DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CONSTANTIN CORNITESCU

Preot, profesor de teologie

 

 

CORNITESCU CONSTANTIN, profesor de teologie

 

N. 25 iun. 1938, în Caraula, jud. Dolj, în familie de preot. 

Studii la Seminarul teologic din Craiova (1953-1958), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1958 - 1962),

Cursuri de doctorat - cu specialitate principală Patrologie - la acelaşi lnstitut (1962- 1965);

Studii de specializare pentru Patrologie la Facultăţile de Teologie din Atena şi Tesalonic (1968 - 1971), apoi pentru Noul Testament la Atena (febr. 1973 - febr. 1974),

Doctoratul la Tesalonic, în 1971, cu teza: Umanismul în preocupările Sfâintului loan Gură de Aur (în greceste, Tesalonic, 1971, 143 p.), echivalat la Institutul din Bucureşti, în 1974. 

Profesor la Seminarul teologic din Craiova (1965 - 1968 şi 1971/72), apoi a trecut la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, ca asistent (1972-1974), lector la catedra de Patrologie şi Ecumenism (1974-1976), conferenţiar pentru aceeaşi catedră (1 dec. 1976), apoi, prin concurs, numit –

Profesor titular la catedra de Studiu al Noului Testament (de la I ian. 1978), preot delegat la câteva întruniri cu caracter ecumenist.

 

Lucrări:

 

v      Sfâtul Grigorie de Nazianz despre familia sa, în ST, an.  XVI 1964, nr. 5 -6, p. 350-366;

v      Studiu comparativ între “Marele cuvânt catehetic" al Sf. Gigorie de Nisa şi ,,Manualul către Laurenţiu" al Fer. Augustin, în,,Ortodoxia", an. XVI, 1964, nr. 1, p. 110-127;

v      Fericitul Augustin despre Sfântul Duh, în ST, an.  XVII, 1965, nr. 5-6, p. 334-344;

v      Idei dogmatice în cuvântările Sf. loan Hrisostom la praznicele împărăteşti, în ST, an.  XVII, 1965, nr. 7-8, p. 441-449;

v      Credinciosul în preocupările Sfântului loan Gură de Aur. în “Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. 4, p, 681-686;

v      Sfinţii Trei Ierarhi interpreti ai Sfintei Scripturi, în ST, an. XXVIII, 1976, nr. 1-2, p. 82-93;

v      Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre Sfântul Duh, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 1, p. 108-114;

v      Sfântul Vasile cel Mare interpret al Sfintei Scripturi, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 2, p. 308-320;

v      Invăţătura despre mântuire a Sf. Vasile cel Mare, în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa, Bucureşti, 1980, p. 94-104,

v       Invierea Domnului şi însemnătatea ei pentru Viaţa creştină, în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983. nr. 2, p. 200 - 211;

v      Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părimţi, în BOR, an.  CL, 1983, nr. 11 - 12, p. 815-825.

 

Traduceri din Sf.  Vasile cel Mare:

 

v      Cuvânt despre mulţumire, în GB, an.  XXXVI, 1977, nr.7 - 9, p. 651 - 656;

v      Cuvânt despre smerenie şi cuvânt despre invidie. în GB, an.  XXXVI, 1977, nr. 10-12, p.901-909;

v      Cuvînt împotriva celor ce se mânie, împortiva celor ce se îmbată. în GB, an. XXXVII, 1978, nr.1 -2, p. 44-56,

v      Cuvântarea I-a şi a II-a despre Post, în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 3 - 4, p. 249 - 261;

v      Cuvânt către cei bogaţi, în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 5-6, p. 489-504;

v      Despre Sfântul Duh. în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr.7 - 8, p. 694- 710; an.  XL, 1981, nr. I - 2, p. 37 - 58 şi nr. 3 -5, p. 401 - 425 etc.;

v      Sfântul Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp. Scrieri. Studiu introductiv, traducere, note şi indici de..., Bucureşti, 1984, 250 p. (colectia “Părinţi şi scriitori bisericeşti" 10);

v      Sfântul Macarie Egipteanul, omilii duhovniceşti, Bucureşti, 1992, p. 36-351.

 

Alte articole, reportaje, recenzii, în periodicele menţionate în lista bibliografică, predici în “Glasul Bisericii" etc.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME