DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  BARBU CONSTANTINESCU

Profesor de  teologie (nehirotonit)

 

 

CONSTANTINESCU BARBU, profesor de teologie (nehirotonit)

 

N. 2 dec. 1839, în Ploieşti, în familie de preot, decedat la 30 dec. 1891, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul teologic din Bucureşti (cu 4 clase), continuând la Liceul “Sf. Sava";

Studii superioare la Universitatea din Leipzig (1860-1866), unde obţine licenţa în Teologie şi doctoratul în Filosofie. 

Profesor de Istorie şi lstorie bisericească la Seminarul “Central" din Bucureştii (1866-1883),

Director al şcolii ( 1970), profesor de lstorie la Liceul “Matei Basarab"  (1883 - 1891),

Director de studii şi profesor de Pedagogie la Şcoala Azilului ,Elena Doamna" (din 1874),

Profesor de lstorie bisericească la noua Facultate de Teologie din Bucureşti (1881 - 1883 şi 1888 - 1891) şi –

Primul decan al Facultăţii (1881 - 1882),  

Apreciat pedagog, a pus bazele revistei “Educatorul" (1883 - 1884),

A participat la congrese pedagogice peste hotare, a condus conferinţe ale revizorilor şcolari şi a întocmit manuale şcolare.

 

Lucrări:

 

v      Confesiunea ortodoxă a Bisericii sobornicesti şi apostolice a răsăritului de Petru Movilă, din nou tradusă şi cu o prefaţă, ed. I, Bucureştii, 1872,ed. a ll-a, Sibiu, 1877;ed. aIII-a, Bucureşti, 1879;

v      Istoria sacră a Noului Testament, Ploieşti, 1890, IV+160 p. (în colaborare cu fratele său, arhiereul Calistrat Orleanu),

v      Abecedar românesc, Bucureşti, 1874, 4 + 116 p. (ed. a XI-a în 1891); Noul abecedar românesc, ed.I. Ploieşti,1891, Vll+l03p.;

v      Carte de citire pentru clasele II, III şi IV primare, toate ajunse la mai multe ediţii, în colaborare cu Th.  D. Speranţia, D. August Laurian, George Coşbuc şi alţii: Istoria antică în biografii, Bucuresti, 1890, 3 f+330 p.

v      Probe de limbă şi literatura ţiganilor din România, Bucureşti 1878, 112 p.;

v      Traduceri din Goethe, E. A. Poe, Chamisso, Antonin Roques ş.a.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME