Pe urmele lui Gala Galaction, Bucureşti, 1982, 270 p.;

v      Gala Galaction.  Mihai Eminescu.  Ediţie, cuvânt înainte, note şi indice de .... laşi, 1987, 160 p.;

v      Gala Galaction, Galaţi, 1989,486 p.

 

Studii:

 

v          Gala Galaction traducător biblic, în BOR, an.  LXXXV, 1969, nr. 3-4, p. 312-329;

v          Gala Galaction ,"ad cathedram", în ST, an. XXVI, 1974, nr. 3 - 4, p. 271 - 278;

v          Părintele Grigorie (Gala Galaction) ,,Gură de Aur", în GB, an. XXXVIII, 1979, nr. 3 -4, p. 287-296;

v          Gala Galaction - bibliografie teologică - bisericească în BOR, an.  XCVII, 1979, nr. 3 -4, p. 451-504;

v          Preoţia Părintelui Grigorie (Gala Galaction), în "Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 2, p. 391-404;

v          Părintele Grigorie Pi:culescu (Gala Galaction) apărător al Ortodoxiei româneşti, în MO, an.  XXXI, 1979. nr. 4-6, p. 238-244

v          Gala Galaction despre slujirea arhierească, în MO, an.  XXXII, 1980, nr. 7-9, p. 652-660;

v          Eminescu în conştiinţa Iui Gala Galaction, în ,Revista de istorie şi teorie literară", nr.3, 1980, p.397-409;

v          Dreapta credinţă  în scrierile Părintelui Gala Galaction.  MO, an.  XXXV, 1983, nr. 9-10, p. 595 - 611 -.

v          Părintele Grigorie Pi:culescu, (Gala Galaction) traducător al Bibliei, în MO, an.XXXVI, 1984, nr.9- 10, p.625-640;

v          Pacea noastră - pacea lumii (după scrierile părintelui Grigorie Gala Galaction),  în MO, an.  XXXVIII, 1986, nr. 4, p. 6 - 22.

 

Alte Studii:

 

v      Antimise – greceşti imprimate la Viena pentru românii ortodocşi , din Transilvania, în “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena" pe anul 1983, p.115 -119;

v      Cărţi vechi româneşti pe valea  inferioară a Muresului: Deda-Reghin, în MA, an.  XVIII, 1973, nr.1-2, p.102 - 110;

v      Protopopul Gheorghe Dimitriu, (Hogaş) din Tecuci – Iuptător pentru unirea ţărilor româneşti, în MMS, an. L, 1974, nr. 1 - 2, p. 104 - 113

v      M. Eminescu.  La 125 de ani de la naşstere, în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 1 -2, p. 109 - 117;

v      Constantin Brâncuşi.  La centenarul naşterii, în GB, an.  XXXV, 1976, nr. 1-2, p. 211 -210;

v      Ierodiaconul losif N. Teodorescu. La centenarul nsşterii lui Tudor Arghezi, în MO, an. XXXII, 1980 nr. 7 - 9, p. 639 - 647;

v      Mihail Sadoveanu.  La centenarul naşterii sale, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 11 - 12, p.1173 - 1182;

v      Octavian Goga.  La centenarul naşterii, în BOR, an. XCIX, 1981, nr. 3-4, p. 325-333;

v      George Enescu.  La centenaru naşterii sale, în BOR, an.  C, 1982, nr. I -2, p.168-179;

v      Mitropolitul Iosif Budai.  La 300 de ani de la nastere, în MA, an.  XXVII, 1982, nr. I - 3, p. 139 - 150;

v      La o sută de ani de la naşterea Iui Nicolae Titulescu, în MO, an.XXXIV,1982, nr.4-6, p.395- 404 ;

v      Preotul poet Alexie-Alecu Mateevici (Mateescu),   La 95 de ani de la naştere, în BOR, an. Cl, 1983, nr. 3 4, p. 247 - 252;

v      Onisifor Ghibu.  La centenarul naşterii (1883-1983), în BOR, an.  Cl, 1983, nr. 5-6, p. 417-426;

v      Ciprian Porumbescu.  La 100 de ani de la trecerea lui la cele vesnice, în BOR, an. CI. 1983, nr. 7 - 8, p. 530- 541;

v      Arhimandritul luliu Scriban, apărător al Ortodoxiei româneşti, în MO, an.  XXXVIII, 1986, nr. 5, p 87-103;

v      Alexie Mateevici şi Iimba românească, în BOR, an, CVI, 1988, nr. 3 - 4, p. 88-95;

v      Tudor Arghezi despre Ortodoxia românească, în “Ortodoxia". an.  XLII, 1990, nr. 4, p. 162 - 178.

 

Articole, recenzii (peste 40), necrologuri în:

 

v      “Tribuna Tinerimii” – Bucureşti,

v      “Cronica" Iaşi,

v      “Revista Cultului Mozaic" – Bucureşti,

v      “Vatra" - T. Mures,

v      “Calendarul Credinţa" Detroit,

v      “Telegraful Român"-Sibiu,

v      “Luminătorul”-Chişinău etc. sau în revistele citate în lista bibliografică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME