DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GAVRIIL CALLIMACHI

Mitropolit

 

CALLIMACHI GAVRIIL (din botez Gheorghe Călmaşu), mitropolit.

 

N. c. 1710, în Câmpulung Moldovenesc, decedat la 20 febr. 1786, în Iaşi. 

Călugărit la Putna, unde a  şi învăţat. Datorită fratelui său loan Teodor, ajuns mare dragoman la Istanbul (unde şi-a , “greciezat" numele în Callimachi), Gavriil ajunge arhidiacon la Patriarhia ecumenică, iar în 1745 mitropolit al Salonicului. 

Când loan Teodor Callimachi a ajuns domn în Moldova, a cerut patriarhului ecumenic să aprobe mutarea Iui Gavriil  în scaunul de mitropolit al Moldovei (aprobarea la 15 apr. 1760); a păstorit până la moarte. 

 

Sub îndrumarea Iui, s-a ridicat o nouă catedraă mitropolitană în Iaşi (cunoscută azi sub numele “Mitropolia veche"); pe plan politic, a avut o atitudine filorusă, militând pentru apropierea de Rusia, în vederea înlăturării jugului otomanş pe plan social, a apărut tărănimea moldovenească împotriva exploatării domnilor fanarioşi şi a marii boierimi. 

 

Ř      Cu binecuvântarea lui, s-au tipărit aproximativ 20 de cărti de slujbă sau de Invătătură;

Ř      Evanghelia (1762)

Ř      Ceaslovul (1763, 1773, 1777),

Ř      Molitvelnicul sau Evhologhionul (1763, 1774, 1785),

Ř      Catavasierul (1778),

Ř      Îndreptarea păcătoşilor adecă învăţătură cătră cel ce se pocăie:te, cum se cade să se ispovăduiască (1769),

Ř      Învăţătură creştinească pentru cei care voiesc a lua vreun dn din cele sfinţite şi dumnezeieşti slujbe (1770),

Ř      Catehesis sau în scurt Pravoslavnică Mărturisire (1777),

Ř      Pravilioara în care să cuprind cele şapte taine biscriceşti cu care să se deprindă preoţii, mai ales duhovnicii... (1784) şi altele.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME