DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CALINIC DE LA CERNICA

Episcop

 

 

CALINIC de la Cernica sau Calinic cel Sfânt (din botez Constantin), episcop.

 

N. 7 Oct. 1787, în Bucureşti, decedat la 11 apr. 1868, la mănăstirea Cernica. 

După studii făcute în Bucureşti, a intrat în mănăstrea Cernica (1807), unde a fost călugărit sub numele Calinic (1808); hirotonit ierodiacon (1808), şi ieromonah (1813); un pelerinaj la Athos în 1816- 1817; ales stareţ al mănăstirii Cernica (14 dec. 1818), pe care a condus-o 32 de ani: hirotesit arhimandrit în 1820. în această calitate, a îndrumat şi promovat mai ales viaţa duhovniceascăş a ridicat din temelie Biserica “Sf.  Gheorghe" şi clopotniţa, o nouă stăreţie şi bolmiţa, a zugrăvit biserica “Sf.  Nicolae"; tot el a ctitorit biserica “Sf.  Treime" şi biserica cimitirului la mănăstirea Pasărea, biserica  “Adormirea" din Câmpina (unde a înfiinţat şi o şcoala), câteva biserici în parohii rurale (Buieşti – Ialomiţa, Sohatu – Călăraşi ş.a.),

La 14 sept. 1850 ales episcop al Râmnicului (hirotonit 26 Oct., instalat 26 nov.), 

 

Ca episcop, a ridicat actuala catedrală din Râmnic (pictată de Gh. Tattarescu) şi schitul Frăsinei - jud.  Vâlcea (pictat de Mi:u Pop), a refăcut  reşedinţa, bolniţa, seminarul şi schitul Popânzăleşti Dolj. 

 

Ř      A tipărit mai multe cărti la Bucureşti şi Râmnic (a înfiinţat, în 1860, o tipografie pe care a donat-o apoi oraşului Râmnic);

Ř      Carte foarte folositoare de suflet (1852 şi 1862),

Ř      Pravoslavnica Mărturisire (1859), 

Ř      Aghiazmatarul (1861),

Ř      Slujba Sf. Vineri (1861),

Ř      Cele 12 Mineie (1862, după ediţia de Buda, 1804 - 1805);

Ř      Evanghelia (1865),

Ř      Octoihul (1865),

Ř      Manual de pravilă bisericească (1861, 112 p.),

Ř      Tipicul bisericesc (1861 ),

Ř      Învăţătură către preoţi şi diaconi (1865) etc. 

 

A fost un susţinător convins al Unirii Principatelor, ca membru în Divanul Ad-hoc (1857),  şi în Adunarea Electivă a Tării Româneşti (1859), 

Prin viaţa sa înduhovnicită, prin milosteniile sale, prin rugăciunile Iui tămăduitoare, episcopul Calinic a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai spiritualităţii ortodoxe româneşti.

 

Prin hotărârea sinodala din 28 febr. 1950, a fost trecut în rîndul sfinţilor (canonizarea solemnă  la 23 Oct. 1955; moaştele se află  în biserica ,,Sf. Gheorghe" de la Cernica).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME