DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ANASTASIE CRIMCA

Mitropolit al Moldovei

 

CRIMCA  ANASTASIE (din botez Ilie), mitropolit al Moldovei

 

N. c. 1560, în Suceava, decedat la 19 ian. 1629, în Suceava (înmormântat la Dragomirna), 

In febr. 1587 atestat documentar ca "Ilie diac";

Călugărit probabil la Putna, unde va fi învăţat cartes în 1599 preot la biserica domnească din Suceava.

În timpul stăpânirii lui Mihai Viteazul în Moldova, ales episcop la Rădăuţului (iun. 1600); în sept. 1600 a pierdut scaunul, retrăgîndu-se la moşia sa Dragomireşti, lângă Suceava, unde se afla o aşezare monahală mai veches acolo a ridicat o bisericuţă (1602, devenită apoi "bolniţă"), precum şi biserica monumentală a mănăstirii care se va numi Dragomirna, cu hramul “Pogorârea Duhului Sfânt", una dintre cele mai de seama creaţii arhitectonice ale evului mediu românesc. 

În primăvara anului 1606 ales episcop de Roman, iar în primăvara lui 1608 mitropolit al Moldovei, cu reşedinţa în Suceava, păstorînd până la moarte (cu o întrerupere în anii 1617- 1619), 

În calitate de mitropolit a luat măsuri pentru o mai bună desfăşurare a vieţii mănăstiresti şi pentru scutirea slujitorilor Bisericii de dări;

A îndeplinit două misiuni diplomatice în Polonia, din încredinţarea domnilor ţării: a înfiinţat, cu cheituiala sa, un spital în Suceava (1619),

Primul atestat documentar în mediul urbanş a purtat o grijaă deosebită mănăstirii Dragomirna, ctitoria sa. 

Aici a creat o adevărată  "şcoală" de caligrafi şi miniaturişti. 

 

Se cunosc peste 25 de manuscrise din timpul său, majoritatea împodobite cu miniaturi:

 

v      3 Tetraevanghele,

v      3 Liturghiere şi o

v      Psaltire la Dragomirna,

v      doi Apostoli la Academie, iar restul

 

Cărţii de cult, vieţi de sfinţi etc.: în biblioteci de peste hotare (7 în Moscova, 3 în Sant Petersburg, 3 în Lvov, 1 în Viena ş.a.), 

 

Manuscrisele din Tară:

 

v      "Apostolul de la Viena" şi un

v      Tetraevanghel din Lvov cuprind peste 250 de miniaturi (scene şi portrete biblice), la care se adaugă frontispicii şi iniţiale înflorate,

v      15 autoportrete lucrate de mitropolit sau de "ucenicii" lui.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME