DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SILVIU ANUICHI

Profesor de Teologie

 

 

ANUICHI SILVIU, profesor de teologie.  N. 28 ian. 1939, in Bocicoiu Mare, Maramureş.

Decedat: 1 Sept. 1994, în Arad. 

Scoala elementară în Sânnicolau Mare – Timiş, studii liceale la Timisoara (abs. 1955), continuând la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1955-1959), apoi cursuri de doctorat - specialitatea Istoria Bisericească Universală - la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti ( 1959 - 1962); ulterior studii de specializare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad (1972- 1977), cu cercetări în diferite arhive şi biblioteci din Iugoslavia, doctoratul la Belgrad în 1977, echivalat în acelaşi an la Institutul Teologic din Bucureşti. 

Profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş (1962-1982), redactor şef al revistei “Mitropolia Banatului"(1983-1991),conferentiar şi decan al noii Facultăţi de Teologie din Arad (1991- 1994), diacon (1966), apoi arhidiacon.

 

Lucrări:

 

v      Mişcarea jansenistă  şi catolicismul, în MB, an.  X, 1960, nr. 7-12, p. 173-189;

v      Biscrica Ortodoxă Bulgară de la înfiinţarea Exarhatului până la înfiinţarea Patriarhiei, în GB, an. XIX, 1960, nr.  11 - 12, P. 945 -95 1 -,

v      Rolul Mitropoliei de Carlovitz în apărarea Ortodoxiei, în “Ortodoxia", an.  XIII, 1961, nr. 3, p. 419-432. 

v      Activitatea mitropolitului  Pavel Nenadovici (1749 - 1768)

v      In slujba Ortodoxiei, în ST, an.  XIII,1961,nr.9-10,p.543-551;

v      Patriarhia de  Peci (Ypek)îintre anii 1557-1766, în ST, an.  XIV, 1962, nr. 7-8, p. 429-440;

v      Raporturile dintre Patriarhia Sîrbă de Ypek şi Patriarhia Greco-Bulgară din Ohrida în secolele XIV-XVIII, în ST, an.  XIV, 1960, nr. 9 - 1 0, p. 570-581;

v      Două documente miniportante din secoltil XVIlIfnarhivadinSremsşkiKarlovci,inMB,an.  XXIV, 1974,nr.4-6,p. 294-298;

v      Mitropolitul Stefan Stratimirovici de Carloviţ (I 790- 1836) despre  vlahi,  în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 3 -4, p. 415-425;

v      Un episcop uitat: Vichentie Popovici (1774-1785) în MB, an.  XXIX, 1979, nr. I - 3, p. 57 - 70;

v      Relaţiile bisericeşti româno-sârbe din secolele al XVII-lea şi all X VIII-lea, în BOR, an.  XCVII, 1979, nr. 7-8, p. 869-1056 (teză de doctorat şi în extras, 1980, 192 p.)-,

v      Pomelnicele mănăstiriii Kruşedol şi relaţiile cu  Biserica Ortodoxă Română  în  MB, an.  XXXI, 1982, nr. 4-6, p. 322-330.

v      Alte articole, note, recenzii, traduceri în “Mitropolia Banatului” şi alte periodice bisericeşti din tară sau din Iugoslavia.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME