DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  EMILIAN CORNITESCU

Preot, profesor de teologie

 

CORNITESCU EMILIAN, profesor de teogie

 

N. 3 ian. 1941, în Caraula, jud. Dolj, în familie de preot (frate cu Constantin),  

Studii la Seminarul teologic-din Craiova (1956- 1961), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1961 - 1965), apoi cursuri de doctorat - pentru Vechiul Testament - la acelaşi lnstitut (1965-1968),

Studii de specializare pentru limbile aramaică, ebraică biblică şi ebraică modernă la Universitatea ebraică din lerusalim (1974-1975),  

Ghid la mănăstirea Plumbuiţa (1968-1970),

Diacon la biserica “Antim" (1970) şi salariat la Cancelaria Sf. Sinod (1971 - 1974),

Asistent la secţia biblică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1975-1985), apoi –

Titular al catedrei de Vechiul Testament (1985); preot din 1993. 

Participat la dialogul creştin iudaic de la Bucureşti (1979), la al X-lea Congres de Vechiul Testament (Viena, 1980) ş. a.

 

Lucrări:

 

v      Profeţii Vechiului Testament despre preoţie, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 7 - 8, p. 482 491;

v      Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 9-10, p. 600-612;

v      Raporturile dintre părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament, în ST, an.  XXI, 1969, nr. 1 - 2, p.100 - 110;

v      Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori, Martin Luther şi Jean Calvin, în ST, an. XXI, 1969, nr. 3-4, p.199-209;

v      Sfânta Scriptură în mâna credinciosului, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 2, p. 299-307;

v      Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului in Vechiul Testament, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 3, p. 492-500;

v      Cinstirea sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, în, GB, an.  XXXIX, 1980, nr.  3-5, p. 380-388;

v      Valoarea descoperirilor arheologice (dintre anii 1971- 1974) în “ara Sfântă pentru studiul Vechiului Testament, în ST, an.  XXII, 1980, nr. 7-10, p. 606-619;

v      Sabat şi Dilminica, în “Ortodoxia", an.  XXXIII, 198 1, nr. 2, p. 199-209;

v      Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 2, p. 243 - 254;

v      Descoperirile arheologice din “ara Sfântă din ultimii 5O de ani (1920-1970), şi raportul lor cu Vechiul Testament. Teză de doctorat în ST, an.  XXXIV, 1982, nr. 7-8, p. 461-562 şi nr. 9- 10, p. 617-681 (şi extras);

v      Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament, în “Ortodoxia" an.  XXXV, 1983, nr.1, p.83-93;

v      Sensul rugăciunii după Vechiul Testament, în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr.3, p.387-404;

v      Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament, în ST, an.  XXXVI, 1984, nr. 7-8, p. 546-572;

v      Persoana lui Mesia şi lucrarea Sa în Iumina profeţiilor vechi testamentare, în ST, an.  XXXVII, 1985,nr. 9- 10, p.606-615;

v      Texte din Vechiui Testament gresit interpretate, în ST, an.  XXXIX, 1997, nr. 5, p.7-27;

v      Arheologia biblică pentru Facultăţiile de Teologie, Bucureşti, 1994, 352 p. + 32 pl. (în colaborare cu pr. prof.  Dumitru Abrudan),

 

v      Articole, predici, recenzii, cronici în “Glasul Bisericii" şi alte periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME