DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  PETRU PAVEL ARON

Episcop

 

 

ARON PETRU PAVEL, episcop.  N. 1709, în Bistra,jud. Alba, în familie de preot,

Decedat- 9 mart. 1764, în Baia Mare.

Studii medii, apoi superioare de teologie în Colegiul “De Propagandă Fide" din Roma (1734- 1742),

Hirotonit preot la Roma (1742). 

Vicar general al Episcopiei unite de la Blaj (1745), numit de Inochentie Micu, iar în 1747 vicar “apostolic", numit de papaş episcop la Blaj (propus 4 nov. 1751, numit 28 febr. 1752, hirotonit 21 an. 1754, instalat 12 nov. 1754), păstorind până la moarte. 

Sub el s-au deschis primele şcoli din Blaj, în nov. 1754: ,şcoala de obşte" (elementară), şcoala “latinească" sau “a limbilor şi ştiinţelor”  din care se va dezvolta liceul şi şcoala de preoţie" sau seminarul;

In 1760, în noua mănăstire cu hramul “Bunavestire”, infiinţată de el, a mai deschis un seminar pentru călugări, cu o existenţă scurtă.

 

LUCRARI:

 

v      A înfiinţat o tipografie la Blaj (1747), cu meşteri aduşi de la Râmnic în care a tipărit cărţi de slujbă :

v      Ceaslovul (1751),

v      Strastnicul(,1753),

v      Liturghierul (1756),

v      Evhologhiorul (1757),

v      Octoihul (1760),

v      Catavasierul (1762),

v      Acatistierul (1763),

v      Psaltirea (1764) s.a.,toate upă ediţiile mai vechi din ţara Românească, apoi

v      Cărţi cu conţinut teologic:

v      Invăţătura creştină  ((ed I. 1755, ed. a II-a, 1756),

v      Păstoriceasca Datorie (1759),

v      Păstoriceasca polanie sau dogmatică (1760),

v      Opera philosophica et theologica a  a Sf. loan Damaschinul (2- vol. 1763),

v      O Bucoavnă  pentru deprinderea pruncilor la cetanie şi la  temieuil invăţăturiii creştineşti (1759) s.a.

v      A rămas de la el şi o traducere a Bibliei, în manuscris (se pare după Vulgata).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME