DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GEORGE ALEXE

Teolog (nehirotonit), scriitor, prozator, critic literar

 

ALEXE GEORGE, teolog (nehirotonit).  N. 26 nov. 1925, în Smârdan, jud. Buzău.  Studii la Seminarul teologic “Chesarie Episcopul” din Buzău (1937-1945) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1945-1949), continuând cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, specialitatea Teologie fundamentală şi Istoria religiilor (1951 - 1954).  A lucrat la Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor,în redacţia revistelor Patriarhiei şi la Biblioteca Sfântului Sinod, apoi la Sectorul Relaţii bisericeşti externe al Sf. Sinod (1948-1969). După 1969 activează în cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române din America si Canada.  Aici a redactat si editat revistele “Vestitorul Român Canadian” (Kitchener-Waterloo, Canada, 1969 - 1970) şi “Comuniunea Românească", revistă literară de teologie, cultură şi artă (1973- 1984), revista şi calendarul “Credinţa" (publicaţiile oficiale ale Arhiepiscopiei, Detroit-Michiganş din 1970 până în 1976 împreună cu arhim.  Bartolomeu Valeriu Anania), ziarul ,American Romanian News" (,Cleveland-Ohio, oct.1980 - febr.1981), organul oficial al Unităţii şi Ligii Societăţiilor Româneşti din S.U.A. şi Canada.  Din 1976 este, secretarul Departamentului Puiblicaţii de pe lângă Arhiepiscopia misionară din America. Este membru al Asociaţiei naţionale a scriitorilor profesionisti din America (Aurora - Colorado) si al altor asociaţii culturale româneşti.  A infiinţat împreuna cu soţia sa - Societatea corală şi culturală “România” din Detroit-Michigan (1971), care a prezentat până azi peste o sută de concerte de colinde şi de muzică bisericesă bizantină şi populară româneasă, însoţite de conferinţe pe teme istorice şi de spiritualitate românească sau expoziţii de artă decorative româneascăş a prezentat felurite expuneri de istorie şi cultură românească la posturile de radio şi televiziune din Detroitş a susţinut comunicări teologice, istorice şi literare la simpozioane şi congrese Internaţionale in Statele Unite şi Canada.

 

Lucrări: 

 

v      Idei dogmatice în colinde, în ST, an II 1950, nr. 9-10, p. 597-621;

v      Colindele româneşti, comori de spiritualitate creştină îin GB, an.  XII, 1953, nr. 12, p. 729-736;

v      Maica Domnului în colindele religioase româneşti, în ST, an V, 1953, p. 666 - 676;

v      Practici magice şi combaterea lor, în ST, art.  VI, 1954, nr. 7-8, p. 439-457;

v      Indrumări pentru uilegerea folcloruluireligios. în BOR, an.  LXXIII, 1955, nr. 7. p. 647-653;

v      Legătura între om şi firea înconjurătore în colindele româneşti, în MO, an.VIII, 1956,nr. 1-2,p. 26-39;

v      Sf. Vasile cel Mare în colindele religioase româneşti, în ST an. XIV, 1962, nr. 1 -2, p. 72-90;

v      Biserica anglicană în lumina ecumenismului catolic. în MB, an.  XV, 1965, nr. 4-6, p. 272-284. ,

v      Problema textelor simbolice în Biserica Ortodoă, în MO, an.  XVII, 1965, nr. 9- 1 0, p. 842-855;

v      Teodor Bălăşel Cântece populare olteneşti, Ediţie îngrijită de George Alexe şi Vasile D. Nicolescu, Bucureşti, 1967, 732 p.,

v      24 Volume din calendarul “Credinta" (1970-1994),

v      Tărmul dinspre cer. Versuri, Washington, ed. I, 1991, 112 p. şi ed. a II-a, 1993, 126 p.;

v      Diorame teologice şi literare.  Eseuri, Detroit, 1994, 320 p.;

v      The Unkown Continent.  Poems, Detroit, 1994,80 p.;

v      The Image and Likeness of Fr.  Săniloaeţs Theology, Detroit, 1994,96 p.

 

Sub tipar:

 

v      Trăire şi mărturisire românească în America. Eseuri dogmatice şi apologetice 256 p.,

v      Suflet românesc peste ocean.  Articole şi eseuri, 176 p.;

v      De pe amvonul undelor.  Contribuţii teologice de istorie şi cultură în cadrul  programelor româno-americane la Televiziune şi Radio (1976-1989), 208 p.;

v      Romanian Theology and Culture in America.  Selected Papers, Essays and Articles, 304 p.;

v      Folcloristiă şi muzicologie românească înţtară şi peste hotare, 320 p., şi alte numeroase studii, articole, eseuri, recenzii, reportaje şi note.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME