DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ALEXANDRU CIUReA

Preot, profesor de teologie

 

CIUREA ALEXANDRU, profesor de teologie, istoric.

 

N. 17 nov. 1912, în Tătăreni, jud.  Vaslui. 

Studii la Seminariile teologice din Huşi (1924-1931) şi “Veniamin" din Iaşi (1931-1932), apoi la Facultatea de Teologie din Chişinău (1932-1936), cu specializate la Facultăţile de Teologie catolică şi protestantă din Strasbourg (1936-1939), unde obţine licenţa (1938) şi susţine o parte din examenele de doctoratş doctor în Teologie al Facultăţii din Cernăuţi (1943),  

Prefect de studii la lnternatul Facultăţii de Teologie din Chişinău (1939- 1940), asistent la catedra de Istorie a Biscricii Române de la Facultăţile de Teologie din Chişinăii (1940-1941), şi Cernăuţi Suceava (1941-1948),

Suplinitor al catedrei (1947-1948), diacon (1941),   După 1948, activează la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti, ca asistent la secţia istorică (1948-1950),

Conferenţiar spiritual, cu sarcini didactice (1950-1963; din 1956 a predat Istoria artei creştine); suplinitor (1963) şi apoi titular (1972) al catedrei de Istoria Bisericii Române (până la pensionare, în 1977),

Prorector al Institutului (1971), preot (1951), iconom stavrofor (1955)

Între anii 1971 şi 1979 a fost detasşt ca superior al parohiei ortodoxe române din Stockholm, în această calitate, a infiinţat şi organizat trei parohii (Stockholm, Goteborg, Malmo), cu 10 filiale, în Suedia, Finlanda, Norvegia şi Danemarca. 

La Stockholm înfiinţează un Institut de studii româneşti, o bibliotecă românească şi revista "Candela", de apariţia căreia s-a îngrijit timp de cinci ani (1973-1978),

Pentru activitatea desfăşurată la Stockholm a lost decorat de regele Suediei cu ordinul “Steaua Polară" clasa I. în grad de cavaler, iar de Biserica Ortodoxă Finlandeză cu ordinul “Mielul Sfânt”,  în grad de comandor.

A participat la mai multe reuniuni în cadrul Conferinţei Creştine pentru Pace şi Consiliullui Mondial al Păcii (Praga, Berlin, Budapesta, Moscova şi Helsinki ş.a.), la conferinţe şi sinipozioane teologice sau istoi-ice. 

A publicat studii de lstoria Bisericii româneşti.

 

Lucrări principale:

 

Ř      Noţiunea de Biserică, rolul doctrinar şi sfinţitor al bisericii după Sf. Irineu, Iaşi, 1940;

Ř      Beranger de Tours şi controversa euharistică din sec. XI-lea, laşi, 1941,31 p.,

Ř      Figuri de ierarhi moldoveni: Leon Ghetică (1709- 1788), Chişinău, 1942, 48 p.,

Ř      Figuri de  ierarhi moldoveni Iacob Stamati(1749-1803), Iaşi, 1946, 283 p. (teză de doctorat),

Ř      La o sută de ani de la rnoartea Iui Veniamin Costachi, în “Candela", an.  LVII. 1946, p. 434-452 (şi extras- Iaşi, 1946, 21 p.);

Ř      Rezistenta Bisericii româneşti faţă de prozelitismul catolic, în ST, an I, 1949 nr. 3-4, P. 205-225;

Ř      Momente şi aspecte esenţiale ale influenţei Sfântului Munte asupra vieţii religioase din ţările române, în ,,Ortodoxia", an.  V, 1953, nr. 2, p.279-294;

Ř      Preoţi ortodocşi  români în  revoluţiile ţărănimii cu specială privire asupra răscoalei din 1907, în ST, an. V, nr. 9-10, 1953, p. 677-706;

Ř      Antim Ivireanu predicator şi orator, în BOR, an.  LXXIV, 1956, nr. 8-9, p. 775-817;

Ř      Atitudinea elevilor seminarişti faţă de răscoala din 1907, în BOR, an.  LXXV, 1957, nr. 3 - 4, p. 275 - 296;

Ř      Institutul teologic de grad universitar din Bucureşti (scurt istoric), în BOR. an.  LXXV, 1957, nr.  II - 12, p. 1213-1251;

Ř      Mărturisirea de credinţă a spătarului Nicolae Milescu - Stella Orientalis Occidentali  splendens, în “Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 4, p. 511-538 (prima traducere în româe:te);

Ř      Probleme, referinţe şi precizări noi în legătură cu Sfântul loan Valahul, în BOR, an. LXXX, 1962, nr. 5 -6, p. 495 - 514 (prima traducere a actului său martiric în române:te);

Ř      Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, episcop al Râmnicului-Noul Severin, în MO, an.  XV, 1963, nr. 9 - I 0, p. 667 -685;

Ř      Clerici şi personalităţi ale Bisericii Romîne din Transilvania şi Banat, membri ai Academiei Române înainte de 1 decembrie 1918, în MO, an.  XXI, 1969, nr. 1-2, p.13-35,

Ř      Istoriografia Bisericii Române şi problemele ei actuale, în BOR, an. LXXXIX, 1971, nr. 3 -4, p. 368 -381;

Ř      Patterns in Early Romanian Christianity, in The Altar Almanach, London, 1971, p. 57-65;

Ř      Quelques aspects essentiels de lţepoque phanariote dans I’histoire de I’Eglise Ortodoxe de Roumanie, în vol. L’epoque phanariote, Tessaloniki, 1974, p. 17- 28;

Ř      Acţiuni ale clericilor ortodocşi români din Moldova şi Muntenia în favoarea Unirii Principatelor în 1859, în “Candela", Stockholm, 1974, nr.  I, p. 9 - 13, nr. 2, p. 10

Ř      5; nr. 3, p. 10- 15; 1975, nr. 2, p. 18 -27 şi nr. 3, p. 29-37,

Ř      Transilvania străvechi pământ românesc, ţară de suferinţă şi leagăn al omeniei.  Unirea ei cu România (I918 - I dec. 1978), în “Candela", Stockholm, nr. 1, 1978, p. 22-36 (şi ST, an.  XXX, 1978, nr. 9-10, p. 597-610);

Ř      Tudor Vladimirescu ctitor şi ajutor de  de lăcaşuri străbune, în MO, an.  XXXIII, 1981, nr. 4-6, p..186- 196 (şi MMS, an.  LXII, 1996, nr. 3, p.104-117);

Ř      Binecredinciosul voievod Ştefan cei Mare, făuritor de cultură şi artă, în MMS, an.LVIII,1982, nr.3-4, p.210 226 (în BOR, an.CIX,1991, nr.7-9, p.164 180);

Ř      Ştefan cel Mare în evlavia poporului român, în MMS, an.LX,1984,nr.7-9, p.619 645;

Ř      Umanism şi teologie în cultura românească, în MMS, an. LXII, 1986,nr. 5, p.19-37.

Ř      Alte studii, articole, recenzii, predici, note, în revistele centrale şi mitropolitane, în “Candela" de la Stockholm, ca şi in diferite periodice suedeze.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME