DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gabriel cocora

Preot, istoric

 

COCORA GABRIEL, preot, istoric 

 

N. 1 mart. 1917, în Gohor, jud.  Galaţi. 

Studii la Seminarul teologic din Buzău (1930- 1938) şi la facultatea de teologie din Bucureşti (1938- 1942),  

Diacon la Arhiepiscopia Bucureştilor (1942-1943), preot în Odobeasca - jud.  Vrancea (1943-1947), Ia –

Catedrala episcopală din Buzău (1947-1972) şi la parohia “Sfinţii îngeri" din Buzău (din 1972);

Câţiva ani consilier, apoi vicar administrativ la Episcopia Buzăului (1968-1975);

A pliblicat Studii de istorie locale, istoria culturii şi artei româneşti medievale.

 

Lucrări:

 

v      Aspecte din trecutul învăţămîntului pliblic la Buzău, în “Studii şi articole de istorie", II. 1957, p. 403-436;

v      Episcopul Dionisie Romano.  La 150 de ani de la naşterea sa, în BOR, an. LXXV, nr. 3-4, 1957, p. 327-350;

v      lerodiaconul Dionisie Romano, “profesor naţional" la Buzău, în GB, an.  XVI, 1957, nr. 4-5, p.256 - 265;

v      Popa Şapcă curator la mănăstirea Cozia, în MO,an.  IX, 1957, nr. 11 - 12, p. 758-765. 

v      Protosinghelul Varlaam.  Contribuţii la istoria muzicii bisericeşti, în GB, an.  XVII, 1958, nr. 5, p. 457 -473;

v      Episcopul Filotei al Buzăului luptător pentru unirea ţărilor române, în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 1, p. 44-52;

v      Tipografia şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului, în BOR, an. LXXVIII, 1960, nr. 3 -4, p. 286- 331 şi GB, an. XXVII, 1968,nr.1-2 p.125-137 (retipăit în vol.  Tipar şi cărturari, Bucureşti, 1977, p. 9-105);

v      Câteva preciări si adăugiri cu privire la începuturile periodicelor bisericeşti, în GB, an. XIX, 1960, nr. 3 - 4, p. 215 - 228;

v      Scoala de psaltichie de la Buzău, în BOR, an.  LXXVIII, 1960, nr. 9-10, p. 844-871;

v      Episcopul Costandie Filitti, în GB, an.  XIX, 1960, nr. 910, p. 824-841;

v      0 sută de ani de la moartea episcopului Filotei al Buzăului. în GB, an.  XX, 1961, nr. 1-2, p.136-156;

v      Gherasim Răţescu, episcop al Buzăului, în GB, an.  XX, 1961, nr. 34, p. 250-256;

v      Evoluţia arhitectonică a complexiunii de clădiri de la Episcopia Buzăului, în GB, an. XX, 1961, nr. 7 - 8, p. 710-747;

v      Stiri despre familia episcopului Chesarie al Buzăului, în GB, an. XX, 1961, nr.  I I - 12, p. 1056-1066;

v      Episcopul Ilarion al Argesului, în MO, an.  XIV, 1962, nr. 5-6, p. 302-333;

v      Episcopul Inochentie al Buzăului, în GB, an.  XXI, 1962, nr. 7-8, p. 701-723,

v      Episcopul Cosma al Buzăului, în GB, an.  XXII, 1963, nr. 7-8, p. 714-731,

v      Episcopul Luca al Buzăului, în GB, an. XXIII, 1964, nr. 9- 10, p. 897-914;

v      Şcoala de zugravi de la Buzău, în BOR, an.  LXXXII, 1964, nr. 3-4, p. 336-371;

v      Poiana Mărului, în GB, an.  XXII, 1964, nr. 5 - 6, p. 466 - 500 (în colaborare),

v      Câteva cuvântări ale arhimandritului Eufrosin Poteca  în MO, an.  XVI, 1964, nr. 9-10, p.758-768;

v      Episcopul Metodie al Buzăului, în GB, an.  XXV, 1966, nr. 5 - 6, p. 423 – 441;

v      Preotul Neagu Benescu, în GB, an.  XXVII, 1968, nr. 7-8, p. 821-829;

v      Contribuţia episcopului Dionisie Romano la dezvoltarea Omileticii româneşti, în MO, an.  XXI, 1969, nr. 3-4, p. 207-243;

v      Din trecutul pregătirii clerului din cuprinsul eparhiei Buzăului (1725 - 1873), în GB, an.  XXIX, 1970, nr. 3-4, p. 329-362;

v      Atitudinea preoţimii  ortodoxe faţă de unele reforme ale Iui Cuza Vodă, în GB, an.  XXXV, 1976, nr. I - 2, p.149 - 156;

v      Un mare tipograf român din secolul al XVII-lea de circulaţie europeană;

v      Episcopul Mitrofan al Buzăului, în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 9-12, p.981-997 (amplificat în vol.  Tipar şi cărturari, Bucureşti, 1977,p. 143-179);

v      Periodice buzoiene redactate şi editate de clerici, în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 3-4, p. 363-38 1;

v      Presa buzoiană sprijinitoare a acţiunilor pentru făurirea unităţii naţionale, în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 9-12, p. 1122 - 1132;

v      Frământării politice buzoiene în jurul Unirii Principatelor, în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr. 1 -2, p. 109- 122;

v      Preotul Cosma Moşescu ,,uin rar fenomen între preoţi" (1822-1902), în GB, an.  XLI, 1982, nr. 4-6, p. 407-415;

v      Tot despre începuturile Episcopiei Buzăului, în vol. Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor, II. Buzău, 1983, p. 9-26;

v      Ctitorii buzoiene atribuite de tradiţie Doamnei Neaga, dar infirmate de istorie, în BOR, an.  CIV, 1986, nr. 7 - 8, p.116 - 125.

 

Volume:

 

v   Episcopia Buzăului, Bucureşti, 1972, 82 p.+43 ilustr. Tipar şi cărturari, Bucureşti, 1977, 268 p.;

v   Peneluri şi condeie, Bucureşti, 1978, 139 p.;

v   La poalele Penteleului - Gura Teghii, Bucureşti, 1979, 320 p.;

v   Pentru libertate şi unitate.  Studii, articole şi documrnte de istorie buzoiană, Bucureşti, 1983, 158 p.;

v   Episcopia Buzăului, o vatră de spiritlialitate şi simţire românească, Buzău, 1986, 450 p.;

v   Mănăstiri din Eparhia Buzăului, vetre de cultură şi trăire românească Buzău, 1987, 291 p.+68 planşe;

v   Seminarul teologic din Buzău la împlinirea a o sută cincizeci de ani, Buzău, 1988, 387 p.

 

Alte articole în:

 

v   “Biserica Ortodoxă Română",

v   “Îngerul” – Buzău (membru în comitetul de redactie),

v   “Glasul Bisericii",

v   “Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

v   “Mitropolia Olteniei”,

v   ”Telegraful Român",

v   ”Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena",

v   ”Viaţa Buzăului" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME