DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GHEORGHE COTOSMAN

Preot, istoric

 

COTOŞMAN GHEORGHE, preot, istoric

 

N. 5 sept. 1904, în Sânnicolau Mare-Timis,  decedat la 12 ian. 1977, în Timişoara. 

Gimnaziul în Sânnicolau Mare, Şcoala normala în Timişoara, cu diferenţă la Seminarull teologic din Râmnicu Vâlcea, Academia teologică din Arad (1925-1928), cu examene de diferenţă la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde obţine licenţa (1933), apoi doctoratul (1941),  

Preot în noua parohie din Jimbolia-Timi: (1928-1937), unde ridică o biserică  şi organizează parohia; paralel, profesor suplinitor la Gimnaziul de stat, profesor de Istorie bisericească  şi Patrologie la Academia teologică din Caransebes (1937- 1948),

Consilier cultural la Arhiepiscopia Timişoarei (1948-1950), apoi vicar al Arhiepiscopiei (1950- 1968);

Membru în sectia istorică a ,,Astrei" şi al “Institutului Social Banat-Cri:ana din Timişoara"; iconoin stavrofor. 

A publicat o serie de Iucrări de istorie bisericească locale, monografii de parohii, prin care dovedeste originea, vechimea şi continuitatea  românilor din Banat, sau lucrări prin care a militat pentru reînfiinţarea Mitropoliei Banatului.

 

Lucrări:

 

v      Din trecutul Banatului.  Studiu introductiv de istorie naţional-bisericească, Timişoara, 1934,132 p.;

v      Comuna şi bisericile din Sânnicolail Mare, Timişoara, 1934,114 p.;... din Comloşul Mare şi Lunga, 1934, 146 p.;... din Giridava-Morişena-Cenad, 1935, 105 p.;... din Nerău, 1935, 73 p.; ... din Pesac, 1936,94 p.

v      Restaurarea Episcopiei Timişorii - Testamentul Iui, Şaguna-Visul bănăţenilor, Timişoara, 1935, 96 p.;

v      Bănăţenii şi Episcopia Timişorii, Caransebes, 1938, 388 + 40 p.

v      Episcopia Caransebesului până în pragul secolului al XIX-lea, Caransebes, 1941, VIll + 202 p. (teza de doctorat),

v      Autohtonia românilor în Banat pe baza toponimiei, Caransebes, 1946, 58 p.;

v      Viaţa Sfîntului losif cel Nou mitropolitul Timişoarei şi a toată “ara Banatului, Timişoara, 1956, 44 p. (extras din MB, an.  VI, 1956 nr.13, p. 64-89);

v      Contribuţii la istoria Bisericii române Isaia Antonovici (1731-1748) episcopul Aradului şi Caransebesului, în MB,an.  VII, 1957, nr. I - 3  p. 82 - 98; 

v      Eremitul Visarion Valahul, în MB, an.  VII, 1957, nr. 1-3, p. 99-124;

v      Districtele valahice biănăţene.  Cinci sute de ani de la confirmarea autonomiei lor, în MB, an.  VIl, 1957, nr. 10- 12, p. 79- 119 şi an.  VIll, 1958, nr. 1 -3, p. 84- 89;

v      Contribuţii la trecutul Mitropoliei Morisenei şi Timişorii, în MB, an.  VIll, 1958, nr. 7-8, p. 137-156;

v      Inscripţii şi însemnăiri din bisericile Mitropoliei Banatuluiţ, în M B, an.  XIV, 1964, nr. 9 - I 0, p. 592 - 606;

v      Antimisele Mitropoliei Banatului, în MB, an.  XV, 1965, nr.10-12, p.718-740;

v      Singheliile sau gramatele Mitropoliei Banatului, în MB, an.  XVI, 1966, nr. 4-6, p. 307-338;

v      Vechile antimise din bisericile Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebesului, în MB, an.  XVII, 1967, nr. 46 , p. 263 289;

v      Bazilica romană cu baptisteriu din Morisena, în BOR, an.  LXXXVI, 1968, nr. 3-5, p. 469-485;

v      Preoti din Oltenia şi “ara Românească la parohiile din Banat, în MO, an.  XXV, 1973, nr. 5-6, p. 466-476.

v      Geneza arianismului.  Puncte de sprijin pentru arianism în teologia creştină anterioară, în " Anuarul Academiei teologice ortodoxe române din Caransebes, 1919 - 1939", p. 105 - 227 (şi extras, 123 p.),

v      Contribuţii la istoria vieţii româneşti din Transilvania la finea veac. al XIX-lea. Însemnări inedite ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Miron, în “Anuarul Academiei teologice ortodoxe române din Caransebes, 1939 – 1944”, p.1- 84 (şi extras)

 

Colaborări la revistele:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Altarul Banatului" şi

v      “Foaia Diecezană"-Caransebes,

v      “Biserica şi Şcoala"-Arad,

v      “Biserica Bănăţeană“,

v      “Duh şi Adevăr",

v      “Mitropolia Banatului”, toate în Timişoara ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME