DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DIMITRIE CUNTAN

Preot, compozitor

 

 

CUNTAN DIMITRIE preot, compozitor

 

N. 1837, în Dobârca, jud.  Sibiu. decedat la  27 iun. 1910, în Săliste, jud.  Sibiu. 

Studii la Gimnaziul de Stat, apoi la Institutul teologic-pedagogic (1858-1960), ambele în Sibiu.

Învăţător la “Şcoala poporală" românească a bisericii din Sibiu "Iosefin"(1860-1872),

Diacon(1865),şi preot la aceeaşi biserică (1872-1878),

Profesor de Cântări bisericeşti şi Tipic la Institutul teologic pedagogic din Sibiu (I 864 - 19 10),

Spiritual la acelaşi Institut (1877-1910),

Asesor consistorial onorar şi membru în Sinodul Arhiepiscopiei Sibiului în mai multe rînduri.

A notat - pentru prima oara pe notatie liniară - cântările bisericeşti folosite în Transilvania, în lucrarea “Cântările bisericeşti după melodiile celor opt glasuri ale sfintei Biserici ortodoxe”, culese, puse pe note şi aranjate de... Sibiu, 1890 (alte ediţii în 1925, 1943),  

 

Alte Iucrări:

 

v      Liturghia Sfântului loan Gură de Aur pentru cor în două voci (Sibiu, 1903);

v      Cântările funebrale pentru cor de bărbaţi în 4 voci (Sibiu, 1903);

v      Cântări religioase la cununii, la hirotoniri şi la sfinţirea bisericilor, pentru cor de bărbaţi, în 4 voci (Sibiu, 1906), - în toate armonizează unele melodii bisericeşti sau compune el însuşi noi melodii.

 

Compoziţii:   

 

v      Imn la moartea marelui Andrei, pentru cor bărbătesc (text Z. Boiu),

v      Dumnezeul nostru (text I. Lăpădat),

v      La intrarea în biserică (text  Z. Boiu),

v      Rugăciune(text Z. Boiu),

v      Pricesne, irmoase ş.a.

 

v      A publicat felurite articole în periodicele sibiene: Mitropolitul Andrei ca păstor, în RT, an. II, 1908, nr. 5, p. 191 -196;

v      Personalitatea mitropolitului Andrei, în RT, an. II, 1908,

v      Mitropolitul Andrei, în RT, an. II, 1908, nr. 6, p. 241 -246;

v      Religiozitatea şi moralitatea mitropolitului Andrei, în RT, an. II, 1908, nr.12, p. 453 - 460, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME