DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DIMITRIE CANTEMIR

Domn al Moldovei, istoric, filosof, teolog

 

CANTEMIR DIMITRIE domn al Moldovei, istoric, filosof, geograf, muzicolog, orientalist, teolog. 

 

N. 26 oct. 1673, în Iaţi, ca fiu al viitorului domn Constantin Cantemir, decedat la 21 aug. 1723, la Dimitrievka, în Rusia. 

 

Studii în casa părintească cu teologul şi “iatrofilosoful" cretan leremia Cacavela, apoi la “marea scoală" a Patriarhiei ecumenice din Constantinopol, unde a Stat ca ostatic (între anii 1688 şi 1691),  

Reîntors în Moldova în 1691, va fi ales domn după moartea talălui său (mart. 1693), dar nu a fost confirmat de Înalta Poartă. 

Din nou la Constantinopol, unde îşi, continua studiile, fiind o vreme şi “capuchehaie" (reprezentant) al fratelui său Antioh, pe când acesta domnea în Moldova (1695-1700),

 

Domn al Moldovei (23 nov. 1710 - 11 iul. 1711); în aceasta calitate încheie o aIianţă antiotomană cu ţarul Petru cel Mare al Rusiei, la Luţk (13 apr. 1711),

În urma înfrângerii de la Stănileşti, pe Prut, este nevoit să se retragă în Rusia, unde se bucură de preţuirea ţarului, care-i acordă titIul de “principe serenism" al Rusiei. 

 

La 11 iun. 1714 este ales membru al Academiei din Berlin; din 1721 este “sfetnic intim" al ţarului şi membru al Senatului imperial din Petersburg.

 

Lucrări istorice:

 

Ř      Istoria ieroglifică (în române:te 1703 - 1705), cu prezentarea, în formă alegorică, a luptei pentru domnie între partidele boiereşti din Tările Române:

Ř      Descriptio Moldviae şi

Ř      Historia incrementorum atque decrementorum aulae othomanicae (istoria cresterii şi descresterii Curţii otomane), ambele între anii 1714 şi 1716;

Ř      Vita Constantini Cantemyrii, în 1714 - 1716 şi

Ř      Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, o istorie a poporului român de la origini până la “descălecarea" ţărilor noastre (1719- 1722),

Ř      A scris şi câteva lucrări cu caracter filosofic şi teologic Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul, apărută la Iaşi, în 1698, cu text paralel, român şi grecesc, o carte de educaţie morală în spirit ortodox, tema fiind raportul dintre om şi lume, cu o antologie de texte şi de învăţături Iuate din Sf. Scriptură, din filosofi antici sau din gânditori mai noi:

Ř      Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago (Imaginea stiinţei sacre care nu se poate zugrăvii, scrisă la Constantinopol în 1700, rămasă  în manuscris) cu expunerea unor teme filosofice şi teologice (teoria cunoaşterii, originea universului, progresul creaţiei, problema timpului, liberlul arbitrlu, cedestinaţia etc.);

Ř      Loca obscura în Catechisi, quae ab anonyme authore slaveno idioimate edita et Pervoe ucenie otrokom intitulata est... (Locuri obscure în Catehismul tipărit în slavone:te de un autor anonim sub titlul  “Prima învăţătură pentru copii" lămurite de... ), scrisă în latineste şi tradusă în ruseste de secretarul său I. Ilinski, un răspuns dat la Catehismul episcopului Teofan Procopovici, o apărare a doctrinei ortodoxe: şi Sistemul religiei mahomedane, scrisă în latineste, tradusă apoi în ruseste şi tipărită la Petersburg, în 1722, prima lucrare privitoare la doctrina altei religii scrisă de un român.

 

Bibliografie:

Emilian Vasilescu, Apologeţi creştini. Români şi străini.  Bucureşti, 1942, p. 127 - 135; P.P. Pânăitescu, Dimitrie Cantemir.  Viaţa şi opera. Bucureşti, 1958, 268 p.; I.D. Lăudat, Dimitrie Cantemir.  Viaţa şi opera. Iaşi, 1973, 272 p.; Vasile Mihoc, Sfânta Scriptură în opera Iui Dimitrie Cantemir, în ST, an.  XXV, 1973, nr. 5 6. p. 341 - 351; Nicolae N. Stoleru, Divanul Iui Dimitrie Cantemir, unul din primele tratate româneşti de învăţătură morală creştină, în ST, an.XXV nr. 5-6. p. 326-365; Nicolae Chişescu, ortodoxia în opera Iui Cante,ir, în GB, an. XXXII, 1973, nr. 9-10, p. 1097-1120; Petru Horhoianu, Autenticitatea spirituală a lui Dimitrie Cantemir, în MB, an.  XXV, 1975, nr. 7-9, p. 334-357; Nicolae Şerbănescu, Dimitrie Cantemir. Trei sute de ani de la naşterea Iui, în BOR, an.  XCI, 1973, nr. 9-10, p. 1031 -1062; Petre I. David, Dimitrie Cantemir, şi urmaşii săi  în Rusia, exemplu de demnitate şi patriotism, în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 7-8, p. 928-955; Antonie Plămădeală, Dimitrie Cantemir, teologul. în vol.  Dascăli de cuget şi de simşire românească, Bucureşti, 1981, p. 242-251. A se vedea şi Dicţionarull literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 149-154 (cu bogată bibliografie).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME