DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CHESARIE, EPISCOP DE buzau

Episcop de Buzau

 

 

CHESARIE (din botez Constantin Căpăţână), episcop la Buzău.

 

N. 1784, în Bucureşti, decedat la 30 nov. 1946, în Buzău. 

 

Studiază la Şcoala de la biserica “Domniţa Bălaşă";

Călugărit de episcopul losif al ArgesuIui, care-i dă numele fostului episcop de Râmnic (decedat 1780);

Arhidiaconul episcopului losif, apoi iconom la mănăstirea ,,Antim" (1820) şi la Mitropolie (1823), 

La 5 apr. 1825 ales episcop la Buzău, unde a păstorit până la moarte. 

 

S-a remarcat îndeosebi prin realizări de ordin cultural.

 

Ř      În tipografia pe care a înfiinţat-o la Buzău au apărut aproape 60 de cărţi, cele mai multe cu cheltuiala sa, de slujbă, de învăţătură, manuale şcolare, lucrări laice, cuvântări, periodice. În afară de cărţi de slujbă (aprox. 20), consemnăm:

Ř      Cazaniile la Duminicile de peste an, la praznicile împărăţeşti şi la sfinţii mari (1834),

Ř      Chiriacodromionul la Evanghelii al lui Nichifor Theotochis (1839),

Ř      Sfânta Scriptură pe scurt... cu un mare Catehism traduse din greceste de Eofrosin Poteca (1836),

Ř      Carte foarte folositoare de suflet (1839),

Ř      Cinci cuvinte ale Sfântului Grigorie de Nissa (1838),

Ř      Meditaţii religioase traduse de prof. Gavriil Munteanu (2 vol., 1839-1840),

Ř      Tălmăcirea la cei 150 de psalmi, de Teodoreţ al Cirului (1840),

Ř      Apele metalice ale Rumâniei Mari, de dr. Ştefan Episcopescu,

Ř      Teatron politicon, trad. din grece:te de Grigorie Ple:oianu (3 vol.),

Ř      Abecedar românesc, Abecedar religios etc. 

Ř      Sub îndrumarea sa a apărut la Buzău ,,Vestitorul Bisericesc" (1839 - 1840), prima foaie bisericească la noi. 

 

Institutii:

 

Ř      A înfiinţat Seminarul teologic din Buzău (1836), care-i va purta apoi numele, sub conducerea lui Gavriil Munteanu,

Ř      O şcoală de cântăreţi,

Ř      O şcoală de zugravi-iconari, condusă de Nicolae Teodorescu,

Ř      O şcoală de sculptură;

Ř      A a trimis la studii în Italia pe Gheorghe Tattarescu, viitorul pictor, doi tineri la studii teologice în Grecia. 

Ř      A desfăşurat şi o intensă activitate gospodărească: o nouă reşedinţă, o nouă clădire pentru seminar, folosită până azi: a rezidit, refăcut şi zugrăvit, cu cheltuiala sa, o seamă de lăcaşuri de închinare: catedrala episcopală, bisericile mănăstirilor Ciolanu, Suzana, Răteşti, Vintilă Vodă, ale schituritor Cozieni, Cislău, Săsenii, Sf. Gheorghe Pârscov, Fundătura, biserica din Găvăneştii ş.a.

 

S-a manifestat şi ca însufleţit patriot.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME