DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Gheorghe ciuhandu

Preot, istoric

 

CIUHANDU GHEORGHE, preot, istoric. 

 

N. 23 apr. 1875, în Roşia ,jud.  Bihor, în familie de preot, decedat la 29 apr. 1947, la Vaţa de Jos, jud.  Hunedoara (înhumat la Arad), 

 Studii secundare la Beiuş, cele teologice la Institutul din Arad (1893 - 1896), apoi la –

Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1900-1902 şi 1903-1905), doctorat în 1905.

Învăţător confesional în Căbeşti Bihor (1897- 1899), funcţionar la Consistoriul din Arad (1900), prefect de studii şi profesor suplinitor la Institutul teologic-pedagogic din Arad (1902-1903), consilier la secţia şcolară a Consistoriului din Arad (1905 – 1938) diacon (1908), preot şi protopop (1910), iconom stavrofor (1936) apărător al şcolilor confesionale româneşti din Eparhia Aradului împotriva încercărilor de maghiarizare, participant activ la evenimentele anului 1918, preşedinte al Asociaţiei clerului ortodox român “Andrei Şaguna" din Transilvania (din 1922),

Membru în Adunarea Eparhială Arad şi Congresul Naţional Bisericesc. 

Autor de lucrări teologice şi mai ales istorice, în care se ocupă cu istoria bisericească a românilor din părţile Aradului şi Bihorului, frământările pentru alegerea unui episcop român la Arad, acţiunea “uniată" în părţile Aradului, vechile manuscrise în Bihor. 

Membru de onoare al Academiei Române (30 mai 1946),

 

Lucrări: 

 

Ř      Şcoala noastră poporaî şi darea culturală, Arad, 1918, 51 p.;

Ř      Dr. Giorgiu Popa un om de şcoală şi cultură, Arad, 1934,135 p.

Ř      Împreunarea Bisericilor ortodoxe române din România Mare şi raportul Bisericii cu Statul, Arad, 1919, 32 . p.;

Ř      Reorganizarea Mitropoliei Ardelene, Arad, 1920, 54 p,

Ř      Puncte de orientare în chestiunea unificării administrative bisericeşti în “Analele Asociaţiei Clerului", Sibiu, 1922;

Ř      Reorganizarea centrelor ierarhice şi unificarea bisericească, Bucureşti, 1923, 70 p.;

Ř      Patronatul eclesiastic ungar în raport cu drepturile statului român.  Studiu istoric-statistic şi politic-bisericesc, Arad, 1928, 211 p.

Ř      Schisma românească sau “unirea cu Roma", Sibiu, 1921, 54 p.,

Ř      Români ortodocşi şi uniţi români sau două organizaţii bisericeşti româneşti din Ardeal, Sibiu, 1922, 78 p.;

Ř      Papism şi ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi cunună de spini, Arad, 1922, 95 p.;

Ř      Dezbinarea religioasă a românilor ardeleni.  Falsificarea credinşei şi a istoriei, Arad, 1927, 64 p.;

Ř      Călugării Visarion şi Sofronie şi mucenicii Orotodoxiei din Ardeal, Sibiu, 1932, 36

Ř      Urgia unionistă din judetul Aradului şi reacţiunea ortodoxă, Arad, 1924, 55 p.;

Ř      Unirea şi înoarcerea Galşei la Ortodoxie, Sibiu, 1924, 35 p.;

Ř      Propaganda catolică maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a Aradului (1815-1864), Arad, 1926,63 p.;

Ř      Cum s-a făcut unirea cu Roma în Ohaba Forgaci (Banat), 

Ř      Descrierea unor siluiri şi fraude, Sibiu, 1929, 43 p.;

Ř      Cărţile de afurisanie sau de blestem din Ardeal, Sibiu, 1930, IV+38 p.;

Ř      Bogomilismul şi românii, Sibiu, 1933, 14 p.;

Ř      Rânduiala sfintei mărturisiri la români, însemnări rituale. Cu două anexe: ritualul sârbesc (1524), şi românesc (1681), Cernăuţi, 1933, 44p. (extras din “Candela", XLIII, 1932),

Ř      Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, 1767-1830, Arad, 1929, 38 p.;

Ř      Doi Ioanovici pe tronul episcopesc ortodox de la Arad, Arad, 1929, 38 p.;

Ř      Din Viaţa Iui Nestor Iovanovici episcopul Aradului, 1767-1830, Arad, 1929,57 p.;

Ř      Schiţe din trecutul românilor arădeni din veacul al XVIII-lea, Arad, 1934;

Ř      Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ.  Pagini mai ales din istoria românilor crişeni (1830 - 1840), Arad, 1935, XXX+702 p.;

Ř      Comercianţii greci în părţile ungurene şi înspecial în ţinutul Aradului, în vol. “Fraţilor Alexandru şi Ion Lapedatu", Bucureşti, 1936, p. 228-248;

Ř      Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs istoric până la 1752 şi însemnări istorice-politice ulterioare, Arad, 1940, 256+320 p.+3h (operă premiata de Academia Română),

 

Colaborări la

 

Ř      ,,Tribuna",

Ř      ,,Tribuna Poporului",

Ř      " Românul",

Ř      “Biserica şi Şcoala" (redactor în 1937-1938), toate la Arad,

Ř      ,,Telegraful Român" şi

Ř      “Revista Teologică" de la Sibiu,

Ř      “Legea Românească" şi

Ř      ,,Cele Trei Cri:uri" de la Oradea,

Ř      “Candela”- Cernăuţi, “Biserica Ortodoxă Română - Bucureşti, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME