DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DANIEL CIOBOTEA

Mitropolit

 

CIOBOTEA DANIEL (din botez Dan-Ilie), mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. 

 

N. 22 iul 1951, în Dobreşti - jud. Timi: şcoala elementară în Dobreşti şi Lăpuşnic (1958-1966), studiile medii la Liceul “Coriolan Brediceanu" din Lugoj (1966-1970), cele superioare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), cursuri de doctorat la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1974 - 1976), continuând specializarea în stăinătate, la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg (1976-1978) şi la cea romano-catolică din Freiburg im Breisgau (1978 - 1980);

In 1979 a obţinut doctoratul în “Stiinţe religioase" la Universitatea de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg - Facultatea de Teologie Protestantă, cu teza: Reflexion et vie chretiennes aujourduhi. Essai sur le rapport entre la theologie et la spiritualite, VII + 424 p.;

In 1980 a obţinut doctoratul la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, cu teza: Teologie şi spiritualitate creştină.  Raportul dintre ele şi situaţa lor actuală (ms. dact.);

Din 1980 a activat ca lector la Institul Ecumenic de la Bossey – Elveţia (în 1986 - 1988 director adjunct);

A participat la numeroase intruniri cu caracter ecumenist peste hotare: al treilea Congres ortodox al Europei Occidentale de la Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul despre Filioque de la Klingenthal Franţa (1978 şi 1979), Conferinţa studenţilor creştini de la Wellesley - S.U.A. (1979) şi la Conferinţa ecumenică de la Cambridge Boston, S.U.A. (1979), ambele cu tema “Credinţa, ştiinţa, viitorul", Reuniunea ecumenică asupra spiritualităţii creştine de azi de la mănăstirea Valamo -Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică ,,Isus Hristos – Viaţa lumii" de la Niederaltaich - Germania (1982);

Reuniunea ecumenică asupra rugăciunii pentru unitatea creştinilor de la Veneţia (1982), a VI-a Adunare generală a  Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983)  şi altele.

 La 6 aug. 1987 tuns în monahism la Sihăstria, sub numele Daniel şi hirotonit preot-ieromonah, iar în oct. 1988 hirotesit protosinghel;

Consilier patriarhal ( 1 sept. 1988 – 1 mart. 1990), apoi episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul “Lugojanul" (hirotonit 4 mart. 1990),

La 7 iun. 1990 ales, iar la 1 iul. 1990 înscărcinat ea arhiepiscop al laşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei în această sIujire, a procedat la înfiinţarea unei Facultăţi de  Teologie în cadrul Universităţiii “Al. I. Cuza" din Iaşi: a dat un nou profil revistei eparhiale care apare acum sub titlul ,,Teologie şi Viaţă", îndrumă activitatea editorială în cadrul vechii tipografii din mănăstirea Neamţ şi a celei noi de la mănăstirea Golia din Iaşi. 

Participă, în continuare, la o serie de întruniri ecumenice peste hotare: de pildă, a condus delegaţia Bisericii Ortodoxe Române la a VIl-a Adunare generaă a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra (1992);

Membru în Comitetul Central al Consiliului Ecumenic participă la diferitele sesiuni ale acestuia.

 

A publicat diferite studii, articole, recenzii, note, în periodicele bisericeşti din ţară sau ale comunităţilor de peste hotare şi în periodice străine.

 

Lucrări:

 

Ř      Chemarea preoţeasă, în MA, an.  XVIII, 1973, nr. 1 -2, p. 63-72;

Ř      Elemente ale religiei geto-dacilor favorabile procesului de încreştinare a strămoşilor, în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 7-10, p. 611-622;

Ř      Invăţătura Sfântului loan Gură de Aur despre rugăciunile pentru cei adomiţi în Domnul, în MB, an.  XXVI, 1976, nr. 9-12, p. 643 -654;

Ř      Timpul şi valoarea lui pentru mântuire în Ortodoxie, în ,,Ortodoxia", an. XXIX, 1977, nr. 2, p. 196-207;

Ř      Temeiurile dogamatice ale bucuriei creştine, în MB, an.  XXVII, 1977, nr. 4-6, p. 347-359;

Ř      Dorul pentru Biserica nedespărţită sau apelul tainic şi irezistibil al Sfintei Treimi, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 4, p. 586-598;

Ř      ,,Isus Hristos – viaşa lumii", celebrat şi mărturisit la Vancouver, în MB, an.  XXXIV, 1984, nr.  1-2, p. 21-35;

Ř      Înţelesurile conciliarităţii ortodoxe şi participarea credincioşilor la ea astăzi, în “Ortodoxia", an. XL, 1988, nr. 4, p. 113-125;

Ř      Mărturia ortodoxă în Mi:carea ecumenică, în “Ortodoxia", an.  XLI, 1989, nr.  1 , p. 127 - 135.

 

Traduceri:

           

Ř      Dumitru Stăniloe, Le genie de l’Orthodoxie, Traduit du roumain par... , Paris, 1985, 144 p.

 

În străinătate:

 

Ř      Die heilende Kraft der Kirche. Aus der Sicht des orthodoxen Theologie und Spiritualitat, în rev.,,Una Sancta", Niederaltaich, 1977, nr. 3, p. 195 - 203;

Ř      Die Orthodoxie und das Abendland, gestern und heute, în Almanahul capelei ortodoxe române “Mihail Sturza" din Baden-Baden, 1990, p. 156- 165; Une dogmatique pour I’homme d’aujourd’hui, în rev. “Irenikon", 1981, nr. 4, p. 472-484;

Ř      Jesus Christus. das Leben der Welt.  Ein Zeugnis orthodoxer Spiritualitat zur Thema der 6 Vollversummlung des Okumanischen Rates der Kirchen (Vancouver, 1983), în rev. “Una Sancta", 1982, nr. 3, p. 232-248;

Ř      Life in its fulness, în vol.  Jesus Christ, the Life of the World. An orthodox Contribution on Vancouver Assembly, edited by Ion Bria, WCC, Geneva, 1982, ed. franceză în rev. “Contacts", Paris, nr. 122, 1983, p. 99- 126; ed. ital. în rev. “Nuova Umanita", Roma, 1983, nr. 28/29,p. 99-127, în rev. “Oekumanische Rundschau", Frankfurt, 1, 1984, p. 130 - 141.

 

Alte articole în revistele biscriceşti din ţară sau în periodice de peste hotare (Service Orthodoxe Presse SOP-Paris ş.a).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME