DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  LAZAR ASACHI

Preot, arhimandrit, traducator

 

 

ASACHI LAZăR (ţn călugărie Leon), preot, apoi arhimandrit, traducator (numit iniţial Isachievici sau Asachievici),

Tatăl: carturarului Gheorghe Asachi. 

N. 1757, decedat 1825, în Iaşi. 

Nu se stie unde şi-a făcut studiile; cunoscător al limbilor rusă, polonă, franceză, germană. 

Hirotonit de mitropolitul Gavriil Callimachiş mai târziu, protopop al ţinutului Herţaş

Preot militar în ,corpul de arnăuţi moldovlahi” din armata austriacă, ăn cursul războiului ruso-austro-turc din 1787 - 1791 şi

Protopop în fosta raia a Hotionului, trecută un  timp sub administraţia austriacă 1788- 1793),

Preot la spitalul din Lvov (din 1793),

După 1803 stabilit la Iaşi, unde Veniamin Costachi l-a numit “protopresviter a toată Moldova" (5 sept. 1803), şi slujitor la biserica “Sf.  Nicolae Domnesc" din laşi;

Călugărit sub numele Leon, în 1820 şi hirotesit arhimandrit mitrofor, vicar al Mitropoliei (în 1821-1822)

Refugiat la Grozniţa, dincolo de Prut); a primit mai multe misiuni din partea lui Veniamin Costachi (Lvov 1815,Chişinău 1821,Hotin 1822).

 

Traduceri:

 

v      Jucăria norocului sau istorisirea pentru prinţul Menşikov, carele pe vremea lui Petru cel Mare a fost slăvit în toată Europa...., Iaşi 1816, 115p. (trad. din limba franceză după cartea lui P. J. B. Nougaret, Liege 1773);

v      Bordeiul  indienesc, Iaşi, 1821, 106 p. (trad. din l. franceză după Bernardin de Saint Pierre).

 

In manuscris:

 

v      Nopţile lui Eduard Young sub titlul

v      Plângerea,sau gândurile de noapte a lui Iung,i pentruviaţă, moarte şi nemurire, prima traducere din acest scriitor englez la noi, după o versiune franceză (în manuscris Bibl.  Acad.  Ms. 1771);

v      Logica sau cele dintâi temeiuri meşteşuguşul gândirii de  Etienne Bonnot de Condillac 1818);

v      Manualul lui Epictet (sec. I-II d.Hr.);  

v      Istoria biblioticeştii Biserici, după mitropolitul Filaret Drozdov al Moscovei (1819);

v      Tâlcuirea Sfintei Liurghiii (păstrată fragmentar);

v      Dogmele de Biserica Răsărituluii păzite (fragmente).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME