DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IACOB ANTONOVICI

Episcop, istoric

 

ANTONOVICI  IACOV (din botez loan), episcop, istoric.  N. 18 nov. 1856 , în Similişsoara Vaslui, Decedat la  31 dec. 1931, în Huşi.  Studii la Seminariile teologice din Huşi  şi “Veniamin" din Iaşi (1872-1879), apoi la Facultatea  deTeologie din Bucureşti (1985-1889).  Diacon (1880) şi preot (1881) în Bârlad, până  în 1918, profesor de Religie la diferite şcoli secundare din Bârlad (1881 - 1918, cu excepţia anilor de studii la Bucureşti),  protoiereu al jud.  Tutova (1900-1902).  La 26 iun. 1918 ales arhiereu-Vicar al eparhiei Huşilor cu titlul “Bârlădeanul" (1919-1921), apoi arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei (1921 - 1923), episcop al Dunării de Jos (1923- 1924), apoi al Huşilor (1924- 1931).  A publicat o serie de lucrări istorice de interes local şi o colecţie de Documente bârlădene, pe baza cărora a fost ales membru de onoare al Academiei Româane (1919), membru al Societăţii istorice române (1901), membru al Societăţii geografice române, membru corespondent al Comisiei Monumentelor Istorice pentru  jud. Tutova ( 1914) şi al altor aşezăminte biscriceşti şi culturale.

 

Lucrări:

 

v      Sclavia şi creştinismul.  Teză de licenţă în Teologie, Bucureşti 1892, 171 P. (ed. a 11-a, 1909, 143 p.).

v      Istoria comunei Bogdana din plasa Simila, jud. Tutova, urmată de  281 documente..., Bârlad 1905, 7 + CLXXXVIII + 478 p.-,

v      Fraţii Gheorghe şi Neculai Roşca Codrianu, fundatorii liceului şi şcolii secundare-profesionale  de fetedin Bârlad, Bârlad, 1908, L+124 p. + 4 pl.;

v      Tipografia xilografică, librăriile şi legătoriile de cărţi din Bârlad, Bucureşti 1909, l 24 + 32 P. (în colaborare cu Gr.Creţu);

v      Documente Bârlădene,   5 vol., Bârlad-Huşi, . 1911-1926 (vol.  I şi II premiate de Academia Română);

v      Mănăstirea Floreşti din plasa Simila, jud. Tutova. 

v      Studiu istoric cu hărţi şi ilustraţiuni, urmat de documente, inscripţii şi însemnări, Bucureşti, 1916, LXXVI I + 134 p.;

v      Documente ale fostelor schituri Orgoeştii, Bogdăniţa, Pârveştii, 

v      Cârţibaşii şi Mânzaţii din judeţul Tutova, Huşi, 1929, XI + 137 p. etc.

v      Articole şi dări de seama în “Biserica Ortodoxă Română“,”Revista pentru istorie, arheologie şi filologie" a lui Gr.  Tocilescu,

v      “Făt Frumos” - Bârlad, “Miron Costin” – Bârlad ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME