DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  STEFAN ALEXE

Preot, professor doctor in teologie, specialist in patrologie

 

ALEXE STEFAN, profesor de teologie.  N. 4 iul. 1928, in Smârdan, jud.  Buzău, frate cu George Alexe.

Studii la Seminarul teologic ”Chesarie Episcopul" (1941- 1948) si la Liceul ,Haşdeu" din Buzău (1948 - 1949), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1949-1953), continuând cursurile de doctorat - specialitatea Patrologie - la acelaşi Institut (1953 - 1956), studii de specializre la Institutul Ecumenic de la Bossey-Elveţia, Facultatea liberă protestantă din Lausanne (1965-1966) şi la Facultatea de Teologie a Universităţii din Tesalonic (1969-1970), doctoratul la Institutul din Bucureşti în 1969. 

Profesor de Greacă şi Latină la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ (1956- 1965), director al Seminarului 1961-1964), apoi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti: asistent (1965-1971), însărcinat cu predarea limbilor clasice, spiritual I – conferenţiar (1971-1977), profesor titular la catedra de Patrologie si Literatură post-patristică (de la 1 ian.1978 până azi) ; între anii 1976 si 1982 detaşat ca superior al capelei ortodoxe române ”Mihail Sturdza" din Baden-Baden ; preot din 1971, iconom stavrofor în 1976. 

Membru in mai multe delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române la o serie de întruniri ale Conferintei Bisericilor Europene si ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor ; delegat oficial al Bisericii noastre în Comisia mixtă pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă si Biserica vechi-catolică, în Comisia mixtă pentru dialogul teologic cu Biserica Romano-Catolică şi în Comisia “Credinţă şi Constituţie” din Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

 

Lucrări:

 

v      Viaţa creştină  după  Bărbaţii Apostolici, în ST, an.  VII, nr. 3-4, 1955, p. 223 - 235;

v      Eclesiologia Părinţilor Apostolici, în ST, an.  VII, 1955, nr. 5-6, p. 368-381;

v      Concepţia Fericitului Augustin despre păcat şi har, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 5 -6,p. 330-348;

v      Foloasele cântării bisericestii în comun după  Sfântul  Niceta de Remesiana, în BOR, an.  LXXV, 1957, nr. 1 -2, p. 165 - 182,

v      Fericitul Augustin în  româneşte, în MO, an.  IX, 1957, nr. 11-12, p. 766-778;

v      Acte de autoritate ale episcopilor Romei în primele trei secole, în MMS, an.  XXXV, 1959, nr. 9-12, p. 566-579,

v      Critica marei plăgi a cametei la Sfinţii Părinţi capadocieni, în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 7-8, p. 433-444;

v      Sfântul  Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică  din secolele IV şi V, teză de doctorat, în ST, an.  XXI, 1969, nr. 7 – 8, p. 453 -587 (şi extras 141 p.),

v      1600 de ani de la moartea Sfântului Sava Gotul în BOR, an.  XC, 1972, nr. 5-6, p. 556-568;

v      Sf. Atanasie cel Mare. împlinirea a 1600 de ani de la moartea sa, în MMS, an.  XLIX, 1973, nr. 11 - 12, p. 782-792;

v      Saint Basile le Grand et le christianisme roumain auIV-e siecle, în ,Studia Patristică", Oxford, 1981-,

v      Invăţătura Sfinţilor Părinţi şi scriitori bisericeşti despre pace, în ,Ortodoxia, an. XXXV, 1983, nr. 4,p.551 -580;

v      Actualitatea   gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie, în ST, an XXXVI, 1984 nr.1-2 p.93-102,

v      Contribuţia Sf. loan Damaschin la sistematizarea învăţăturii ortodoxe.în “Ortodoxia”an.. XXXVI, 1984, nr. 1, p. 120-134;

v      Sensul  icoanei la Stântul Ioan Daimaschin şi Sinodul VII ecumenic, în””Ortodoxia”, an.  XXXIX, 1997, nr. 4, p.30

v      Elemente ale tradiţiei în “învăţătura celor 12 Apostoli în “Ortodoxia", an.  XLI, 1989, nr. 2, p. 28 - 39.

v      Relaţiile Biseicii Ortodoxe cu celelalte culte religioase din ţara  noastră în “Ortodoxia", an.  XXV, nr. 2, 1973, p. 193-209;

v      Curente şi tendinţe noi înteologia contemporană, în “Ortodoxia", an.  XXIX, 1977, nr. 1, p. 86-124.

 

v      Traduceri din Sf. Niceta de Remesiana, în MO, an. XXV, 1973, nr. 7-8,p. 587-588, nr. 9- 10, p. 783-787, nr. 11 - 12,p. 970-980; an.  XXVI, 1974, nr.  1 - 2, p. 63 - 69, nr. 3 - 4, p. 294 - 299 şi nr.7-8,p.622-628 şi altele.

v      0 serie de reportaje în “Ortodoxia”,Biserica Ortodoxă Română, şi “Mitropolia Moldovei şi Sucevei”,

v      Predici în “Glasul Bisericii", recenzii, note etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME