DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DUMITRU CALUGARU

Profesor de teologie

 

CĂLUGĂRU DUMITRU, profesor de teologie.

 

N. 8 dec. 1907, în Saschiz, jud.  Mures, decedat la 25 Oct. 1988, în Sibiu.

 

Studii la Şcoala normală ,,Andrei Şaguna" din Sibiu (1920-1927), cu difereţă de liceu şi bacalaureat la Academia teologică “Andreiană" din Sibiu (1928- 1932), unde va obţine ulterior licenţa (1943), cursuri de specializare pentru Didactica şi Metodica învăţământului religios la Universitatea din Jena (1937/38), cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie şi apoi Institutul Teologic din Bucureşti, unde obţine titlul de magistru (doctor) în 1955.

 

Invăţător la Şcoala de aplicaţie de pe Iângă Şcoala normală “Andrei Şaguna” din Sibiu (1927/28), catehet la şcolile primare, profesionale şi medii din Sebe: jud. Alba (1932- 1934), profesor (1934- 1945), şi director (1940- 1945) la Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Sibiu, catehet la Şcolile de ucenici din Sibiu (1932-1940 şi 1945-1946), suplinitor al catedrei de Religie de la Şcoala normală “Andrei Şaguna" din Sibiu (1940-1945), inspector al învăţământului primar religios din Arhiepiscopia Sibiului (1944-1947), revizor eparhial la Consiliul Arhiepiscopesc Sibiu (1947 - 1948); conferenţiar suplinitor pentru Omiletică şi Catehetică la Academia teologică ,,Andreiană" (1943 - 1948), asistent la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1948- 1955), secretar arhiepiscopesc în Sibiu (1955- 1968), profesor titular la catedra de Omiletică şi Catchetică de la Instittitul Teologic Universitar din Sibiu (1968-1978),   Diacon (1934), preot (1939), protopop (1950), iconom stavrofor (1958). 

 

A publicat numeroase studii şi articole, îndeosebi în domeniul Cateheticii.

 

Lucrări:

 

Ř      Hristos în şcoală.  Manualul catehetului ortodox pentru Şcoala primară, vol. I, ed. I, Sibiu, 1934, VIII+532 p.; ed. a II-a, 1937, VIII+536 p.;

Ř      Hristos în şcoală.  Manualul catehetului ortodox pentru şcoala supraprimară, vol.II, Sibiu, 1937, 499 p.;

Ř      Întâia carte de religie, ed . a V-a, Sibiu, 1948, 48 p.

Ř      A doua carte de religie, ed. a V-a, Sibiu, 1948, 72 p.;

Ř      A treia carte de religie, ed. a IV-a, Sibiu, 1946, 72 p;

Ř      A patra carte de religie, ed. a IV-a.  Sibiu, 1946, 88 p.;

Ř      A cincea carte de religie, ed. a III-a, Sibiu, 1946, 64 p.;

Ř      A şasea carte de religie, ed. a II-a, Sibiu, 1943, 80 p.;

Ř      A şaptea carte de religie, ed. a II-a, Sibiu, 1945, 64p.

Toate cele şapte cărţi religie reeditate de Episcopia Romanului şi Huşilor, în 1990.

 

Ř      Sfinţi şi Părinţi ai Bisericii, Sibiu, 1936, 80 p.;

Ř      Copii din Biblie. 

Ř      Despre cei mici din vremea veche, pentru cei mici din vremea noastră, Sibiu, 1940, II+104 p.;

Ř      Preoctipări catehetice, Sibiu, 1944, V+ 100 p.;

Ř      Educaţie şi învăţămînt, Sibiu, 1946, 72+XLIV p.

Ř      Probleme de educaţie, în vol.  Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 161-175

Ř      “Fericiţi sunt......” Sibiu, 1948,68 p.;

Ř      Caracterul religios-moral creştin, teză de doctorat, Sibiu, 1955, XVI + 292 p.;

Ř      Catehetica.  Manual pentru lnstitutele teologice, Bucureşti, 1976, 218 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1985);

Ř      Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Bucureşti, 1978, 208p (în colaborare),

Ř      Portretul unui creştin, în MA, an.  III, 1958, nr. I - 2, p. 105 – 121;

Ř      Educaţia religios-morală în spirit ecumenist, Iniţiative şi realizări ale Bisericii Ortodoxe Române, în BOR, an. LXXXVIII, 1970, nr. 11 - 12, p. 1246-1258;

Ř      Învăţământul religios în Biserica Ortodoxă Română, în BOR, an.  LXXXIXI 1971, nr. 1-2, p.135 - 145;

Ř      Metode şi forme pentru prezentarea învăţăturii creştine ortodoxe, în MA, an.  XVII, 1972, nr. 5 -6, p. 398 - 412;

Ř      Actualitatea ideilor pedagogice în unele din Iucrările Sfinţilor Trei ierarhi, în MA, an.  XIX, 1974, nr.  1-3, p. 57 64;

Ř      Din izvoarele catehezei, în MB, an.  XXV, 1975, nr. 7 - 9, p. 385 - 399;

Ř      Rolul cazaniilor în formarea vieţii religioase şi morale, în MB, an. XXVIII, 1978,nr.4-6, p.247-253.

 

Alte articole, cateheze, recenzii, note în:

 

Ř “Revista Teologică",

Ř “Viaţa llustrată",

Ř ”Mitropolia Ardealului",

Ř “Telegraful Român", toate la Sibiu;

 

A a redactat foaia:

 

Ř “Lumina Satelor" de la Sibiu (1948-1950) şi

Ř “Îndrumătorul Bisericesc” de la Sibiu (1946-1967)

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME